Sonia Arisland er høyreekstrem og transfob, ifølge en bekymringsmelding sendt til arbeidsgiver.

 Foto: NHS

Flere av dem som deltar i debatten om transpersoner, opplever at arbeidsgiver mottar anonyme varsler med grove anklager.

Voldelige dataspill som lar deg jakte på og drepe transfobiske personer, spres nå i sosiale medier.

Anonyme bekymringsmeldinger:

– Jeg er forsøkt skremt til taushet

Sonia Arisland (42) jobber som lærer på en videregående skole i Viken fylkeskommune.

Hun er samfunnsengasjert og har deltatt i den pågående debatten om kjønnsidentitet og endring av kjønn.

Men ikke uten reaksjoner.

Bekymringsmeldingen

I sosiale medier har hun blitt skjelt ut og opplever seg trakassert på ulike måter. Ofte er hun omtalt som transfob og som en trans-ekskluderende radikal feminist (TERF).

23. juli 2022 opplever hun noe helt nytt.

Arbeidsgiveren hennes mottar en e-post med følgende tittel: «Bekymringsmelding om Sonia Elizabeth Arisland; lærer som aktivt stigmatiserer transpersoner i sosiale medier.»

– Det opplevdes veldig ubehagelig, forteller Arisland.

PÅ SKOLEN: Sonia Arisland er ansatt som norsklektor og engelsklærer på en videregående skole i Viken fylkeskommune. Foto: Privat
PÅ SKOLEN: Sonia Arisland er ansatt som norsklektor og engelsklærer på en videregående skole i Viken fylkeskommune. Foto: Privat

I bekymringsmeldingen signert Petter A. Hansen, fremmer vedkommende påstander om at Arisland er svært aktiv på sosiale medier.

Hansen forteller at hun sprer transfobiske og diskriminerende holdninger og at skolelæreren støtter en høyreekstrem transfobisk ideologi.

«Arisland er en av de mest aktive i WDI, en ekstrem transfobisk hatgruppe med velkjent bånd til høyreekstreme miljøer og som har kampen for å stigmatisere og marginalisere transpersoner som eneste sak.», skriver Hansen.

Forsøk på knebling

– Jeg har aldri vært medlem av WDI. Jeg har ingen bånd til ekstreme høyreradikale miljøer, snarere tvert om, sier Arisland.

Tobarnsmoren er aktivt medlem i SV.

Hun opplever at varselet til arbeidsgiver er et forsøk på å kneble henne etter at hun har ytret seg i sosiale medier om kjønnsbekreftelse og stilt spørsmål ved loven som gir alle over 16 år mulighet til å skifte kjønn.

Arisland har flere ganger gått ut og tydeliggjort sitt standpunkt i debatten, blant annet på Twitter:

Arisland sier at hun selv har vokst opp med en transperson i familien.

– Jeg har sett på nært hold at det er krevende å leve med kjønnsinkongruens. Jeg har stor respekt for transpersoners behov for god behandling og vern i samfunnet.

Tobarnsmoren sier hun har ytret seg kritisk om de store og forholdsvis nye endringene i hvordan vi som samfunn definerer kjønn, fordi hun mener det angår oss alle.

– Jeg ytrer meg også om mange andre saker på nett og har aldri sjikanert eller hetset noen, forklarer Arisland.

KRAFTIGE BESKYLDNINGER: – Arbeidsgiver mottok en e-post som går inn for å sverte meg, som gjør at jeg må forsvare meg mot noen ganske grove anklage Foto: Nico Sollie / TV 2
KRAFTIGE BESKYLDNINGER: – Arbeidsgiver mottok en e-post som går inn for å sverte meg, som gjør at jeg må forsvare meg mot noen ganske grove anklage Foto: Nico Sollie / TV 2

I e-posten som ble sendt til ulike ledere i Viken fylkeskommune og til ledelsen på den videregående skolen hun er ansatt, påpeker avsender at elevene har «lovfestet krav på trygt skolemiljø».

Det vises til den såkalte «mobbeparagrafen » i Opplæringsloven.

