Pendlerprotest: - La oss betale!

Innførte gratis ferge – nå kan det bli betaling

I disse dager kommer fylkenes forslag til dyrere billetter på buss og båt. Noen vil kreve betaling for ferger som har vært gratis, mens Nordland vil redusere billettprisene.

KAMPLYSTEN: Geir Utne er avhengig av fergen for jobb og i beredskapssituasjoner. Foto: Frode Hoff / TV 2
KAMPLYSTEN: Geir Utne er avhengig av fergen for jobb og i beredskapssituasjoner. Foto: Frode Hoff / TV 2

TV 2 har kartlagt at fylkeskommunene foreslår å øke billettprisene på båt og buss neste år, men Nordland skiller seg ut ved å redusere takstene.

Flere ferger som har vært gratis vil igjen kreve betaling, og én gratisferge var foreslått nedlagt: Kinsarvik-Utne i Hardanger.

Men tirsdag kveld, etter intenst samarbeid, kom kontrabeskjeden: Fergen blir reddet, og det etter intense protester fra pendlerne.

– La oss betale!

Geir Atle Nedrevåg jobber på begge sider av Sørfjorden som byggmester i Nedrevåg AS i Kinsarvik.

LANG REISEVEI: Byggmester Geir Atle Nedrevåg får ekstra lang reisevei i arbeidshverdagen hvis fergeruten mellom Kinsarvik og Utne legges ned. Foto: Frode Hoff / TV 2
LANG REISEVEI: Byggmester Geir Atle Nedrevåg får ekstra lang reisevei i arbeidshverdagen hvis fergeruten mellom Kinsarvik og Utne legges ned. Foto: Frode Hoff / TV 2

– Vi har ikke bedt om gratis ferge. Det er kjekt det, men får vi beholde fergen, betaler vi gjerne.

Alternativet til dagens elektriske ferge er å kjøre ni mil via Odda langs rasutsatte riksvei 13, eller å bruke like lang tid (2,5 timer) på ferge fra Kvanndal og kjøre 4,5 mil via Hardangerbroen.

Må ikke være gratis

Regjeringen innførte gratis ferge på samband med mindre enn 100.000 passasjerer, men det er fylkeskommunen som fordeler midlene.

Både Møre & Romsdal og Troms & Finnmark foreslår nå å ta betalt på noen samband der fergen har vært gratis.

IKKE LENGE GRATIS: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner for at fylkene kan kreve betalt. Foto: Edland TV2
IKKE LENGE GRATIS: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård åpner for at fylkene kan kreve betalt. Foto: Edland TV2

For Møre & Romsdal betyr forslaget om å øke taksten på samtlige ferjesamband, også de som nå har vært gratis, 50 millioner kroner i inntekter neste år.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) sier fylkeskommunene kan gjeninnføre betaling:

– Det vil derfor ikke være i strid med Stortingets vedtak å ta betaling på et ferjesamband som i dag er gratis.

Gratisferger koster regjeringen 420 millioner kroner og du kan sjekke hvilke fergestrekninger det gjelder her.

REAGERER: Ordfører Roald Aga Haug mobiliserte kraftig mot kuttforslaget. Foto: Torjus Sagenes / TV 2
REAGERER: Ordfører Roald Aga Haug mobiliserte kraftig mot kuttforslaget. Foto: Torjus Sagenes / TV 2

Ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang som kalte forslaget om å fjerne gratisfergen helt horribelt og var i daglig kontakt med fylkespolitikerne for å få de til å forstå konsekvensene.

– Fylkesadministrasjonen må ha misforstått gratisfergepolitikken! Fergen binder kommunen sammen.

KUTTFORSLAG: Fergeruten mellom Kinsarvik og Utne sto på kuttlisten til Vestland fylke. Foto: Frode Hoff / TV 2
KUTTFORSLAG: Fergeruten mellom Kinsarvik og Utne sto på kuttlisten til Vestland fylke. Foto: Frode Hoff / TV 2

Beredskapsleder Øyvind Svartveit i Indre Hordaland Kraftnett jubler når han får høre at fergen blir spart.

