Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

En politivarsler i Vest politidistrikt mener samfunnssikkerheten i Austevoll kommune er truet, men dette blir avfeid av arbeidsgiver.

 Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Derfor har varsleren slått alarm helt til topps i politi-Norge. Han har tatt direkte kontakt med politidirektør Benedicte Bjørnland.

 Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiledelsen mener varsleren har opptrådt svært kritikkverdig og kaller retorikken «uakseptabel». Advokat Arvid Sjødin mener en «fryktbevegelse» preger Vest politidistrikt.

Politimann varslet – nå får han sparken

Klokken er 06.53 på morgenen den 19. august.

En politimann i Vest politidistrikt har mistet tålmodigheten.

Han bestemmer seg for å gå drastisk til verks.

Siden mars har betjenten gjentatte ganger varslet ledelsen om det han mener er avvik ved politistasjonen hvor han er ansatt, men føler at ledelsen ikke tar ham på alvor.

Nå sender han et varsel rett til topps i politi-Norge.

I mottakerfeltet står e-postadressen til politidirektør Benedicte Bjørnland.

Overskriften er skrevet med store bokstaver:

I kopifeltet har varsleren lagt til 77 kollegaer i politi-Norge, flere i sentrale posisjoner.

«Våpenskap på fullt gap»

Grunnet både innhold og mottakerne av denne eposten, er saken blitt en snakkis i deler av politi-Norge.

Og igjen er Vest politidistrikt knyttet til en varslingssak. Det som skjer videre, skal ende opp med å få store konsekvenser for varsleren selv.

E-posten til Bjørnland er på over 20 sider. Varsleren peker på det han mener er - og har vært - alvorlige avvik ved politistasjonen i øykommunen Austevoll.

TV 2 sitter også på dokumentasjon som viser at varsleren ikke er den eneste politimannen i Austevoll som mener dette:

  • Da politistasjonen var ubemannet på kveld/natt og i helger, skal bygget ved flere tilfeller ha vært ulåst. I samme periode skal heller ikke alarmen til stasjonen vært aktivert.
  • Politistasjonens våpenskap skal ha «stått åpent med nøkkel i» to ganger. Slik varsler ser det er det «bare til å forsyne seg» av politiets tjenestevåpen.
  • Avslutningsvis trekker varsleren frem en konkret episode for et år siden. En kollega skal ha latt våpenskapet stå på «fullt gap» med nøkkel i låsen. Ifølge varsleren var «4 stk. MP5 og 4 stk. tjenestepistoler lett tilgjengelig for publikum».
TILGJENGELIG: Ifølge varsleren var flere av politiets tjenestevåpen «lett tilgjengelig for publikum». Foto: Sorosh Sadat / TV 2
TILGJENGELIG: Ifølge varsleren var flere av politiets tjenestevåpen «lett tilgjengelig for publikum». Foto: Sorosh Sadat / TV 2

Avviser

Varsleren mener forholdene ved politistasjonen går på «samfunnssikkerheten løs».

Vest politidistrikt bekrefter innholdet i varselet, men avviser at «det bare er å forsyne seg» av våpenskap. De mener det heller ikke er bevist hvem som glemte å låse våpenskapet:

– Varslingssaken på Austevoll er fulgt opp og håndtert etter gjeldende varslingsrutiner. Forholdene som varsles om ligger tilbake i tid og var allerede meldt inn og håndtert gjennom vårt avvikssystem og samtaler da varselet ble sendt, sier politiinspektør Jan Ludvik Fosse til TV 2.

– Alvorlige påstander

Varsleren sier at han over tid har diskutert og hatt mange samtaler om ulike problemstillinger med sin egen sjef, den lokale politistasjonssjefen på Austevoll. Men varsleren føler at toppledelsen i Vest politidistrikt ikke tar innspillene på alvor.

I e-posten til politidirektøren skriver varsleren at han ikke lenger har tillit til egen toppledelse, og han ber Politidirektoratet og Benedicte Bjørnland håndtere saken.

Kort tid etter at varsleren sender e-posten til Bjørnland, får han svar fra Politidirektoratet:

«Varselet har mange alvorlige påstander om ulike forhold og ulike personer, og Politidirektoratet er kjent med at forholdene er under undersøkelser/oppfølging som varslingssak i Vest politidistrikt.»

Politidirektoratet konkluderer med at Vest politidistrikt «er rette nivå for den videre oppfølgingen av saken». Dermed sendes saken tilbake for behandling i Vest politidistrikt.

Hardt ut mot kollega

Varsleren gir seg ikke med én e-post til politidirektøren.

