15 MILLIARDER: Green Mountain anslår at de vil bruke 15 milliarder på å sette opp datasenteret i Heggvin næringspark på Hamar og Løten. Foto: Green Mountain
15 MILLIARDER: Green Mountain anslår at de vil bruke 15 milliarder på å sette opp datasenteret i Heggvin næringspark på Hamar og Løten. Foto: Green Mountain
Kommunestyremedlem på Hamar:

– Ville stemt nei hvis jeg visste om TikToks rolle

Stig Vaagan (V) er usikker på om kommunestyret på Hamar fattet et gyldig vedtak da de sa ja til datasenteret som TikTok skal bruke.

Det er ikke bare Justisdepartementet og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som ble tatt på senga da Green Mountain sendte ut en pressemelding om at TikTok skal inn i et datasenter på Hamar.

Stig Vaagan i Venstre stusser over at han som folkevalgt og kommunestyremedlem ikke visste dette før han leste det i mediene.

– Dette er en så viktig del av beslutningsgrunnlaget for folkevalgte, at sånt må man opplyse om, sier Vaagan til TV 2.

TikTok Norway ble stiftet som et aksjeselskap 20. september i fjor. Seks uker senere, 2. november, stemte kommunestyret ja til avtalen med Green Mountain om Heggvin næringspark. Arbeidet på tomten startet kort tid etterpå.

Etter det TV 2 erfarer, opplyste ordfører Einar Busterud først om TikToks involvering over fire måneder senere.

Det skjedde i en epost til resten av kommunestyret omtrent samtidig som pressemeldingen ble sendt ut.

KLAPPET: En delegasjon fra TikTok deltok på lanseringen i Heggvin næringspark. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
KLAPPET: En delegasjon fra TikTok deltok på lanseringen i Heggvin næringspark. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Har spørsmål

På neste møte i formannskapet, førstkommende onsdag, vil Vaagan spørre Hamar-ordfører Einar Busterud (By- og bygdelista) og konstituert kommunedirektør Kjetil Wold Henriksen om når de fikk vite at TikTok var inne i bildet.

– Det er et viktig demokratisk spørsmål. Som Venstre-mann, og sikkert som de fleste folkevalgte, er jeg veldig opptatt av transparens. Vi må få lov til å ta beslutningene på riktig grunnlag.

REAGERER: Stig Vaagan sitter i kommunestyret for Venstre. Foto: Jofrid Søyland
REAGERER: Stig Vaagan sitter i kommunestyret for Venstre. Foto: Jofrid Søyland

Han understreker at Hamar Venstre er positive til datasenteret og etableringen av ny næring på Innlandet.

Vaagan forteller at Innlandet bare bruker rundt 60 prosent av kraften sin, så alt ligger til rette for en slik satsing der.

– Vi bør strekke oss langt når det kommer store næringsinteresser til Innlandet, og jeg var for min del også positiv til dette. Men jeg ville stemt nei hvis jeg visste om TikToks rolle. Da hadde det stilt seg helt annerledes, sier Vaagan.

– Når man ikke har gitt korrekt saksgrunnlag, er jeg usikker på om det er et gyldig vedtak. Det har jeg lyst til å spørre om på onsdag. Jeg ønsker en behandling for å se om vedtaket er gyldig. Det kan det hende at det er, men dette er likevel ikke bra, legger han til.

– Børssensitivt

Vaagan poengterer at han ikke er «ute etter å ta» ordføreren.

– Jeg er bare ute etter svar. Så kan man kanskje si at jeg og flere burde vært mer på vakt, men jeg spurte i et møte tidligere i vinter om ikke dette kunne være et sikkerhetsproblem da Øst-Asia og Kina ble nevnt, men da fikk jeg som svar at «det måtte vi regne med at myndighetene har vurdert».

I saksfremlegget fra Hamars næringssjef Svein Frydenlund under møtet i formannskapet het det at «nasjonale sikkerhetsmyndigheter bekrefter at det ikke ansees å være sikkerhetspolitiske utfordringer knyttet til lagring av data for asiatiske og kinesiske aktører i Norge».

I NORGE: Theo Bertram (visepresident for TikToks myndighetsrelasjoner i Europa) var til stede under den offisielle lanseringen av byggingen. Her i samtale med næringssjef Svein Furulund. Foto: Kjell Persen / TV 2
I NORGE: Theo Bertram (visepresident for TikToks myndighetsrelasjoner i Europa) var til stede under den offisielle lanseringen av byggingen. Her i samtale med næringssjef Svein Furulund. Foto: Kjell Persen / TV 2

Ordfører Einar Busterud mener at han har alt på det tørre, selv om informasjonen til kommunestyret om TikToks involvering kom etter at vedtaket var fattet.

– Green Mountain er et børsnotert selskap og kundeforhold er derfor sensitiv informasjon, hevder Busterud overfor TV 2.

Han fikk selv først vite om TikToks involvering «helt på tampen».

– Det er vel et par uker siden, sier han.

Konsernsjef Svein Atle Hagaseth i Green Mountain opplyser at kontrakten med TikTok Norway AS først ble signert 7. mars, to dager før lanseringen. Frem til da hadde partene en intensjonsavtale.

– Det er alltid lange prosesser for å lande avtale med kunde i denne størrelsesorden. En slik forhandling er særdeles sensitiv kunkurransemessig, sier Hagaseth.

Green Mountain er et norsk selskap, men eies av et israelsk selskap og er børsnotert i Tel Aviv.

– Pressemelding ble sendt ut noen timer etter at børsen i Tel Aviv var varslet. Det ble da kjent at det var TikTok som var kunde, sier Hagaseth.

TRYGG: Hamars ordfører Einar Busterud (i midten) ser ingen problemer med at Green Mountain har inngått en avtale med TikTok om det nye datasenteret. Her under lanseringen på Hamar kulturhus. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2
TRYGG: Hamars ordfører Einar Busterud (i midten) ser ingen problemer med at Green Mountain har inngått en avtale med TikTok om det nye datasenteret. Her under lanseringen på Hamar kulturhus. Foto: Erik Monrad-Hansen / TV 2

Ingen Kina-policy

Busterud forteller at Hamar kommune bestilte en rapport fra en uavhengig sikkerhetsanalytiker, og i tillegg tok kontakt med NSM da planene om å legge til rette for et datasenter ble vurdert.

Det gjorde kommunen for å høre hvilken holdning NSM har til etablering av kinesisk virksomhet i Norge. På det tidspunktet var Hamar i kontakt med en kinesisk aktør innenfor batteriproduksjon.

– NSM svarte at det hadde de ingen policy på, sier Busterud.

Norge la i 2017 en nasjonal strategi for satsing på datasentre i Norge. Det gjør at ordføreren er trygg på at avtalen med Green Mountain, og etableringen til TikTok på Hamar, er innenfor det som er lovlig.

– Avtalen med TikTok er Green Mountains ansvar, men ettersom TikTok allerede er etablert i EU og Irland med datasenter kan jeg vanskelig for å se for meg at Norge kan ha en avvikende praksis. Det som er tillatt i Norge, må være tillatt på Hamar, sier Busterud.