Ola Borten Moe har svart Stortinget:

Vurderer sin habilitet annerledes i dag

Tidlige forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) mener nå at han handlet i Kongsberg Gruppen for «bagatellmessige» summer.

HABILITETSSAKEN: Tirsdag leverte Ola Borte Moe sin skiftelige redegjørelse til kontrollkomiteen. Foto: Fride Sørensen / TV 2
HABILITETSSAKEN: Tirsdag leverte Ola Borte Moe sin skiftelige redegjørelse til kontrollkomiteen. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Fasit for min del er allerede gitt, jeg har gått av og er på tur ut av norsk politikk.

Slik åpner Ola Borten Moe sin skiftelige redegjørelse til kontrollkomiteen på Stortinget.

Samtidig sier han at han i dag erkjennelsen av egen inhabilitet annerledes i dag enn ved avgangen

Ola Borten Moe-saken

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe innrømmet i juli å ha brutt regjeringens habilitetsregler og regler for aksjehandel.

E24 omtalte saken først.

Siden april i 2022 hadde han investert henholdsvis 1,4 millioner kr i Yara, 882.000 kr i Kongsberg Gruppen og 499.000 kr i Sparebank 1 SMN, ifølge en oversikt E24 har fått. Staten er største eier i Kongsberg Gruppen med 50 prosent av aksjene, og eier også 36,2 prosent av Yara.

Borten Moe deltok på et regjeringsmøte angående en milliardkontrakt med ammunisjonsprodusenten Nammo 12. januar, og deltok senere på et møte 30. mars der regjeringen besluttet å øke rammen for kontrakten sin med selskapet.

På dette tidspunktet eide Borten Moe aksjer i Kongsberg-gruppen, som indirekte eier 25 prosent av Nammo. Statsråden hevder at han ikke satt på informasjon om Nammo-avtalen som ikke var offentlig kjent.

Borten Moe beklager feilene, og sier han ønsker å fortsette som statsråd. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har foreløpig ikke svart på om de fremdeles har tillit til Borten Moe.

«Bagatellmessig og ikke relevant»

I brevet skriver Borten Moe at det som politiker ikke er rom for å gjøre feil, «uansett hvor rimelig eller urimelig det måtte være». Han skriver videre at han dog ikke kritiserer dette, og at det ikke er en menneskerett å være statsråd.

Videre redegjør han for at hans aksjehandel i Kongsberg Gruppen «var problematisk».

Borten Moe stiller imidlertid nå spørsmålstegn ved om handlingen gjorde han inhabil.

GIKK AV: Borten Moe gikk av som statsråd 21. juli, og ble erstattet av Sandra Borch (Sp). Geir Pollestad erstattet Borch som landbruksminister. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2
GIKK AV: Borten Moe gikk av som statsråd 21. juli, og ble erstattet av Sandra Borch (Sp). Geir Pollestad erstattet Borch som landbruksminister. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

«(...) I seg selv representerer dette en verdi som kanskje må kunne sies å være innenfor det som kan defineres som bagatellmessig og ikke relevant av Lovavdelingen, og som det virker som det har vært aksept for i det politiske miljøet som sådan», skriver han.

Borten Moe kjøpte aksjer for 400.000 kroner i Kongsberg Gruppen uken før han deltok på et regjeringsmøte, i mars, der en større industrikontrakt ble inngått mellom regjeringen og Nammo. Han hadde også deltatt på et regjeringsmøte angående kontrakten, i januar.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo via våpenleverandøren Patria.

– Interessante refleksjoner

– Ola Borten Moe har levert et grundig svar til komiteen, både med interessante refleksjoner rundt sin egen sak og i hvilken grad man er inhabil ved å eie verdipapirer, men også med konkrete tanker om videre oppfølging.

Det sier saksordfører for habilitetssakene i kontrollkomiteen, Grunde Almeland (V), til TV 2. Han sier svaret gir grunnlag for flere spørsmål under høringen 7. november.

FLERE SPØRSMÅL: Grunde Almeland (V) leder håndteringen av habilitetssakene i kontrollkomiteen på stortinget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2
FLERE SPØRSMÅL: Grunde Almeland (V) leder håndteringen av habilitetssakene i kontrollkomiteen på stortinget. Foto: Yngve Sem Pedersen / TV 2

– Det virker som det er stor variasjon mellom hvordan rutinene og systemene rundt habilitetsregelverket håndteres ulikt mellom departementene. Det er noe vi må se på i vår videre oppfølging, sier Almeland.

Læringspunkter

I redegjørelsen har Borten Moe blant annet fire sider med læringspunkter. Han skriver blant annet at «etter mitt skjønn at de administrative rammene, oppfølgingen og veiledningen bør være bedre».

Han mener også at Statsministerens kontor bør ta ansvar for opplæring av statsråders ektefeller og nærstående:

«I dag er den ikke-eksisterende, og jeg tror jeg snakker på vegne av flere når jeg påpeker at rollen som ektefelle/samboer av en statsråd er verdt i alle fall en brosjyre, et informasjonsskriv eller et kontaktpunkt om det er noe man lurer på. Også nær familie av statsråder har blitt av offentlig interesse, og trenger innføring/veiledning. SMK bør ta ansvar for å ivareta dette».

Borten Moe måtte i juli gå av som statsråd etter at han innrømmet at han hadde brutt habilitetsreglene, og retningslinjer for aksjehandel. Han gikk samtidig av som nestleder for Senterpartiet.

Borten Moe er for tiden under etterforskning av Økokrim for aksjehandlene i Kongsberg Gruppen.