Mindre lønnsomt med oppdrettsfisk

Produksjon av laks og regnbueørret var langt mindre lønnsomt i fjor enn i toppåret 2010. Bransjen endte likevel med et samlet resultat på 4,9 milliarder kroner.

Året før var marginene på topp, og bransjeresultatet ble 10,9 milliarder kroner. Da var også fortjenesten per kilo 8,60 kroner, mot 4,09 kroner i fjor. Det viser Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2011. I 2009 ble resultatet 5 milliarder.

Den drøye halveringen av resultatet skyldes med andre ord i all hovedsak at lønnsomheten er halvert, ikke at det har vært noen dramatisk endring i hvor mye fisk som produseres.

Undersøkelsen viser også at produksjonskostnadene er nokså stabile og at det ble produsert mer fisk per årsverk enn i 2010. Undersøkelsen viser til lavere fiskepriser som hovedårsaken til det svekkede resultatet i fjor. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2