NØKTERNT POSITIV: Gunnar Skjeseth i Lofoten Explorer mener penger til vedlikehold bør komme over statsbudsjettet, og ikke via turistskatt. Foto: Roy-Arne Salater
NØKTERNT POSITIV: Gunnar Skjeseth i Lofoten Explorer mener penger til vedlikehold bør komme over statsbudsjettet, og ikke via turistskatt. Foto: Roy-Arne Salater
PENGER I KASSA:

Lofoten kan bli pilot for innføring av turistskatt

Turistoperatør Gunnar Skjeseth i Svolvær er nøkternt positiv til nyheten om innføring av turistskatt. Han mener turistdestinasjonene burde få bevilget penger over statsbudsjettet.

bareTorsdag bekreftet næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) at Lofoten nå kan bli pilotdestinasjon for utprøving av turistskatt, eller besøksbidrag.

Dette skjedde under næringsministerens besøk i Svolvær i Lofoten.

I tillegg til Lofoten kan Beitostølen, Nordkapp og verdensarvfjordene Geirangerfjorden, Nærøyfjorden og Aurlandsfjorden bli piloter.

Dette kan skje allerede fra 2024, og gjøres etter modell av flere andre land – eksempelvis Kroatia, Portugal og Sveits.

Overturisme

– Lofoten er fantastisk, og det er ikke rart at Lofoten tiltrekker seg mange turister.

– Men Lofoten og andre attraktive reisemål i Norge møter utfordringer knyttet til overturisme i høysesongen. Det må vi gjøre noe med, sier næringsministeren, som slapp nyheten under besøket i Svolvær.

ATTRAKTIVT: Bildet er tatt fra Himmeltinden i Vestvågøy i Lofoten Foto: Karianne Laagstein
ATTRAKTIVT: Bildet er tatt fra Himmeltinden i Vestvågøy i Lofoten Foto: Karianne Laagstein

Og nyheten er kjærkommen. I mange år har det nemlig pågått en debatt om innføring av besøksbidrag eller turistskatt.

Nå kan dette bli en realitet i Lofoten.

– Dette har vi ventet på lenge, sier reiselivssjef Line Samuelsen i Destination Lofoten.

I tillegg til en ikke ubetydelig innsats fra Lofoten turlag og andre frivillige lag og foreninger, er det kommunene og skattebetalernes penger som er blitt brukt til å gjennomføre vedlikehold på steder med høy slitasje i Lofoten.

– Ved et besøksbidrag fra turister kan vi legge langtidstidsplaner for å få til en helhetlig forvaltning av våre natur- og kulturressurser for fremtidige gjester og innbyggere i Lofoten, sier reiselivssjefen.

– Delte meninger

Gunnar Skjeseth er eier og daglig leder av turistbedriften Lofoten Explorer, som tilbyr turer og havørnsafari med ribbåter fra Svolvær.

Skjeseth har jobbet i bransjen i 25 år, men er blant dem som ikke er bare positiv til en innføring av turistskatt eller besøksbidrag.

– Det er jo også delte meninger og diskusjon om dette i Lofoten, sier Skjeseth, som mener det allerede er nok skatter og avgifter i Norge.

Han mener at penger til tilrettelegging bør bevilges over statsbudsjettet og øremerkes turistdestinasjonene, slik at kommunene får mer penger for å ta vare på områder med stort turisttrykk.

– I stedet pakker de på med enda flere skatter og avgifter. Det er det samme med bompenger på veiene, mener han.

I HUNDRE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var på ribtur i Lofoten torsdag. Foto: Robin Nilsen
I HUNDRE: Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) var på ribtur i Lofoten torsdag. Foto: Robin Nilsen

Krever oppfølging

– Men hvis turistskatt er eneste utvei, er det viktig at pengene kommer tilbake til Lofoten og lokalbefolkningen, sier Skjeseth, og minner om at jobben ikke er ferdig når turskiltene er montert og toalettene plassert.

– Det skal følges opp og vedlikeholdes også. Til det trenger vi folk som kan gjøre jobben, sier han.

– Hva sier turistene til å måtte betale turistskatt?

– Jeg har inntrykk av at turistene ikke vil reagere negativt på dette. Generelt er vel turister som kommer til Norge relativt pengesterke, mener turistoperatøren.

Selv har Skjeseth personlige erfaringer med turistskatt fra ferieturer i utlandet.

– Vi har vel blitt trukket to-tre hundre kroner i uka, som et gebyr på hotellregningen, uten at jeg har hengt meg opp i det. «Det er ferie» har jeg tenkt.

Jobber med løsninger

Næringsminister Jan Christian Vestre sier at ingen konkrete destinasjoner fått tildelt statusen som pilot per nå.

– Jeg skulle gjerne satt i gang allerede i dag, men forslagene utfordrer dagens lovverk. Men vi jobber med å finne løsninger i samarbeid med kommune og næring, sier Vestre.