TILTAK: Flere kommuner vurderer drastiske tiltak for å begrense de høye strømutgiftene. Et av dem innebærer avslåtte gatelys. Foto: Frode Sunde / TV 2
TILTAK: Flere kommuner vurderer drastiske tiltak for å begrense de høye strømutgiftene. Et av dem innebærer avslåtte gatelys. Foto: Frode Sunde / TV 2

Vurderer drastiske strømgrep: – Må snu hver stein

Kaldere skoler og kontorer. Mørklagte gater og idrettsanlegg. Dette kan bli hverdagen til mange nordmenn til høsten.

Kommuner i Sør-Norge forbereder seg på flere titalls millioner kroner i ekstra strømutgifter.

Nå må de snu hver stein for å komme seg gjennom høsten og vinteren med skyhøye strømpriser og stramme budsjetter.

TV 2 har gjennomført en rundspørring til en rekke kommuner, som forteller at de har konkrete sparetiltak på blokka.

Noen er innført, mens andre kan bli iverksatt etter hvert som temperaturene synker og prisene øker.

TILTAK: Petter Haug Sandbu har kommet med en rekke forslag til tiltak som kommunen kan innføre for å få ned strømforbruket. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
TILTAK: Petter Haug Sandbu har kommet med en rekke forslag til tiltak som kommunen kan innføre for å få ned strømforbruket. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

– Vi jobber med langsiktig energisparing, men akkurat nå er vi på jakt etter de raske gevinstene, sier Petter Haug Sandbu i Bærum kommune.

Trenger raske gevinster

Sandbu jobber som tjenesteleder med fagansvar for blant annet energistyring av kommunale eiendommer i Bærum kommune.

Han skal denne uken levere et forslag til ordfører Lisbeth Hammer Krog (H) om hvilke strømtiltak kommunen kan iverksette dersom det blir nødvendig.

– Forslagene innebærer blant annet å utsette legging av is på isanlegg, utsette eller redusere oppvarming av kunstgress og dimme gatelykter på kveldstid, sier Sandbu.

Inneklimaet på skoler og arbeidsplasser kan bli rammet om kommunen innfører strømtiltak.

– Vi jobber med å varme opp effektivt samt unngå å bruke både lys og varme unødig, sier Sandbu.

– Millioner i ekstrautgifter

80 prosent av strømforbruket til Bærum kommune er bundet til fastpris, mens 20 prosent kjøpes til spotpris.

– Nå er nesten 20 prosent av strømforbruket, som vi betaler til markedspris, like dyrt som de 80 vi får til fastpris. Det sier litt om utfordringene kommunen står i, sier Sandbu.

VENTER HØY REGNING: Bærum er blant kommunene som ta høyde for betraktelig dyrere strømutgifter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
VENTER HØY REGNING: Bærum er blant kommunene som ta høyde for betraktelig dyrere strømutgifter. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Totalt er Bærums strømkostnader estimert å ligge på rundt 142 millioner kroner i 2022, ifølge Sandbu.

Også i nabokommunen Asker stålsetter de seg for betraktelig høyere strømregning. Strømmen vil føre til 42 millioner kroner i ekstrautgifter i år, ifølge prognosene.

Oslo opplyser at kommunen vurderer tiltak fortløpende, men tror mye allerede er gjort. Blant annet er forbruket redusert med 12 GW ved å skifte ut 50.000 lyspunkter for gate- og parkbelysning.

Kan bli mørklagt

At dette ikke er tiden for å sløse strøm, er også Lyngdal kommune i Agder klare på.

– Her må alle steiner snus, sier ordfører Jan Kristensen (H).

TØFF VINTER: Ordfører Jan Kristensen forbereder seg på en tøff vinter økonomisk for kommunen. Foto: Kristian Myhre / TV 2
TØFF VINTER: Ordfører Jan Kristensen forbereder seg på en tøff vinter økonomisk for kommunen. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Ifølge Kristensen kan det bli aktuelt å slå av lyset i perioder under døgnet i parker, kommunale bygninger og idrettsanlegg.

Gatelyset kan også bli slått av om natten, for eksempel fra klokken 23 til 06, ifølge ordføreren.

Innen 1. oktober får kommunen en intern rapport om hvilke konkrete tiltak som kan og bør innføres.

– Å slå av lys gir kanskje ikke det store utslaget pengemessig, men alle monner drar. Å slå av lys har dessuten en symboleffekt, som kan bidra til å inspirere husholdninger og private bedrifter til å spare strøm, sier kommunedirektør Kjell Olav Hæåk i Lyngdal.

GATELYS: Flere kommuner vurderer å skru av eller dimme ned gatelys på nattestid for å spare strøm. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2
GATELYS: Flere kommuner vurderer å skru av eller dimme ned gatelys på nattestid for å spare strøm. Foto: Sigve Bremer Mejdal / TV 2

Han sier at de også skal vurdere å skru ned varmen i kommunale bygg.

– Man må nok finne seg i å ta på en ekstra genser, men det skal nok gå bra, sier Hæåk.

Slik kan du spare en tusenlapp på strømregningen, se video:

Må jobbe hjemmefra

Lillesand kommune i Agder prioriterer å bytte ut all belysning på kommunale veier med LED-belysning.

Hvor mye de kommer til å spare på tiltaket, vet de ikke, sier ordfører Einar Holmer-Hoven (H).

Det man kan spare mye penger på, er oppvarming. Men det går en grense for hvor kaldt det kan bli, sier ordføreren.

– Vi kan ikke ha kontorer hvor ansatte går og fryser, sier Holmer-Hoven.

