Regjeringen vil kutte VOLDSOFFER-BUDSJETT:

Voldsofre risikerer å vente 18 måneder på erstatning

ÅLESUND (TV 2): Voldsutsatte må regne med å vente lenge på erstatning når regjeringen vil kutte kraftig i budsjettet til Kontoret for voldsoffererstatning. Justisdepartementet forsvarer kuttene.

- Jeg tenker at det er totalt mot sin hensikt, man skal jo tilfriskne og restituere både for sitt eget velferd og samfunnsøkonomien. Når du da må gå så lenge, så sier jo regjeringen seg imot seg selv. Man blir jo ikke bedre, man blir verre før man har alle de i virkemiddelapparatet man trenger, sier Michelle Orme til TV 2.Kan ikke venteHun ble selv et voldsoffer gjennom bomben i Regjeringskvartalet 22. juli, og kan ikke få understreket nok viktigheten av rask saksbehandling.

Mer innhold fra TV 2