Barneministeren:

Vurderer tiltak for å rette opp barne-skandalene

Barneministeren vil vurdere forslag som kan bidra til reparasjon etter menneskerettsbruddene i barnevernssaker.

VONDT: Merlita møttte barneministeren og fortalte henne om da hun og mannen ble fratatt babyen sin etter at hun fikk en fødselsdepresjon. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
VONDT: Merlita møttte barneministeren og fortalte henne om da hun og mannen ble fratatt babyen sin etter at hun fikk en fødselsdepresjon. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Kjersti Toppe ga denne uken en unnskyldning til foreldrene og barna som har fått menneskerettene sine krenket av Norge, i til sammen 15 barnevernssaker.

Barneministeren er den første fra en norsk regjering som har tatt et slikt skritt, etter serien av dommer mot Norge i menneskerettsdomstolen de siste årene.

Det skjedde etter et møte med foreldrene Terje og Merlita. Sønnen deres ble tvangsadoptert. Og Norge ble dømt for krenkelser av retten deres til å ha et familieliv.

BERØRT: Kjersti Toppe ble sterkt berørt av historien til foreldrene som klaget og fikk medhold i Menneskerettsdomstolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BERØRT: Kjersti Toppe ble sterkt berørt av historien til foreldrene som klaget og fikk medhold i Menneskerettsdomstolen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Etter det sterke møte med foreldrene sier Kjersti Toppe at hun også vil vurdere et forslag om å få inn fagpersoner til å bistå, etter dommer i den europeiske menneskerettsdomstolen EMD).

Slik at krenkelsene som er begått blir forsøkt reparert, i pakt med menneskerettsdomstolens krav.

Og slik at kontakten mellom barn og foreldre kan opprettes igjen, i familier som er brutt opp.

Dette var et forslag advokaten til Trond og Merlita tok opp under møtet med statsråden denne uka.

– Dette vil jeg vurdere. Slik at vi på en eller annen måte kan reparere, bedre og gjenskape tilliten mellom foreldre og barnevernstjenesten. Og slik at disse foreldrene får respekten tilbake, sier Kjersti Toppe til TV 2.

FORANDRING: Advokat Venil Thiis mener Norge snarest må gjøre tiltak for å rette opp menneskerettsbruddene i barnevernssaker.
Foto: Gorm Kallestad / NTB
FORANDRING: Advokat Venil Thiis mener Norge snarest må gjøre tiltak for å rette opp menneskerettsbruddene i barnevernssaker. Foto: Gorm Kallestad / NTB Foto: Gorm Kallestad

Moren og faren mener behandlingen de har fått er umenneskelig.

Ingen forsøk på reparasjon er gjort i saken. Faktisk har det ikke skjedd noen ting, tre år etter Norge ble dømt for menneskerettsbrudd, i forbindelse med at sønnen deres ble tvangsadoptert.

– De har fortsatt kun to samvær på to timer i året. Noe de opplever som pinefullt. De får ikke ha normal kontakt med gutten sin, og kan for eksempel ikke ringe ham på telefonen, sier advokat Venil Thiis.

Hun reagerer sterkt på at foreldrene ikke har hørt noe fra det offentlige etter bruddet på menneskerettene.

– Det er respektløst og arrogant. Norge har ingen praksis for reparasjon. Man aksepterer Menneskerettsdomstolen, men bryr seg ikke om dommene. Og man drar gjerne til andre land og belærer dem om menneskerettene, sier advokaten til foreldrene, Venil Thiis.

Hun framholder at mangel på reparasjon også er tilfelle i andre saker, der Norge er dømt i Strasbourg.

– Jeg mener det bør settes inn fagpersoner med god kompetanse, som foreldrene i sakene selv velger. I saken til Terje og Merlita har det gått mange år. Sønnen deres er i dag tenåring. Så her må det bidras til kommunikasjon med adoptivforeldrene, barnet og de biologiske foreldrene. For å se hva man kan gjøre på andre måter enn i dag. Slik at samværene kan økes og reparasjon settes i gang, sier Venil Thiiis.

MER KONTAKT: Terje og Merilta håper de snart kan få flere samvær med sønnen sin. Foto: Ditlev Eidsmo
MER KONTAKT: Terje og Merilta håper de snart kan få flere samvær med sønnen sin. Foto: Ditlev Eidsmo

Hun roser barneministeren for endelig å ha gitt en unnskyldning til foreldrene og barna der Norge er dømt for krenkelser av menneskerettene.

Og for at det nå kommer positive signaler opp mot forslag som kan bidra til å rette opp feilene som er begått.

– Man skal gjøre noe aktivt for å skape endring når menneskerettene brytes. Det skal ikke bare dreie seg om den aktuelle saken, men om praksisen i barnevernssaker som er feilaktig. Det er det de mange dommene mot Norge viser, sier Venil Thiis.

Barneministeren sier hun tar situasjonen på alvor.

– Det jo knusende dommer som har kommet i EMD. De har vist at disse familiene har opplevd urett og menneskerettighetsbrudd. Og det som er min oppgave nå er å sørge for endringer i barnevernet slik at andre familier ikke skal oppleve noe lignende, sier barneminister, Kjersti Toppe.