Drøyt tre uker senere mottar Benedicte Bjørnland en mail fra politivarsleren.

Her langer betjenten ut mot kollegaen som han mener skal ha latt våpenskapet stå åpent.

ULYKKE: I etterkant av en alvorlig og først uavklart ulykke august 2021, besvarte ikke den nevnte politimannen telefonen. Foto: Marsteinen
ULYKKE: I etterkant av en alvorlig og først uavklart ulykke august 2021, besvarte ikke den nevnte politimannen telefonen. Foto: Marsteinen

Nå hevder varsleren at kollegaen ved flere tilfeller ikke har svart på tjenestetelefonen mens vedkommende var på vakt.

– I et tilfelle var det en alvorlig hendelse, en motorsykkelulykke. Trippelvarsling til nødetatene ble utløst, men operasjonssentralen fikk kun tak i den ene betjenten som var på jobb denne dagen, sier politivarsleren.

Den nevnte kollegaen skal verken ha svart på telefonen eller nødnettet.

Det medførte at kun én politibetjent rykket ut til motorsykkelulykken, som ble ansett som både alvorlig og uavklart.

Varsleren forteller at denne betjenten fikk med seg sin sivile samboer i bilen, mens operasjonssentralen forsøkte å få tak i forsterkninger. Omsider måtte en annen politibetjent, som ikke var på vakt, rykke til ulykkesstedet i sin privatbil.

Først etter 22 minutter fikk man kontakt med den nevnte politibetjenten som skulle være på vakt.

Politiledelsen bekrefter hendelsen, men mener det har en naturlig forklaring:

– Den aktuelle betjenten satt med et avhør og glemte å skru opp lyden på telefonen umiddelbart etterpå, forklarer politiinspektør Jan Ludvik Fosse.

Han påpeker at alle ansatte ble påminnet om at skal ha på lyden på telefonen i etterkant av hendelsen. TV 2 har vært i kontakt med betjenten som ikke tok telefonen.

– Jeg opplever saken som spesiell, men jeg har tillit til at arbeidsgiver håndterer varselet i henhold til gjeldende regler og rutiner, sier betjenten til TV 2.

Ut over dette ønsker vedkommende ikke å kommentere saken og viser til politiledelsens svar.

– Ber om umiddelbar handling

I Austevoll kommune er det kun to politibetjenter på jobb av gangen. For å få forsterkninger fra fastlandet er man avhengig av ferge, og den går ikke om natten.

Politibåt kan benyttes til å frakte personell fra Bergen, men når sekundene teller kan tidsbruken bli skjebnesvanger.

Varsleren er særlig bekymret for hva som kan skje dersom det skulle oppstå en situasjon med pågående livstruende vold, en såkalt PLIVO-hendelse, hvor det er umiddelbar fare for liv og helse.

Han trekker frem skrekkeksempler som drapene i Kongsberg og skytingen ved London pub, og peker på hvor viktig det derfor er at alle politibetjenter som er på vakt er tilgjengelig til enhver tid.

KONGSBERG: Varsleren mener at samfunnssikkerheten er truet og frykter konsekvensene dersom en såkalt PLIVO hendelse skulle inntreffe i kommunen. Politiledelsen mener frykten er ubegrunnet. Foto: Lars Nyland / TV 2
KONGSBERG: Varsleren mener at samfunnssikkerheten er truet og frykter konsekvensene dersom en såkalt PLIVO hendelse skulle inntreffe i kommunen. Politiledelsen mener frykten er ubegrunnet. Foto: Lars Nyland / TV 2

I Austevoll kommune bor det mer enn 5000 fastboende. I tillegg kommer alle de som har fritidsboliger i kommunen.

Usikkerhet

Ifølge varsleren har den navngitte politibetjenten ved flere anledninger unnlatt å svare på tjenestetelefon på vakt. Dette skal ha ført til en usikkerhet blant flere ansatte.

Politiledelsen opplyser at de kun har fått melding om den nevnte hendelsen med motorsykkelulykken. De betegner varlserens øvrige påstander som «udokumenterte», og avviser at det er fare for samfunnssikkerheten på øyen.

– Det er ingen grunn for innbyggerne på Austevoll å være mer bekymret for samfunnssikkerheten her enn andre steder. Vi har god beredskap i forhold til innbyggerne på øyen, understreker Fosse.