Aktiv på Twitter

Arisland er tidvis aktiv på Twitter. Hun benekter å noen gang ha ytret seg på måter som er ulovlig eller diskriminerende.

Tweetene under ble publiserte i samme periode som bekymringsmeldingen ble sendt til hennes arbeidsgiver i fjor:

«Petter A. Hansen»

– Det påstås i e-posten at elevers psykososiale miljø ville være utrygt med meg som lærer fordi jeg har skrevet kritisk på Twitter om dagens lov om endring av juridisk kjønn, forklarer Arisland.

«Elever er en særlig utsatt gruppe» og det er uheldig å ha en lærer som «bruker all sin fritid på å offentlig spre transfobisk hets i sosiale medier og som aktivt og profilert med av en ekstrem transfobisk hat gruppe», står det i e-posten.

Avsender påpeker at oppsigelse, avskjed, ordensstraff eller skriftlig advarsel kan være aktuelt for en lærer som aktivt stigmatiserer i sosiale medier.

E-posten avsluttes med:

«Vennlig hilsen Petter A. Hansen»

VARSEL: Bekymringsmeldingen er signert Peter A. Hansen. TV 2 har ikke lykkes med å få kontakt med vedkommende og e-post er ikke lenger i bruk. Foto: Nico Sollie / TV 2
VARSEL: Bekymringsmeldingen er signert Peter A. Hansen. TV 2 har ikke lykkes med å få kontakt med vedkommende og e-post er ikke lenger i bruk. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Ubehagelig

– Skolen har fått ny rektor og jeg har fått ny personalleder i løpet av dette skoleåret. Det er belastende til stadighet å forklare at jeg ikke er gal og hatefull, sier Arisland.

– Hvordan har arbeidsgiver respondert?

– Jeg opplevde å bli godt ivaretatt og at ledelsen stilte seg uforstående til «bekymringsmeldingen». Ledelsen i Viken fylkeskommune henviste til at jeg har ytringsfrihet.

Arisland har fulgt rettssaken til Rianne Vogels, som har saksøkt sin arbeidsgiver Papillon, med interesse.

Vogels ble oppsagt som leder for økonomi og strategi etter at arbeidsgiver mottok et anonymt varsel på e-post.

LIKE SAKER: Arbeidsgiveren til Rianne Vogels mottok et lignende varsel som i Sonia Arisland sitt tilfelle. Det endte med at Vogels saksøkte arbeidsgiver. Rettssaken i Hordaland Tingrett er nylig avsluttet. Foto: Robert Reinlund / TV 2
LIKE SAKER: Arbeidsgiveren til Rianne Vogels mottok et lignende varsel som i Sonia Arisland sitt tilfelle. Det endte med at Vogels saksøkte arbeidsgiver. Rettssaken i Hordaland Tingrett er nylig avsluttet. Foto: Robert Reinlund / TV 2

Ukjente avsendere

Avsender av e-posten til organisasjonen Papillon kaller seg Ron Scofield, og hevdet at Vogels hadde ytret seg kritisk om transpersoner på Twitter.

Scofield skrev videre at Rianne Vogels hadde skrevet meldinger som latterliggjorde transpersoner. Og at hun skal ha assosiert transpersoner med overgrep og kriminalitet.

TV 2 har i flere uker forsøk å spore opp Ron Scofield, uten å lykkes.

Også i saken til Sonia Arisland er det vanskelig å få kontakt med avsenderen av varselet.

TV 2 har forsøkt å spore vedkommende opp, men heller ikke denne e-postadressen, til Petter A. Hansen, er i bruk.

RON SCOFIELD: TV 2 har ikke klart å spore opp Ron Scofield. Foto: Skjermdump
RON SCOFIELD: TV 2 har ikke klart å spore opp Ron Scofield. Foto: Skjermdump
PETTER A. HANSEN: Heller ikke Hansen har vært mulig å spore opp. E-post adressen er ikke lenger i bruk. Foto: Skjermdump
PETTER A. HANSEN: Heller ikke Hansen har vært mulig å spore opp. E-post adressen er ikke lenger i bruk. Foto: Skjermdump

Oppsøker arbeidsgivere

TV 2 har i flere uker kartlagt personer som har ytret seg kritisk i den pågående debatten rundt kjønnsskifte.

