NEDGANG: Boligmarkedet opplever en klar nedgang i prisene for september. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
NEDGANG: Boligmarkedet opplever en klar nedgang i prisene for september. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
Boligpriser:

Kraftig nedgang: – Kan skape finansielle ubalanser

Eiendom Norge varslet onsdag formiddag om et kraftig prisfall i boligprisene, noe som skaper reaksjoner fra flere hold.

Så langt i 2022 har boligprisene steget med 6,7 prosent, men i september falt prisene med 2,2 prosent, ifølge Eiendom Norge.

– Boligprisene falt kraftig i september. Den sterke oppgangen i august er nå i sin helhet korrigert i de sesongkorrigerte boligprisene, sier administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Lauridsen.

Han forventer at prisene vil fortsette å falle i perioden fremover, noe andre spår kan få økonomiske konsekvenser for flere.

STATISTIKK: Henning Lauridsen presenterte ny boligprisstatistikk for Eiendom Norge for september onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.
STATISTIKK: Henning Lauridsen presenterte ny boligprisstatistikk for Eiendom Norge for september onsdag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB.

Skaper reaksjoner

Mandagens fremlegging av Finanstilsynets anbefaling til ny utlånsforskrift fra nyttår, har skapt store reaksjoner hos selskapet.

– Å stramme inn på kredittrasjoneringen nå er uklokt og vil kunne skape finansielle ubalanser i det norske boligmarkedet og norsk økonomi. Vi oppfordrer finansminister Trygve Magnus Slagsvold Vedum (Sp) til å avskaffe utlånsforskriften, fordi styringsrenten nå er normalisert etter et tiår med lave renter, sier Lauridsen.

Det er ikke kjent hvordan Vedum stiller seg til uttalelsene fra Eiendom Norge.

Randi Marjamaa, leder for privatmarked i Nordea, ser et tydelig skifte i boligprisene, hvor budrundene ikke går like raskt og like høyt som vanlig.

– Denne trenden tror vi blir forsterket framover, og våre økonomer venter en nedgang i boligprisene på 5-10 prosent det neste året, sier hun i en uttalelse.

BUDSJETT: Lederen for privatmarkedet i Nordea, Randi Marjamaa, anbefaler alle å sette opp et budsjett over økonomien for å være godt forberedt til høstens økning i kostander. Foto: TV 2.
BUDSJETT: Lederen for privatmarkedet i Nordea, Randi Marjamaa, anbefaler alle å sette opp et budsjett over økonomien for å være godt forberedt til høstens økning i kostander. Foto: TV 2.

Kunder mer rentebesvisste

Pågangen av kunder som ønsker finansieringsbevis er fremdeles stor, men færre ønsker dette for sekunderboliger eller for hytter.

– Mange som vil ha nytt finansieringsbevis eller oppdatere tidligere finansieringsbevis, får nå justert ned maksimalt lån på grunn av økt rente. Vi opplever likevel at kundene har forståelse for grensene som settes, for at deres lånebelastning ikke skal bli for stor framover.

Marjiamaa opplever at kundene er mer bevisste på renter etter en klar økning i husholdningskostnader.

– Svekker kjøpekraften

Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund, Carl O. Geving, er heller ikke overrasket over den kraftige nedgangen i boligprisene.

– Boligsektoren er svært rentefølsom og går inn i en vinter preget av at Norges Bank har satt opp styringsrenten med 1,5 prosentenheter siden sommeren. Pengepolitikken svekker kjøpekraften til forbrukerne og skaper stor usikkerhet i boligmarkedet som forventes å utløse en korreksjon i prisene, skriver Geving til TV 2.

OSLOPRISER: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving tror særlig prisene på bolig i Oslo vil bli korrigert ned til mer bærekraftige prisnivåer enn sist år. Foto: Joakim Karlsen
OSLOPRISER: Administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund Carl O. Geving tror særlig prisene på bolig i Oslo vil bli korrigert ned til mer bærekraftige prisnivåer enn sist år. Foto: Joakim Karlsen

– Markedet tåler et prisfall etter lang tid med vekst, men vi er særlig bekymret for konsekvensene for boliginvesteringene dersom Norges Bank fortsetter den aggressive rentepolitikken med flere rentehevinger fram mot jul, legger direktøren til.

– Flater ut mot jul

Administrerende direktør i Eiendomsmegler 1, Laila Neverdahl, tror nedgangen vil være midlertidig.

– Boligprisene går normalt ned i september, og markedet flater ut mot jul. Fortsatt selges boligene i Stavanger i snitt 1,6% over prisantydning, skriver hun i en e-post til TV 2.

Hun er tydelig på at det er viktig å se bak tallene.

– Markedet er fortsatt raskt, og det er interessant å se at i et så stort marked som Bergen kun tar 19 dager å selge en bolig, legger Neverdahl til.

Derfor mener direktøren at boligkjøpere nå bruker kort tid på å ta en avgjørelse, og er tydelig på viktigheten av tidlig planlegging av et potensielt boligkjøp.

Går Raskere å selge bolig

I september ble det solgt 9.798 boliger i Norge, noe som er 5,6 prosent færre enn tilsvarende måned i 2021. Gjennomsnittsprisen for en bolig var i overkant av 4,5 millioner kroner ved utgangen av måneden.

Boligprisene i Norge har så langt i 2022 steget med 6,7 prosent. Hittil i år er det solgt 73.089 boliger i Norge, noe som er 9,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

Det tok i gjennomsnitt 29 dager å selge en bolig i september, noe som er det samme som i august. Raskest salgstid har Bergen og Bodø/Fauske med henholdsvis 17 og 18 dager. Lengst salgstid hadde Tromsø med 38 dager.

– Sammenlignet med tidligere år går det svært raskt å selge en bolig i alle deler av landet, sier Lauridsen i Eiendom Norge.