ØYKOMMUNE: For å komme seg til og fra Austevoll Kommune er man avhengig av ferge. Og den går ikke om natten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
ØYKOMMUNE: For å komme seg til og fra Austevoll Kommune er man avhengig av ferge. Og den går ikke om natten. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

– Uakseptabel retorikk

E-postene til politidirektøren har ført til at varslingssaken har tatt en alvorlig vending.

Nå handler det ikke kun om et varsel - men måten det er blitt varslet på.

– Retorikken fra varsler fra første samtale er helt unødvendig og uakseptabel, forteller politiinspektør Jan Ludvik Fosse til TV 2.

Med en direkte og tidvis krass ordbruk, går varsleren knallhardt ut mot sine egne ledere i Vest politidistrikt, i tillegg til den navngitte kollegaen på Austevoll.

I e-posten til Bjørnland bruker varsleren ord som «korrupsjon», «Russlandregime» og sammenlikner situasjonen med «en gammel krimserie fra England som sendes på NRK 2».

Også Benedicte Bjørnland får personlig gjennomgå av varsleren, som opplever at heller ikke politidirektøren tar saken på alvor:

SENDT I RETUR: Politidirektøren mottok et varsel, men til stor skuffelse for varsleren ble dette sendt tilbake til Vest politidistrikt.
SENDT I RETUR: Politidirektøren mottok et varsel, men til stor skuffelse for varsleren ble dette sendt tilbake til Vest politidistrikt.
Jeg er like skuffet over deg som jeg er skuffet over politimester Kaare Songstad.
Varsleren til politidirektør Benedicte Bjørnland
KONTROLL: Vest politidistrikt, her ved politimester Songstad, understreker at samfunnssikkerheten på Austevoll er ivaretatt. Foto: Ole Enes Ebbesen
KONTROLL: Vest politidistrikt, her ved politimester Songstad, understreker at samfunnssikkerheten på Austevoll er ivaretatt. Foto: Ole Enes Ebbesen

At varsleren benytter seg av en såpass krass ordlyd og varsler utenom tjenestevei, skaper frustrasjon hos ledelsen på politihuset i Bergen, særlig av hensyn til den navngitte politibetjenten.

– Nødt til å reagere

TV 2 har hatt flere samtaler med ledelsen i Vest politidistrikt om både innholdet i varselet, så vel som måten det blir varslet på. Politiledelsen erkjenner at det har vært mangler ved Austevoll politistasjon, men insisterer på at dette har blitt rettet opp i.

– Vi har hatt tett og god dialog med både vernetjeneste og tillitsvalgte underveis. Vi er enige om at sakene er håndtert på en forsvarlig og god måte gitt de forholdene vi har på Austevoll politistasjon, forteller Jan Ludvik Fosse.

Derfor ble de både overrasket og frustrert da de så e-postene varsleren sendte til Benedicte Bjørnland, som ledelsen mener tar for seg saker som ligger tilbake i tid.

– Når varsler likevel fortsetter å spre nedsettende og usaklig kritikk mot kollegaer og ledere må vi reagere, sier Fosse.

FELLES ARBEIDSPLASS: På denne lokale politistasjonen har både varsler og den påvarslede jobbet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
FELLES ARBEIDSPLASS: På denne lokale politistasjonen har både varsler og den påvarslede jobbet. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

Blir sparket

Denne måneden tok saken nok en vending.

Tirsdag 25. oktober, besluttet ansettelsesrådet i Vest politidistrikt at varsler «avskjediges fra sin stilling som politibetjent».

Varsler mister tilgang til politiets lokaler og IKT-systemer. Han må også levere tilbake alt utstyr som tilhører arbeidsgiver, herunder uniform, adgangskort etc.

I protokollen fra møtet går det frem at varsler først ble ilagt en ordenstraff den 27. september.

Dette skjedde fordi han hadde sendt en rekke eposter hvor han ifølge ansettelsesrådet «trakasserte ledere og kolleger».

Til tross for ordensstraffen fortsatte varsleren å sende ut e-poster.

Arbeidsgiver mener dette har skadet politiets omdømme og tillit, og skaper unødvendig frykt i lokalsamfunnet.

Ansettelsesrådet viser til flere eposter varsler har sendt til kolleger og ledelse, hvor innholdet blant annet er egnet til å skape frykt.

Ledelsen konkluderer med at varsler blant annet har grovt krenket sine tjenesteplikter, og at han har fortsatt med dette til tross for skriftlig advarsel.

Nå har varsleren fått sparken i politiet.

