voldtekt-erstatning - Voldtektsofre får høyere erstatning

Standardoppreisningen fra gjerningsmann til offer i voldtektssaker øker kraftig etter en ny dom i Høyesterett.

Norges øverste domstol slår fast at 150.000 kroner heretter blir veiledende sats for erstatning ved voldtekt. Høyesterett viser blant annet til ny forskning om skadevirkningene av voldtekt.

Den ferske dommen, som skaper presedens, åpner dessuten for at mindreårige kan få høyere erstatning, skriver Vårt Land.

Advokat Hege Salomon, som har jobbet med en rekke overgrepssaker, jubler:

- Dette er en veldig viktig dom. Det var på tide med en oppjustering av erstatningssummen. Vi har argumentert for dette i flere år. Bare pengeverdien alene skulle tilsi en oppjustering, sier advokaten. I 1988 var første gang det ble satt en veiledende norm for skadeerstatning ved voldtekt. Summen den gang var 30.000. I 2003 ble normen justert opp til 100.000 kroner.

Høyesterett sier at skulle summen følge endringer i pengeverdien alene, ville den nye satsen blitt satt til 115.000 kroner - noe domstolen mener var for lavt: (©NTB)

Mer innhold fra TV 2