Ville sende nesespray i posten – tapte i retten

Nettapoteket Farmasiet saksøkte staten fordi de ikke fikk sende reseptfrie legemidler i posten. Selskapet fikk overraskende støtte i dommen.

STØRST: Farmasiet er Norges største nettapotek, men har strenge krav til hva de får sende i posten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
STØRST: Farmasiet er Norges største nettapotek, men har strenge krav til hva de får sende i posten. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

I flere år har nettapoteket Farmasiet sendt reseptfrie legemidler til folks postkasser.

Dette kunne være både Paracet, nesespray, kosttilskudd og andre legemidler man ikke trenger resept for å kjøpe.

Da det i fjor ble bestemt at nettapoteket måtte endre sin praksis, valgte de å ta saken til retten. 

NETTAPOTEK: Farmasiet ble grunnlagt i 2015 og har vokst seg stadig større. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
NETTAPOTEK: Farmasiet ble grunnlagt i 2015 og har vokst seg stadig større. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Nå har Hordaland tingrett konkludert med at staten har rett til å nekte Farmasiet å sende reseptfrie legemidler i posten. 

– Vi er uenige i dommen. Samtidig leser vi at retten oppfordrer politikerne til å endre loven. Det er uvanlig klare uttalelser, sier Elisabeth Haug, administrerende direktør i Farmasiet i en pressemelding. 

– Vanskelig å forstå

Farmasiet reagerer på at man i dag kan sende sensitive personopplysninger, pass og bankkort i posten, men ikke reseptfrie legemidler. 

– Det er vanskelig å forstå hvorfor en annen risikovurdering skal ligge til grunn når det gjelder Paracet, nesespray og andre legemidler man kan kjøpe på butikken, sier Haug. 

Hun mener dette får negative konsekvenser for forbrukerne, særlig de som bor i distriktene og har lang reisevei til nærmeste apotek.

UTDATERT: Administrerende direktør Elisabeth Haug mener dagens apoteklov er utdatert.. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
UTDATERT: Administrerende direktør Elisabeth Haug mener dagens apoteklov er utdatert.. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Direktoratet for medisinske produkter, tidligere Statens legemiddelverk, har på sin side argumentert for at Farmasiet bryter loven når legemidler blir levert til en ulåst postkasse. 

Dette er fordi kunden ikke viser frem legitimasjon og at man derfor ikke kan sikre at varen kommer til rett mottaker.

Fikk støtte 

Selv om dommen fra Hordaland tingrett frifinner staten, gis det to steder uttrykk for støtte til Farmasiets leveringsmetoder. 

«Retten vil bemerke at det er gode grunner for å vurdere å åpne opp for andre utleveringsmetoder, enn de som i dag er akseptert», står det i dommen. 

HELE NORGE: Farmasiet sender varer til hele Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2
HELE NORGE: Farmasiet sender varer til hele Norge. Foto: Tom Rune Orset / TV 2

Videre skriver de også at den teknologiske utviklingen gir muligheter som bør benyttes. 

– Farmasiet har utfordret tolkningen av en gammel lov i en ny tid, men vant ikke frem. Hvis ikke loven er god nok, så må loven endres, sier Haug. 

De vurderer nå om de skal anke saken til lagmannsretten. 

Vurderer å endre loven 

Farmasiet er Norges største apotek på nett, og har over en lengre periode jobbet for at dagens lovverk i større grad skal tilpasses nye apotekformer og aktører.

TV 2 har tidligere omtalt hvordan det gamle lovverket gjør at Farmasiet er pålagt å ha et lite fysisk kontor, selv om de bare har to kunder i året. 

– Dagens lovgivning er på flere punkter fullstendig utdatert. Myndighetene henger ikke med i tiden, sier Haug.

Helse og omsorgsdepartementet har tidligere sagt til TV 2 at de vil se på eventuelle endringer i apotekloven i 2024 og 2025.