KONKLUSJON: Her ved politihuset i Bergen sentrum ble varslers fremtid i politiet avgjort. Foto: Kåre Breivik / TV 2
KONKLUSJON: Her ved politihuset i Bergen sentrum ble varslers fremtid i politiet avgjort. Foto: Kåre Breivik / TV 2

Hyret inn stjerneadvokat

Det som tidligere i år begynte med noen avviksmeldinger har nå eskalert til en full konflikt.

Nå har varsleren hyret inn advokat Arvid Sjødin. I en e-post til Vest politidistrikt varsler advokaten at man allerede har forberedt rettssak.

– Vi må bygge opp en sak hvor vi viser hvem som tar feil. Det vil ikke overraske meg om oppsigelsen blir vurdert som ugyldig fra rettens side, sier Sjødin til TV 2.

I påvente av den endelige avskjedigelsen, er varsleren inntil videre suspendert med umiddelbart virkning.

– Jeg synes suspensjon er en fullstendig feil måte å takle dette på. Jeg kan ikke se ett eneste punkt hvor politiledelsen har gått inn og vurdert varslene, for så å ha kommet til en reaksjon eller en konklusjon. Ledelsen gjør feil når de går på varsleren, man ikke klarer å vurdere varslene.

FORSTÅR ORDBRUK: Advokat Arvid Sjødin ser at ordbruken til varsler er tøff, men naturlig gitt forholdene. Foto: Frode Sunde / TV 2
FORSTÅR ORDBRUK: Advokat Arvid Sjødin ser at ordbruken til varsler er tøff, men naturlig gitt forholdene. Foto: Frode Sunde / TV 2

Politiinspektør Jan Ludvik Fosse ønsker ikke å kommentere avgjørelsen til ansettelsesrådet, da den ligger utenfor hans ansvarsområde.

Krangler om ordbruk

Det er særlig varslerens ordbruk politiledelsen reagerer på.

Advokaten erkjenner at tonen i varselet er tøff, men opplever at politibetjenten ikke hadde noe valg.

– Når man ikke blir hørt, så er det mange som tar i bruk formuleringer for å markere alvoret, forklarer Arvid Sjødin til TV 2.

– Både ordbruken og antallet mottakere bryter med retningslinjene for varsling. Forstår du at politiet reagerer på dette?

– Når folk møter en vegg er det ofte at de tar av, og det er det han har gjort. Slik jeg ser det vil dette være en unnskyldelig situasjon for ham, ettersom det er ledelsen som har sviktet, sier Sjødin.

Sjødin sier varsleren gang på gang opplevde å bli ignorert av ledelsen, og at han advarte dem om hva som ville skje dersom dette fortsatte.

RETTSLIGE SKRITT: Situasjonen mellom partene er fastlåst og det kan ende med at de braker sammen i arbeidsretten. Foto: Kristian Myhre / TV 2
RETTSLIGE SKRITT: Situasjonen mellom partene er fastlåst og det kan ende med at de braker sammen i arbeidsretten. Foto: Kristian Myhre / TV 2

– Når de fremdeles velger å ignorere det, er det for sent å reagere når varselet ender opp hos Politidirektoratet.

Politiinspektør Jan Ludvik Fosse avviser dette på det sterkeste:

– Det er jeg svært uenig i og det er heller ikke slik at varsler ble ignorert. Varselet er fulgt opp og håndtert, selv om varsler ikke er enig i resultatet, understreker politiinspektøren.

Støtte fra egen sjef

Siden saken om avviksmeldingene og varslene startet i mars, opplyser politivarsleren at han har hatt tett dialog med sin nærmeste leder ved politistasjonen på Austevoll.

Varsleren sier at hans egen sjef har oppfordret ham til å «stå i det».

Ansettelsesrådet som besluttet å sparke varsleren tror derimot ikke på forklaringen om at sjefen støttet ham.

SNAKKET MYE SAMMEN: Varsleren og hans sjef ved Austevoll politistasjon snakket mye sammen ifølge varsleren. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2
SNAKKET MYE SAMMEN: Varsleren og hans sjef ved Austevoll politistasjon snakket mye sammen ifølge varsleren. Foto: Geir Johnny Huneide / TV 2

TV 2 har fått tilgang til e-poster og SMS mellom varsler og hans sjef.

Her fremkommer det at lederen ved flere anledninger har uttrykt støtte overfor varsleren og sagt seg enig i problemstillinger han tar opp.

«Støttes og Godt jobbet 👮♂️ 💪»

Den 16. august, tre dager før varsleren bestemte seg for å sende en e-post til politidirektør Bjørnland, sendte han et omfattende varsel til politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt.

Dette varselet inneholdt flere av de samme problemstillingene som i det omtalte Bjørnland-varselet.

