NY ORDNING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte tirsdag en ny tilskuddsordning som skal bedre fastlegekrisen. Foto: Hanna Johre/NTB
NY ORDNING: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) presenterte tirsdag en ny tilskuddsordning som skal bedre fastlegekrisen. Foto: Hanna Johre/NTB
Ny tilskuddsordning for fastlegene:

Mer penger til pasienter med større behov

Regjeringen setter av 720 millioner kroner til en ny tilskuddsordning for fastlegene fra 1. mai i år. Legene med pasienter med større behov får mer penger.

– Basistilskuddet blir pasienttilpasset. Leger med mange eldre pasienter, kvinnelige pasienter, eller som er i bydeler med lavt utdanningsnivå enn gjennomsnittet får mer penger, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Legene får også mer penger for pasienter med en helsetilstand som krever mer, eller når pasientene bor i mindre sentrale kommuner.

– Endringene innebærer at leger med pasienter med store behov kan velge å ha færre pasienter på listen sin, sånn at de får bedre tid til å ta seg av pasientene sine på en god måte, sier Kjerkol.

– Det gir dem også mulighet til å ansette mer personell for å sikre god oppfølging av de som trenger det mest. Samtidig vil fastlegene få større mulighet til å kombinere legelivet med familietid og fritid. Det vet vi er svært viktig for mange.

I dag får fastlegene et fast tilskudd for hver pasient som de har på listen sin uavhengig av pasientens helsebehov.

– Styrket distriktstilskudd

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt at basistilskuddet til fastlegeordningen økes med 480 millioner kroner fra 1. mai, noe som gir en helårseffekt på 720 millioner kroner.

− Mange kommuner, særlig de som er små og har levekårsutfordringer, har måttet bruke av kommunebudsjettet for å holde fastlegeordningen stabil. Nå skal flere kommuner over hele landet få trygghet om fastlegeordningen sin, og få frigjort midler til andre tjenester for innbyggerne sine. Hele 209 kommuner får styrket distriktstilskudd, skriver Hans Inge Myrvold, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet i en e-post til TV 2.

– Enkelttiltak

LHL skriver i en e-post at de er glade for at regjeringen tar grep som er ment å gi deres pasientgrupper bedre oppfølging, men presiserer at fastlegeordningen er i krise.

– Dette er et enkelttiltak, og vi i LHL forventer flere kraftfulle grep. Dagens tiltak er ikke alene nok for å løse krisen som pasientene opplever rundt om i landets kommuner, sier Frode Jahren, generalsekretær i LHL.

– Et viktig tiltak LHL ønsker er innføring av profesjonsnøytrale takster slik at flere yrkesgrupper kan avlaste fastlegene. Det reduserer presset på legene og bidra til en bærekraftig ordning for pasientene.

Mer innhold fra TV 2