I RETTEN: Advokat Tor Kjærvik, her avbildet før et fengslingsmøte i 2014, var i mange år fast forsvarer i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB
I RETTEN: Advokat Tor Kjærvik, her avbildet før et fengslingsmøte i 2014, var i mange år fast forsvarer i Oslo tingrett. Foto: Berit Roald / NTB
DRAPET PÅ TOR KJÆRVIK:

Youtube-videoer blir sentrale bevis

Den profilerte forsvarsadvokaten Tor Kjærviks sønn drev en Youtube-kanal. Videoene han laget, blir en del av bevisene i rettssaken mot ham.

I april i fjor ble Tor Kjærvik (70) drept med to skudd i sitt eget hjem på Røa i Oslo.

Gjerningsmannen, Kjærviks sønn, løsnet også åtte skudd mot Kjærviks samboer, men hun klarte å storme ut og flykte inn til en nabo.

Kort tid etter drapet fikk politiet en telefon fra Kjærviks nå 37 år gamle sønn. Han ba dem komme og hente ham ved Njårdhallen, snaut ti minutters kjøring fra åstedet.

VENTET HER: Den drapssiktede sønnen ventet på politiet ved Njårdhallen, som ligger ved Makrellbekken mellom Smestad og Røa i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2
VENTET HER: Den drapssiktede sønnen ventet på politiet ved Njårdhallen, som ligger ved Makrellbekken mellom Smestad og Røa i Oslo. Foto: Frode Sunde / TV 2

Sønnen har i avhør erkjent drapet på sin egen far.

Han har også forklart seg om en langvarig familiær konflikt, ifølge forsvarer John Christian Elden.

Uklart om han kan straffes

Aktor i saken, statsadvokat Sturla Henriksbø, mener det vanskeligste spørsmålet retten skal ta stilling til, er om siktede var tilregnelig på gjerningstidspunktet eller ei.

– De sakkyndige har kommet med en foreløpig konklusjon basert på informasjon de hadde tilgjengelig da de vurderte ham, men deres endelige konklusjon får vi først i retten, sier Henriksbø.

AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø, her avbildet i en tidligere straffesak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB
AKTOR: Statsadvokat Sturla Henriksbø, her avbildet i en tidligere straffesak. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

– Det er dessuten retten som til syvende og sist skal stilling til tilregnelighetsspørsmålet, understreker statsadvokaten.

Det blir, slik TV 2 forstår det, sentralt å legge frem beviser og føre flere vitner som belyser hvordan tiltalte oppførte seg i tiden før og etter drapet.

Har sjekket Youtube-konto

Et av bevisene er en Youtube-kanal som ble drevet av tiltalte. Her har han lagt ut en rekke videoer. Den siste filmen er publisert en drøy måned før drapet.

I videoene hører man at han prater om familiære forhold. I tillegg har han lange resonnementer om psykologiske problemstillinger.

– Vi mener at Youtube-kanalen er relevant opp mot vurderingen av hans tilregnelighet, sier statsadvokat Henriksbø.

ÅSTEDET: Tor Kjærvik ble drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2
ÅSTEDET: Tor Kjærvik ble drept i sitt eget hjem på Røa i Oslo. Foto: Thomas Evensen / TV 2

I retten vil det også bli lagt frem dokumentasjon på at tiltalte hadde dialog med Kjærvik før drapet. Sønnen skal, slik TV 2 forstår det, ha avtalt å komme på besøk.

TV 2 har stilt flere spørsmål til den drapstiltalte mannens forsvarer, John Christian Elden, men han har ikke besvart våre henvendelser.

Rettssaken begynner i Romerike og Glåmdal tingrett førstkommende tirsdag. Det er satt av seks dager til saken.

Forsvarer i Orderud-saken

Tor Kjærvik hadde nylig fylt 70 år da han ble drept. Bak seg hadde han en lang karriere som forsvarsadvokat.

Han var kanskje mest kjent som forsvareren for Kristin Kirkemo under Orderud-saken, men var også forsvarer under Nokas-saken i Stavanger, Landås-saken i Bergen og i straffesaken mot Rune Brynhildsen.

Tross alderen var han før han døde fremdeles svært aktiv og sto oppført som møtende forsvarer i flere berammede straffesaker.