  • Varsleren mener man «står overfor en alvorlig sikkerhetsbrist» i Vest politidistrikt.
  • Varsleren mener den tidligere navngitte kollegaen utgjør en «stor fare» for sikkerheten til innbyggerne på Austevoll.

Klokken 21.04 sender varsleren en kopi av varselet til sin nærmeste leder, og ber om en kommentar:

Klokken 21.40 svarer sjefen:

– Ikke alene

– Disse e-postene og tekstmeldingene viser at han ikke har vært alene. Helt åpenbart må det være et moment, sier Sjødin.

Det finnes en rekke eksempler på at varsler og hans overordnede kommuniserer sammen om utfordringene ved politistasjonen. TV 2 har vært i kontakt med den omtalte sjefen, som ikke ønsker å kommentere saken.

Ifølge Vest politidistrikt støtter ikke den overordnede sin kollega lenger. Han ikke står inne for det varsleren har gitt uttrykk for i flere eposter, blant annet til politidirektør Bjørnland.

TV 2 har også presentert meldingsutvekslingen mellom varsleren og hans nærmeste leder for politiet.

– Dette er ikke kjent for oss og må undersøkes nærmere, svarer politiinspektør Fosse.

Varslingssaker i Vest politidistrikt

I 2011 valgte Vest politidistrikt å henlegge drapet på åtte år gamle Monika Sviglinskaja som selvmord. En varsler sørget for at saken ble gjenopptatt og en mann dømt for drap. Daværende politimester Geir Gudmundsen trakk seg.

I 2015 ble Reidar Osen og Petter Slengesol brutalt torturert og kidnappet av maskerte gjerningsmenn. Sjefsetterforskeren i saken, Kenneth Berg, varslet om at han aktivt ble motarbeidet av ledelsen og bedt om å henlegge saken. Tre menn ble tatt og dømt.

I 2016 mottar politiledelsen i Bergen en 52-siders varsler-rapport som viser at politiet unnlater å etterforske narkotikasaker fordi sakene tar for lang tid. Spesialenheten har ikke funnet grunn til å straffe noen i Vest politidistrikt for å ha nedprioritert alvorlige narkotikasaker i Bergen.

I 2017 varslet polititjenestemannen Espen Bø om kritikkverdige forhold knyttet til alvorlige rettsbrudd overfor sårbare kvinner som var utsatt for mulig menneskehandel, tvangsprostitusjon og vold. Han mener han ble tvangsflyttet, men tapte saken da han saksøkte staten.

I september 2022 ble det kjent at Øyvind Tenold var blitt blitt sagt opp som leder for PST Vest. Et varsel fra ham omfattet også arbeidsgiver, politimester Kaare Songstad i Vest politidistrikt, som han mente ikke hadde klart å beskytte ham mot gjengjeldelser.

«Fryktbevegelse»

Advokat Sjødin mener kommunikasjonen mellom varsleren og lederen er en kraftig indikasjon på at varsleren har bredere støtte blant sine kolleger enn det Vest politidistrikt vil innrømme.

– Han er ikke alene om å mene dette. Her har man brukt alt det man kan for å få folk til å tie. Det er en fryktbevegelse for å stanse dem, og det er ikke noe man skal feie under teppet, sier Sjødin.

FRYKTBEVEGELSE: Advokat Arvid Sjødin snakker om en fryktbevegelse som skal stoppe varlsere - dette blir blank avvist fra ledelsen i Vest politidistrikt. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2
FRYKTBEVEGELSE: Advokat Arvid Sjødin snakker om en fryktbevegelse som skal stoppe varlsere - dette blir blank avvist fra ledelsen i Vest politidistrikt. Foto: Pål S. Schaathun / TV 2

Sjødins anklager avfeies blankt av politiet.

– Dette er en helt urimelig påstand av advokat Sjødin. Vi ønsker at våre ansatte skal varsle om ønskede hendelser. Vi har en rutine for varsling og håndtering av dette og det er jeg sikker på at både vernetjenesten og organisasjonene i politidistriktet kan bekrefte at vi følger, avslutter Fosse.

TV 2 har vært i kontakt med Politiets Fellesforbund, som ikke ønsker å kommentere saken.

Hva som blir neste skritt i saken, er foreløpig usikkert. Varsleren og Arvid Sjødin er ventet å ta saken til retten. Advokaten mener dette er nok et eksempel på hvordan en varslingssak i Vest politidistrikt har havnet ut av kontroll.

– Dette er ikke den første varslersaken som slår feil i Bergen, konkluderer Sjødin.