Mehl varsler storstilt gjennomgang:  – Det er mange spørsmål 

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) varsler at hun vil undersøke NSMs leieavtaler ti år tilbake i tid.

SKANDALE: Justis- og beredskapsminister Emelie Enger Mehl (Sp) er i hardt vær etter NSM-skandalen ble kjent fredag. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2
SKANDALE: Justis- og beredskapsminister Emelie Enger Mehl (Sp) er i hardt vær etter NSM-skandalen ble kjent fredag. Foto: Foto: Ole Thomas Halvorsen / TV 2

– Vi må komme til bunns i saken, sier Mehl.

I en pressemelding lørdag kveld varsler hun at en rekke forhold vil bli undersøkt i lys av det ulovlige NSM-lånet i en pressemelding.

– Som jeg sa i går, vil arbeidet med å kartlegge omstendighetene rundt lånet fortsette. Dette kan ha flere berøringspunkter enn vi i dag har oversikt over. Det må den eksterne gjennomgangen få klarhet i, sier Mehl.

Vil gå ti år tilbake

Den eksterne gjennomgangen knyttet til NSM vil gjelde lånet og omstendigheter rundt det.

Mehl vil blant annet gjennomgå følgende:

  • Prosessen med inngåelse av ny leiekontrakt.
  • Overføringen av det administrative ansvaret for NSM fra Forsvarsdepartementet til Justis- og beredskapsdepartementet i 2019.
  • NSMs husleieavtaler de siste ti årene.
  • Om det er forhold knyttet til etablering av ny enhet for eksportkontroll og sanksjoner under Utenriksdepartement som har sammenheng med låneavtalene.

– Det er mange spørsmål etter det som har skjedd. Vi må undersøke om det ulovlige lånet kan ha hatt betydning for andre saker og vurderinger, og vi ønsker åpenhet rundt dette, sier Mehl.

Vil berøre fem departementer

– Hvorfor er det nødvendig å gå ti år tilbake i tid?

– Det har blitt fremholdt at denne typen ulovlige låneavtaler har vært inngått før. Det må vi komme til bunns i, sier Mehl til TV 2.

Derfor kommer Forsvarsdepartementet og Justisdepartementet til å gå gjennom alle husleieavtaler de siste ti årene for å se hva som kan ha skjedd.

– Så skal vi også ha en ekstern gjennomgang av alle omstendigheten i NSM, sier hun.

I tillegg til Justis- og beredskapsdepartementet, kan saken også berøre Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet, står det i pressemeldingen.

– Som kommunisert på pressekonferansen, kan vi ikke utelukke at det kan være andre kritikkverdige forhold som vi i dag ikke kjenner til, sier Mehl.

– Vet dere allerede nå at det kan ha vært inngått andre ulovlige låneavtaler?

– Det er ikke noe som indikerer det nå, men vi ønsker å ettergå den påstanden.

Dette er saken:

JD: Ikke forelagt den endelige avtalen

Fredag ble det kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig lån på 200 millioner kroner. Direktør Sofie Nystrøm gikk av som følge av avsløringen.

NSM lånte pengene fra utleier Norwegian Property for å oppgradere bygningen de skulle leie.

Lånet er et brudd på gjeldende lover og regelverk, blant annet Grunnlovens bestemmelse om Stortingets bevilgende myndighet.

Nystrøm har hevdet at den aktuelle avtalen var en «leieavtale med innebygd finansiering», og at den ble lagt fram for Justisdepartementet uten at de fikk merknader på det.

MÅTTE GÅ: NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen som følge av den ulovlige låneavtalen. Foto: Lage Ask / TV 2
MÅTTE GÅ: NSM-direktør Sofie Nystrøm måtte gå på dagen som følge av den ulovlige låneavtalen. Foto: Lage Ask / TV 2

Departementet hevder imidlertid at den endelige kontrakten som ble inngått, hadde endrede vilkår som eksplisitt nevnte en låneavtale mellom partene. Justisdepartementet sier de aldri ble forelagt den endelige avtalen som ble inngått.

– Hvem mener du har skyld i denne saken?

– Direktøren i NSM ba om å få fratre med øyeblikkelig virkning, og har tatt ansvar gjennom det. Så er det viktig for at vi går gjennom alle sider av dette, også om Justisdepartementet kunne fanget opp dette tidligere, sier Mehl.

Nystrøm: JD godt kjent med avtalen

Nystrøm hevder på sin side at Justisdepartementet, og deretter Kommunal- og distriktsdepartementet, ble i mai 2022 forelagt et utkast til avtale som omhandler mer enn bare leie av et visst antall kvadratmeter.

– Avtalen inkluderer tilleggsfinansiering av investeringer i spesialtilpasninger og sikkerhet, og den inneholdt formuleringer om at beløpet skulle tilbakebetales over leieperioden, sier Nystrøm i en epost til TV 2.

Hun gjentar at det ikke kom noen merknader til avtalen.

– Justisdepartementet var godt kjent med at dette var en avtale med innebygget finansiering, med en forpliktelse til å tilbakebetale beløpet med renter. Vi har fulgt dette prinsippet, og det er den samme grunnleggende mekanismen som lå til grunn i avtalen som ble signert.

– Har du sovet i timen her?

– Vi fikk et utkast til husleieavtalen. Det inneholdt en formulering om 48 millioner kroner, som man skulle bruke til investeringer. Det er ganske vanlig at det blir lagt på i husleien, også gjerne med et avkastningskrav for at man skal kunne gjøre noen flere tilpasninger. Det var slik vi forstod det, sier Mehl.

I den endelig avtalen som ble inngått, «skrives det rett ut at NSM skal inngå en låneavtale med utleier», ifølge Mehl. Den avtalen fastholder hun at Justisdepartementet aldri ble forelagt.

– Det er to låneavtaler som er inngått. Vi har ikke blitt forelagt verken det endelig kontraktutkastet eller noen av låneavtalene, sier hun til TV 2.