– Fantastisk!

JUBLER: Øyvind Svartveit sier fergen er nødvendig for effektiv beredskap. Foto: Privat
JUBLER: Øyvind Svartveit sier fergen er nødvendig for effektiv beredskap. Foto: Privat

Pendlerne leste nyheten i Hardanger Folkeblad. Stian Davies (Ap) og Sigrid Brattabø Handegard (Sp) sier til avisen at de sammen med samarbeidspartiene i Vestland har funnet penger til å opprettholde fergesambandet Kinsarvik-Utne.

– Det må være det beste vi kunne håpe på! Jubler Nedrevåg mens han hjelper sønnen med leksene.

Ordfører Haug takker fylkespolitikerne.

TRAVEL: Fylkesdirektør Rune Haugsdal. Foto: Vestland fylkeskommune
TRAVEL: Fylkesdirektør Rune Haugsdal. Foto: Vestland fylkeskommune

– Vi gleder oss over at vi har blitt høyrt. Det er veldig godt å sjå at dei reddar fergeruta!

Vedtas i desember

Fylkesdirektør Rune Haugsdal vil ikke kommentere saken så lenge den er til politisk behandling. Onsdag skal finansutvalgets kuttliste være klar.

– Nå er budsjettet tatt opp til politisk behandling, og da uttaler jeg meg ikke mer om forslaget.

Nordland mot strømmen

Hva gjelder billettprisene rundt om i landet, foreslår Vestland en prisøkning på 6,5 prosent. Andre fylker foreslår også å øke taksten mellom 5 og 6 prosent, men Nordland foreslår å redusere billettprisen for båt og buss med henholdsvis 25 og 12 prosent.

Fylket forklarer at de kan tilby rimeligere billetter blant annet takket være turistinntekter under pandemien, og gode tider nå for næringslivet.

JUBEL: Vestland fylkeskommune ser ut til å likevel beholde fergeruten Kinsarvik-Utne. Foto: Frode Hoff / TV 2
JUBEL: Vestland fylkeskommune ser ut til å likevel beholde fergeruten Kinsarvik-Utne. Foto: Frode Hoff / TV 2

Vestland foreslå videre å redusere bybaneavganger, og legge ned bussruter men forslaget om å halvere antall avganger med hurtigbåten til Sunnhordland ble også vraket.

Provosert

Austevolls ordfører Bente Kari Sletten Taranger (H) var blant dem som kjempet for Sunnhordlandsruten.

HÅPEFULL: Ordfører Bente Kari Sletten Taranger tror Vestland vil lytte til Austevoll. Foto: Høyre
HÅPEFULL: Ordfører Bente Kari Sletten Taranger tror Vestland vil lytte til Austevoll. Foto: Høyre

– Det er veldig negativt for vår kommune. Det går hardt utover reiseliv med kutt til Bekkjarvik som satser stort på turisme, og det går utover pendlere til og fra byen, og studenter.

Hurtigbåten fra Bergen på morgenen 08.10 og avgangen 12.10 og returene fra Leirvik er også flittig brukt for reisende til Bergen Lufthavn Flesland.

KAN TA BETALT:Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier fylkeskommunen kan gjeninnføre betaling. Foto: Edland TV2
KAN TA BETALT:Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård sier fylkeskommunen kan gjeninnføre betaling. Foto: Edland TV2

Forutsigbarhet viktigere enn pris

BETALING: Bjørne Grimsrud sier hyppige avganger er viktigere enn lav pris. Foto: TØI
BETALING: Bjørne Grimsrud sier hyppige avganger er viktigere enn lav pris. Foto: TØI

Administrerende direktør i Transportøkonomisk institutt Bjørne Grimsrud sier politikerne må legge til rette for kollektivtrafikk for passasjerer er villige til å betale,

– Gratis er ikke noe poeng!

Han sier Norge må satse mye mer på frekvens og komfort med hyppige avganger og trygge veier.

– Det er mye viktigere for folk at de stoler på at de kommer frem i tide, enn at det er lav pris på kollektivtransport.