UTSETTES: Bærum kommune vurderer blant annet å utsette oppvarmingen av kunstgressbaner for å spare strøm. Foto: Frode Sunde / TV 2
UTSETTES: Bærum kommune vurderer blant annet å utsette oppvarmingen av kunstgressbaner for å spare strøm. Foto: Frode Sunde / TV 2

Den store skrekken

I Åsnes i Innlandet har de høye strømprisene allerede fått store konsekvenser for kirkesamfunnet.

– Jeg synes dette er veldig trist, men vi er i den situasjonen vi er. Som kirkeverge er jeg ansvarlig for økonomien, og jeg har ikke noe valg, sier Tord Langmoen.

Fra 1. november til 1. april vil de seks kirkene i Åsnes stenge dørene og flytte gudstjenester til mindre kapell eller kirkestuer, som er rimeligere å varme opp.

Kirkene åpner kun for begravelser eller dersom flere barn skal døpes på samme søndag, samt enkelte anledninger som til jul og ved skolegudstjenester.

STENGER: Åsnes kommune har allerede besluttet at de må stenge en rekke kirker som følge av strømprisene. Foto: Illustrasjon, Ingvild Gjerdsjø / TV 2
STENGER: Åsnes kommune har allerede besluttet at de må stenge en rekke kirker som følge av strømprisene. Foto: Illustrasjon, Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Folk i bygda er veldig knyttet til kirken sin. De er døpt, konfirmert og gift i samme kirke og ønsker å begraves samme sted. Den store skrekken er selvfølgelig at vi må stenge kirkene fullstendig i et halvt år.

– Vi er ikke der nå, men vi må være forberedt på det, sier Langmoen.

Kirkevergen er glad for at han opplever stor forståelse fra innbyggerne og har god dialog med kommunen. Det samme opplever han ikke fra regjeringen.

– Jeg savner at regjeringen kommer med et tilbud om å hjelpe kirkene. Vi skal selvfølgelig være med på dugnaden, men jeg synes vi også burde fått støtte til å holde aktiviteten oppe.

Overvåker time for time

Indre Østfold har også tatt grep, og har opprettet en helt ny stilling der en person skal fungere som energirådgiver på heltid.

Mandatet er å redusere energibruken i alle kommunale bygg.

Ved hjelp av energimålere kan også strømforbruket i hver eneste kommunale bygg overvåkes time for time.

– Da kan vi fange opp om det er unormalt forbruk, høyt forbruk til tider det ikke skal være det eller et anlegg som surrer og går som vi ikke har kontroll på, sier eiendomssjef Odmund Fintland.

PLANLEGGER: Eiendomssjef Odmund Fintland forteller om omfattende planer for å bli mer energieffektive i Indre Østfold. Foto: Privat
PLANLEGGER: Eiendomssjef Odmund Fintland forteller om omfattende planer for å bli mer energieffektive i Indre Østfold. Foto: Privat

Når kommunale bygg ikke er i bruk, slås ventilasjonsanleggene av.

På helseinsituasjoner som er i bruk døgnet rundt, ser de på muligheten for å etablere varmepumper, energibrønner og konvertere byggene over til vannbåren varme.

– Vi har dessverre også mange gamle bygg med dårlig isolasjon. Der ser vi på om vi kan bytte vinduer tidligere, bytte kledning og fore ut for ekstra isolasjon, sier Fintland.

I tillegg vurderer kommunen solceller på tak som er egnet til det.

– Selv om det er et tragisk bakteppe med krig og energikrise, er fordelen ved dette at vi kan få til et raskere grønt skifte, sier han.

Hvilken krise?

Sola kommune i Rogaland vurderer å stenge ned enkelte bygg, samt å redusere innetemperaturene.

– Vi har gitt signal om at vi må se på begrensninger av temperaturer eller nedstengninger. Der får vi forslag i formannskapsmøtet 27. september, sier ordfører Tom Henning Slethei (Frp) i Sola kommune.

TILTAK: Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei (Frp), vil vurdere flere strømsparende tiltak i tiden som kommer. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2
TILTAK: Ordfører i Sola kommune, Tom Henning Slethei (Frp), vil vurdere flere strømsparende tiltak i tiden som kommer. Foto: Gunnar Ringen Johansen / TV 2

Sola har en eierandel i Lyse Energi, og ønsker også ekstraordinært utbytte herfra, men Slethei frykter uansett at hele, eller betydelige deler av kommunens overskudd vil forsvinne i økte strømkostnader.

I Sandnes i Rogaland er det ingen krise, takket være eierandelen på 18 prosent i Lyse. Kommunens inntekter fra konsesjonskraft er dobbelt så stor som kostnadene, forteller ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Vi skal ikke innføre noen tiltak som går på sikkerhet, men kanskje vi kan se på nattsenking av lys, og nedjustering av temperaturer kan innføres, sier Wirak til TV 2.

Vil ha samarbeid

I fylket er det flere kommuner som sitter på eierandeler i kraftselskaper, som nå ønsker ekstraordinære utbytter for å dekke de økte kostnadene.

– Vi skal ha et eiermøte med vårt kraftselskap, Haugaland kraft, sier ordfører Arne-Christian Mohn (Ap) i Haugesund kommune til TV 2.

Mohn ser også for seg å samarbeide med nærkommunene om tiltak, slik at innbyggerne i nabokommuner ikke rammes vidt forskjellig.

– Vi har tidligere hatt bra samarbeid med nabokommunene, men i forbindelse med pandemien har vi fått et veldig tett samarbeid, sier Mohn.