MISTENKT SPION: En mann som PST mistenker er russisk spion, ble framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag. Foto: André Lorentsen
MISTENKT SPION: En mann som PST mistenker er russisk spion, ble framstilt for Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag. Foto: André Lorentsen

Mistenkt russisk spion pågrepet i Tromsø

Forsket på hybrid krigføring ved UiT.

En mann med brasiliansk statsborgerskap ble mandag formiddag pågrepet av politi på vei til jobb på Universitet i Tromsø. Det bekrefter assisterende PST-sjef Hedvig Moe.

PST mistenker at mannen opererer under falsk identitet, og egentlig er russisk og jobber for russisk etterretningstjeneste.

NRK omtalte saken først.

– Det er Troms politidistrikt som har pågrepet en forsker ved universitetet i Tromsø. PST har anmodet om at han blir utvist fra Norge, fordi vi mener han er en trussel mot grunnleggende nasjonale interesser, sier Moe til TV 2.

Dette vet PST om saken:

Forsket på hybrid krigføring

Forsvarsadvokat Thomas Hansen sier mannen stiller seg uforstående til klagene.

– Derfor begjærte han seg også løslatt, sier Hansen til TV 2.

Mannens profil på Universitetet i Tromsøs hjemmesider viser at han er del av en forskningsgruppe som forsker på hybrid krigføring. Det innebærer blant annet bruk av ny teknologi og cyberangrep i krigføring.

Han er også del av en forskningsgruppe som forsker på «spørsmål og utfordringer» rundt krig og fred.

Moe vil ikke gå nærmere inn på hvilken type informasjon den pågrepne kan ha fått tak i.

– Vi er bekymret for at han som forsker ved Universitetet i Tromsø har skaffet seg nettverk og kommet seg inn i sammenhenger og situasjoner som i alle fall ville satt ham i stand til å skaffe informasjon som vi ikke ønsker skal komme i russiske hender.

Mistenker falsk identitet

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener mannen er en såkalt «illegalist», altså en person som har bygd seg opp en identitet som vanlig borger mens han i det stille jobber for utenlandsk etterretning.

– Vi vet at dette er en metode Russland har brukt i fryktelig lang tid, selv om disse er vanskelige å avsløre, sier Moe.

TROMSØ: Her skal mannen ha bodd siden 2021, og har siden drevet forskning ved universitetet. Foto: Marianne Løvland / NTB
TROMSØ: Her skal mannen ha bodd siden 2021, og har siden drevet forskning ved universitetet. Foto: Marianne Løvland / NTB

Det er ikke uvanlig å bruke identiteten til avdøde personer fra land med lite sentraliserte folkeregistre, forklarer Moe.

– En illegalist har gjerne et veldig langsiktig oppdrag. De opererer som oftest over veldig lang tid med falsk identitet i ett eller flere land, og har som oppgave å skaffe seg nettverk og informasjonskanaler som kan brukes senere. De er «talentspeidere» som identifiserer mulige agenter, og tilrettelegger for mer tradisjonell spionasje på et senere tidspunkt.

Holdes internert

Politiadvokat Vegard Hermann Tobiassen i Troms politidistrikt bekrefter til TV 2 at de har pågrepet en utenlandsk borger.

– Han er fremstilt for internering i fire uker i dag. Vi har pratet med ham i forkant av interneringsmøtet, sier Tobiassen.

Utlendingsloven åpner for at personer som er begjært utvist, kan holdes internert mens en slik sak behandles. Internering er frihetsberøvelse som foretas av myndighetene overfor en person; ikke som straff, men i kontrolløyemed.

Mannens forsvarer opplyser at han har fått forhåndsvarsel om utvisning.

Tirsdag ettermiddag skriver PST at de har opprettet en etterforskning. Mannen mistenkes for ulovlig etterretning etter to ulike punkter i straffeloven.

Retten ga politiet medhold. Mannen kan dermed sitte i internering frem til 22. november.

– Etter en samlet helhetsvurdering mener retten at det foreligger konkrete holdepunkter for å anta at utlendingen vil unndra seg iverksettingen av et fremtidig utvisningsvedtak, heter det i kjennelsen fra Nord-Troms og Senja tingrett tirsdag.

Universitetet orientert

Under rettsmøtet skal mannen, ifølge Nordlys, ha forklart at han kom til Norge i desember i fjor for å starte som forsker. Han ankom som turist, og søkte deretter om oppholdstillatelse, skal han ha forklart.

ORIENTERT: Dag Rune Olsen, rektor for UiT, sier universitetet er informert om pågripelsen. Foto: Annika Byrde / NTB
ORIENTERT: Dag Rune Olsen, rektor for UiT, sier universitetet er informert om pågripelsen. Foto: Annika Byrde / NTB

Rektor Dag Rune Olsen ved Universitetet i Tromsø sier han er orientert om pågripelsen.

– Vi har ikke fått vite annet enn at politiet har gått til pågripelse av en person som har sitt virke hos oss og at det er en pågående etterforskning. Av hensyn til etterforskningen har ikke vi fått vite noe om bakgrunnen for pågripelsen, sier Olsen.