FRIFUNNET: Andrej Jakunin ble frifunnet i Hålogaland lagmannsrett torsdag. Foto: Sverre Saabye / TV 2
FRIFUNNET: Andrej Jakunin ble frifunnet i Hålogaland lagmannsrett torsdag. Foto: Sverre Saabye / TV 2
Fløy drone på Svalbard:

Jakunin vurderer gigantsøksmål mot Norge

Andrej Jakunin som er frikjent i to rettsinstanser for droneflyging på Svalbard, vurderer søksmål for «svært betydelige summer», opplyser forsvareren til TV 2.

Den britisk-russiske forretningsmannen ble tiltalt for å ha fløyet drone over Svalbard i august og september under en seilas med båten Firebird.

Jakunin ble først frikjent i Nord-Troms og Senja tingrett. Torsdag ble det kjent at han også frifinnes i Hålogaland lagmannsrett.

Advokat Bernt Heiberg i Advokatfirmaet Elden mener dommen viser at Jakunin har blitt ulovlig fengslet og at han dermed har gått glipp av betydelige inntekter.

– Det er naturlig at det er snakk om svært betydelige summer, sier Heiberg til TV 2.

Han understreker at dette er noe de vil komme tilbake til når frifinnelsen eventuelt blir rettskraftig.

MULIG SØKSMÅL: Advokat Bernt Heiberg sier det vil bli aktuelt med et søksmål mot Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
MULIG SØKSMÅL: Advokat Bernt Heiberg sier det vil bli aktuelt med et søksmål mot Norge. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

– Håper saken stanses

Statsadvokaten har varslet at de anker lagmannsrettens frikjennelse. Heiberg har imidlertid liten tro på at saken blir sluppet inn i Høyesterett.

– Nå bør påtalemyndigheten konsentrere seg om reelle straffbare forhold, istedenfor å plage turister som bruker fritidsdrone på Svalbard, sier han.

– Hvordan tar Jakunin dommen?

– Han tar dette godt. Han har hele tiden hatt tro på det norske rettsvesenet og at fornuften kom til å seire. Han håper saken stanser nå. Dette har han brukt nok tid på, sier Heiberg.

– Svært uheldig

Heiberg mener dommen fra lagmannsretten viser at regjeringen gikk langt utenfor sine fullmakter da de vedtok forskriften. Han mener saken er pinlig for regjeringen.

– Jeg tenker at det også stiller statsministerens sitater i begynnelsen av denne saken i et svært merkelig lys, sier han.

I en tale i oktober sa Støre at det ikke akseptabelt at utenlandsk etterretning flyr droner over norske flyplasser og forsvar.

– Russere har ikke lov å fly droner i Norge, sa han.

– Vi vil ikke ha at noen flyr denne typen farkoster over viktige installasjoner i Norge. Vi sier nei til det, vi kommer til å forfølge det, og vi kommer til å stoppe det, sa Støre videre.

Det var i en tale på landsmøtet til Fagforbundet i oktober Støre gikk hardt ut mot russiske droneflygere. Foto: Rodrigo Freitas
Det var i en tale på landsmøtet til Fagforbundet i oktober Støre gikk hardt ut mot russiske droneflygere. Foto: Rodrigo Freitas

Det er dette Heiberg reagerer på.

– Når statsministeren går ut i starten av flere rettsprosesser og sier at dette er ulovlig, dette skal vi straffeforfølge, disse skal fengslet, også viser det seg at man på regjeringsnivå har misforstått EU-retten og misforstått de grensene som gjelder for regjeringens kompetanse, er det svært uheldig, sier Heiberg.

– Er dette pinlig for regjeringen?

– Jeg vil si det.

TV 2 har vært i kontakt med Statsministerens kontor, som henviser til Utenriksdepartementer.

– Denne dommen er ikke rettskraftig. Departementet ønsker ikke å kommentere saker som verserer i domstolene, skriver UD i en e-post til TV 2.