Stortinget strammer inn:

Vurderer å opprette innsidelister på Stortinget

Stortingspresidenten varsler full gjennomgang av regler knyttet til økonomiske interesser etter habilitetsskandalene de siste månedene.

ØNSKER TILLIT: Stortingspresidenten ønsker full gjennomgang av regelverket for både innsideinformasjon og økonomiske interesser. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2
ØNSKER TILLIT: Stortingspresidenten ønsker full gjennomgang av regelverket for både innsideinformasjon og økonomiske interesser. Foto: Bjørnar Morønning / TV 2

Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) bekrefter at Stortingets presidentskap i sitt første møte etter sommeren er blitt enige om en full gjennomgang av økonomireglene for stortingsrepresentantene.

Dette skal skje parallelt med kontrollsaken om tidligere statsminister Erna Solberg og de fire statsrådene i Støre-regjeringen som har innrømmet inhabilitet.

– Vi ser at det er behov for å gå igjennom hele regelverket over økonomisk interesser og aksjer også for stortingsrepresentanter, opplyser han til TV 2 etter presidentskapets møte torsdag morgen.

Stortingsrepresentantene skal selv rapportere om gaver, styreverv, honorar, aksjeandeler og andre økonomiske forhold til Stortingets registrer for representantenes økonomiske interesser.

Stortingspresidenten sier reglene må strammes inn etter sommeren og høstens habilitetsskandaler.

Det politiske arbeidet både i Storting og regjering er sterkt preget av habilitetsskandalene, og lammer mye annet arbeid, bekrefter han.

– Alle ser at det er en unik situasjon i historien, sier Gharahkhani til TV 2.

Innsidelister

Nå skal også Stortinget vurdere nye regler knyttet til innsideinformasjon.

Han trekker fram arbeidet med grunnrenteskatt, den såkalte lakseskatten, som ble behandlet i finanskomiteen på Stortinget, som en type børssensitiv sak der stortingsrepresentanter kan bli sittende med innsideinformasjon.

– Det kan komme settinger her på huset der man behandler saker som er børssensitive og da er det viktig å ha rutiner og regler på det, sier han.

Regjeringen har et eget regelverk for aksjehandel, og fører lister over medlemmer av regjeringen som kan ha fått tilgang på insideinformasjon i enkeltsaker.

– Kan en del av regelverket bli å opprette innsidelister på Stortinget?

– Jeg skal ikke utelukke noe, men dette vil være en del av arbeidet vi gjør nå.

BØRSSENSITIVT: Stortingspresidenten trekker frem behandling av nivået på lakseskatten som et børssensitivt tema som Stortinget behandler. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BØRSSENSITIVT: Stortingspresidenten trekker frem behandling av nivået på lakseskatten som et børssensitivt tema som Stortinget behandler. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Det er ikke ofte Stortinget er i samme situasjon som i regjeringen, der man behandler informasjon daglig som kan være børssensitive. Men det kan skje, derfor er det viktig å ha rutiner og regelverk på det.

Ber ikke Riksrevisjonen granske

I forrige uke ba Frp-leder Sylvi Listhaug Stortingets presidentskap om å be Riksrevisjonen granske habiliteten til statsråder, statssekretærer og rådgivere ti år tilbake i tid.

Det var ikke stemning for dette på møtet i dag, og forslaget ble i stedet sendt til Stortingets kontrollkomitè.

– Jeg har respekt for at Frp ønsket en votering om det i presidentskapet. Men det er naturlig at kontrollkomiteen tar avgjørelsen på det, der er alle partiene representert og de sitter med de habilitetssakene nå, sier Gharahkhani.

KONTROLL: Gharahkhani forteller at kontrollkomiteen skal behandle forslaget om Riksrevisjonen skal se tilbake på 10 år med habilitetsaker av statsråder. Foto: Marte Christensen / TV 2
KONTROLL: Gharahkhani forteller at kontrollkomiteen skal behandle forslaget om Riksrevisjonen skal se tilbake på 10 år med habilitetsaker av statsråder. Foto: Marte Christensen / TV 2

– Hvis kontrollkomiteen kommer fram til at dette er fornuftig å gjøre så må det vedtas i Stortinget, fortsetter han.

Frps finanspolitiske talsperson Hans Andreas Limi er skuffet over at presidentskapet ikke vil be Riksrevisjonen granske regjeringsmedlemmer tilbake i tid.

– Vi mener det er Riksrevisjonen som kan innhente nødvendig informasjon tilbake i tid for å sjekke tidligere regjeringer, sier Limi.

Tar imot forslag

Presidentskapet involverer de parlamentariske lederen i alle partiene i partiene i hvordan arbeidet med innstramning av regelverket skal skje.

– Vi skal gjøre et grundig arbeid, det handler om å styrke tilliten, understerker Gharahkhani.

Rødts partileder Marie Sneve Martinussen maner til rask gjennomgangen og behandling.

– Vi har tidligere sett hvor lang tid det kan ta før slike gjennomganger fører til nødvendige endringer. Det må også tas raske grep der vi allerede ser at det er grunnlag for det, sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

TOTALFORBUD: Rødtleder, Marie Sneve Martinussen, mener det er behov for et totalforbud av kjøp og salg av aksjer for regjeringen og deres ektefeller og samboere. Foto: Fride Sorensen / TV2
TOTALFORBUD: Rødtleder, Marie Sneve Martinussen, mener det er behov for et totalforbud av kjøp og salg av aksjer for regjeringen og deres ektefeller og samboere. Foto: Fride Sorensen / TV2

Sneve Martinussen mener både reglene og rutinene må strammes kraftig inn. I Rødts forslag til Stortinget krever partiet blant annet:

Et totalforbud av kjøp og salg av aksjer og andre finansielle instrumenter for regjeringen og deres ektefeller og samboere.

Felles rutiner for og kontroll av regjeringas etterlevelse av habilitetsreglene.

At registeret for stortingsrepresentanter og statsråders verv og økonomiske register blir løpende oppdatert, inneholder antall aksjer og verdi på transaksjonstidspunktet og et søkbart arkiv.

Partiet ønsker også at Stortinget skal be regjeringen vurdere og utrede mulighetene sine for å sanksjonere brudd på habilitetsreglene.

Dagens regler

Avgjørelsen om gjennomgang av stortingets regelverk for politikeres rapportering av økonomiske interesser kom etter at tidligere forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) måtte gå av etter E24s aksjehandel-avsløring.

Avisen avslørte også at det er flere hull i regelverket for aksjeregisteret til Stortinget.

Dagens regler

    Noen av reglene over aksjeregistrering på Stortinget.

  • Politikerne trenger som regel ikke oppgi eierandel i børsnoterte selskaper.
  • Listene oppdateres bare en gang i måneden.
  • Det er ikke krav om rapportering hvis en aksje kjøpes og selges innenfor en kalendermåned.
  • Forrige måneds oversikt fjernes fra nettet når en ny oversikt legges ut.
  • Selskapsinteresser som aksjer, som man selv enten direkte eller indirekte eier skal oppgis med navn og ansvarsform, men man trenger ikke oppgi utbytte.

Kilder: Stortinget.no, E24.