TV 2 har vært i direkte kontakt med 15 personer som alle bekrefter at arbeidsgiver har mottatt bekymringsmeldinger fra en anonym/ukjent avsender etter at de har uttalt seg offentlig, ofte i sosiale medier, om debatten.

En del av kildene våre har fått kopi av «bekymringsmelding» sendt til arbeidsgiver. Noen kjenner kun innholdet i varselet som er blitt gjengitt av arbeidsgiver.

AKTIV: Sonia Arisland har ytret seg i sosiale medier og i likhet med flere andre, har også hun opplevd at arbeidsgiver er kontaktet. Foto: Nico Sollie / TV 2
AKTIV: Sonia Arisland har ytret seg i sosiale medier og i likhet med flere andre, har også hun opplevd at arbeidsgiver er kontaktet. Foto: Nico Sollie / TV 2

I e-poster til ulike arbeidsgivere er navngitte ansatte blant annet omtalt som hatefulle, transfobe, høyreekstreme og aggressive.

Overfor TV 2 sier de ansatte at de ikke ønsker å stå frem med navn og bilde. Hensyn til familie, forhold til arbeidsgiver og belastningen generelt med å stå frem offentlig, er årsaken.

I bilderullen under kan du lese uttalelsene til syv av de 15 personene TV 2 har vært i kontakt med.

TV 2 har forsøkt å få kontakt flere av de som har sendt ut bekymringsmeldinger.

Ingen har svart.

– Stygt angrep

Sonia Arisland mener det hun og andre er utsatt for er en «kampanje» rettet mot kritiske røster.

Hun mener det er vanskelig å diskutere seriøst når man blir beskyldt for å ville utslette noens eksistens og stemplet som en som en ikke vil lytte til.

REAGERER: – Dette er et stygt angrep på ytringsfriheten og en systematisk trakassering av personer som ytrer seg, sier Sonia Arisland. Foto: Nico Sollie / TV 2
REAGERER: – Dette er et stygt angrep på ytringsfriheten og en systematisk trakassering av personer som ytrer seg, sier Sonia Arisland. Foto: Nico Sollie / TV 2

– Det er ubegripelig for meg at det skal true levebrødet til folk å ytre seg om store og grunnleggende endringer i hvordan vi som samfunn forstår og forholder oss til kjønn, mener Arisland.

TV 2 er ikke kjent med at noen andre enn Vogels har blitt oppsagt på bakgrunn av bekymringsmeldinger og ytringer i kjønnsdebatten.

Noen av de TV 2 har vært i kontakt med oppgir at bekymringsmeldingene har medført tap av inntekt og krav eller ønske om, å begrense ytringene.

Politianmeldt

Tre av de 12 personene TV 2 har vært i kontakt med er identifisert som medlemmer av Women’s Declaration International (WDI), en internasjonal interesseorganisasjon som jobber for å bevare kvinners kjønnsbaserte menneskerettigheter.

På motsatt side i debatten om transpersoner mener man derimot at WDI representerer ekstreme transfiendlige holdninger.

TRANSGENDER-FLAGG: Flagget til høyre representerer transkjønnssamfunnet. Den lyseblå fargen står for guttene og den lyserosa fargen for jenter. Foto: Truls Aagedal / TV 2
TRANSGENDER-FLAGG: Flagget til høyre representerer transkjønnssamfunnet. Den lyseblå fargen står for guttene og den lyserosa fargen for jenter. Foto: Truls Aagedal / TV 2

I sosiale medier rettes det kraftige beskyldninger og anklager fra begge parter i forbindelse med kjønnsdebatten.

Arisland politianmeldte e-posten som ble sendt til hennes arbeidsgiver.

– Dette fordi det oppleves som en form for trakassering at noen bruker tid på å skrive lange svertebrev med ting de har funnet på og sender til arbeidsgiveren min. Da lurer man også på hva annet en slik person er i stand til, sier hun.

Saken ble henlagt som intet straffbart forhold. TV 2 er kjent med at minst tre like saker er politianmeldt.

Ubehagelig og blodig dataspill

I et dataspill som sirkulerer og spres i sosiale medier, kan spillere jakte på transfobe personer, såkalte TERF.

TERF er et begrep som brukes om feminister som ikke vil inkludere transkvinner i kampen for kvinners rettigheter i samfunnet.

Arisland har, i likhet med mange andre, fått tilsendt lenken til spillet i tilknytning til kommentarer hun har postet i sosiale medier.

Det gjorde henne usikker og utrygg.

Klippet under er tatt fra en link som er delt i sosiale medier, og blant annet sendt til Sonia Arisland og andre personer som stiller spørsmål ved endring av kjønn og kjønnsidentitet.

– Det er ubehagelig å få svertebrev til arbeidsgiver, bli merket og stempelet som transfob og «TERF» i sosiale medier, for så å bli møtt med dataspill som handler om å drepe «TERFs» på forferdelige måter.

Problematisk kroppsvisitering

I 2015 var Arisland delegat på SV sitt landsmøte og stemte for den lovendringen. I dag har hun endret mening.

– Man utredet i for liten grad konsekvensene loven fikk på en rekke samfunnsområder.

Fakta: Endring av juridisk kjønnsstatus

Lov om retten til endring av juridisk kjønn trådte i kraft 1. juli 2016.

Lov om endring av juridisk kjønn innebærer at du, basert på egen opplevelse av kjønn og kjønnsidentitet, får bestemme hvilket juridisk kjønn som skal framgå av folkeregisteret og personnummeret.

Det er skattekontoret som fatter vedtak om endring av juridisk kjønnsstatus og tildeler nytt fødselsnummer i folkeregisteret. Hjemmelen for dette finnes i folkeregisterforskriften § 2-2. Det tredje siste sifferet i fødselsnummeret opplyser om en er registrert som kvinne eller mann i folkeregisteret.

Personer som har fylt 16 år søker selv om å få endre sitt juridiske kjønn. Barn og unge mellom 6 og 16 år må søke sammen med sine foreldre. Dersom bare én av foreldrene samtykker, kan Statsforvalteren i Viken likevel innvilge søknad om å endre juridisk kjønn dersom dette er til barnets beste.

Barn under 6 år kan bare få endret juridisk kjønn dersom de har en medfødt usikker somatisk kjønnsutvikling. Tilstanden må dokumenteres av helsepersonell.

Kilde: Helsedirektoratet

Arisland mener det har oppstått en del problemstillinger som må diskuteres grundigere.

– Hvordan skal man forholde seg til områder der man deler opp etter kjønn fordi biologien og hensyn til for eksempel jenter og kvinner betyr noe?

– For eksempel kan man ha rett på å bli kroppsvisitert av en av samme kjønn, men hva er samme kjønn om kjønn først og fremst er en påstand om en selv?

ØNSKER SØKELYS: Sonia Arisland mener det er viktig at man setter søkelys på debatten og den måten enkelte debattanter fremstår i sosiale medier. Foto: Privat
ØNSKER SØKELYS: Sonia Arisland mener det er viktig at man setter søkelys på debatten og den måten enkelte debattanter fremstår i sosiale medier. Foto: Privat

Hun mener det er flere områder som berøres av problemstillinger knyttet til både sosial selvidentifisering og endring av juridisk kjønn.

– For eksempel innen idrett, garderober og toaletter og fengsler. Dette har jeg ytret meg om på Twitter, og jeg har forsøkt å gjøre det saklig og med hensyn til at mennesker med kjønnsdysfori er sårbare mennesker.

– Hvorfor velger du å fortelle om din opplevelse?

– Jeg vil at flest mulig arbeidsgivere og ledere med personalansvar skal bli oppmerksomme på at denne aksjonsformen med å sende anonyme «bekymringsmeldinger» eller «varsel» til arbeidsplasser foregår, og ivareta sine ansatte i møte med et slikt angrep på ytringsfriheten deres.