PÅ BEFARING: Kommunens tilsyn avslørte et uegnet kjøkkenlokale, manglende vedlikehold og rom hvor rømningsveier var begrenset. Foto: Trondheim kommune
PÅ BEFARING: Kommunens tilsyn avslørte et uegnet kjøkkenlokale, manglende vedlikehold og rom hvor rømningsveier var begrenset. Foto: Trondheim kommune

Ville sende flyktninger til campingplass – kommunen mente den var helseskadelig

UDI hadde sagt ja til at et motell og campingplass i Trøndelag kunne ta imot 200 flyktninger, blant dem flere barn. Men da kommunen dukket opp på befaring, fikk de sjokk. Nå legger UDI seg flat.

Kritikken har haglet mot flyktningmottak rundt i hele landet. Mange rystes over det som blir beskrevet som uverdige forhold til familier som har flyktet fra et krigsherjet land.

I mars inngikk UDI en avtale med den private asylmottakleverandøren Hero AS, om å etablere et akuttmottak på Vikhammer motell og camping i Malvik kommune utenfor Trondheim.

Trondheim kommune, som er ansvarlig for miljørettet helsevern i Malvik, har ved flere anledninger vært på befaring etter å ha mottatt en rekke bekymringsmeldinger om campingen.

Overraskelsen var derfor stor da de gjennom et avisoppslag i Adresseavisen ble gjort kjent med at Vikhammer motell og camping nå ønsket å huse ukrainske flyktninger.

Det forteller miljøsjef i kommunen Hans Fredrik Kvitvang til TV 2.

«Helseskadelig»

Kommunen bestemte seg derfor for å dra på nok en befaring. Og resultatet var slående.

I sin rapport, som TV 2 har fått innsyn i, konkluderte kommunen med seks avvik.

«Bygningsmassen fremstår som generelt nedslitt. Det er flere forhold som tyder på manglende vedlikehold over lang tid. Kjøkkenlokalet vurderes til å være uegnet til den driften som nå er forespeilet. Manglene som ble avdekket under tilsynet gjør det svært vanskelig å drive på en hygienisk måte, og kan føre til at matvarene forurenses og blir helseskadelige», heter det i rapporten.

UEGNET: Trondheim kommune var tydelig på at kjøkken var uegnet til å lage mat for hundrevis av flyktninger. Foto: Trondheim kommune
UEGNET: Trondheim kommune var tydelig på at kjøkken var uegnet til å lage mat for hundrevis av flyktninger. Foto: Trondheim kommune

– Når vi må gå inn å bruke folkehelselovgivningen for å stenge stedet, da er det ganske alvorlig, sier Kvitvang.

Har du innspill til denne saken? Ta kontakt med TV 2s journalist her!

På tidspunktet befaringen fant sted, var allerede avtalen mellom motellet og det privateide asylmottakselskapet Hero AS på plass. Sammen med UDI hadde de avtalt at campingplassen kunne huse 200 flyktninger.

– Blir veldig betenkt

Flere av dem barn.

KRITISK: Miljøsjef i Trondheim kommune Hans Fredrik Kvitvang er kritisk til UDI. Foto: Trondheim kommune
KRITISK: Miljøsjef i Trondheim kommune Hans Fredrik Kvitvang er kritisk til UDI. Foto: Trondheim kommune

Det reagerer miljøsjefen sterkt på.

– Man blir veldig betenkt når UDI som den store og sterke statlige etaten de er, ikke har bedre systemer og prosedyrer for å vite hvor de plasserer mennesker i en så vanskelig situasjon, sier Kvitvang.

Etter kommunes tilsyn ble det besluttet at motellet ikke fikk lov til å ta imot flyktninger før avvikene var i orden.

– Det virker ikke som UDI har kvalifikasjonskrav på fysisk standard på mottakene eller internkontrollsystemer som skal sikre helse og sikkerhet for flyktninger i vanskelige situasjoner, og ikke minst barn.

I rapporten skriver også kommunen at flere av rommene ikke er sikkerhetsmessige og helsemessig tilfredsstillende.

Blant annet var senger på rom satt opp slik at passasje og rømningsvei var avsnevret.

– Gjort så godt vi kan

TV 2 har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med daglig leder ved Vikhammer motell og camping Stein Gjølmesli.

Han har ikke hatt anledning til å besvare TV 2s spørsmål torsdag. Men i et intervju med Adresseavisen har Gjølmesli sagt at han ikke forstår at tilstanden ved campingen var så ille som kommunen vil ha det til.

Han uttalte videre at de lovet å gjøre forbedringer som gjorde at mottaket var klart for å ta imot flyktninger 1. april. Dette klarte de ikke innfri.

– På mandag skulle vi ha fått 20 flyktninger hit. Vi har gjort så godt vi kan, og skrevet rapporter i øst og vest. Så får vi til stadighet beskjed om at det ikke er bra nok. Nå må vi bare jobbe for å få alt på plass, sa Gjølmesli til Adresseavisen på tirsdag.

Torsdag kveld opplyser miljøsjefen i Trondheim kommune at Vikhammer motell og camping nå har gjort endringer som tilsier at det ikke lenger vil være helsefarlig for flyktninger å bo der.

– Det er ikke perfekt, men det er ikke lengre fare for liv og helse, sier Kvitvang til TV 2.

– Bekymringsfullt

Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna er bekymret over beskrivelser hun har fått fra flere akuttmottak for flyktninger, og ber nå Justisdepartementet og UDI om at det settes inn strakstiltak.

– Det som rapporteres fra enkelte mottak er virkelig bekymringsfullt. Vi forventer at Justisdepartementet og UDI tar grep og sørger for at standarden heves umiddelbart, sier Lange til TV 2.

KREVER BEDRING: Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna er ikke fornøyd med det hun ser og hører om tilstandene på flere norske akuttmottak. Foto: Stein Akre/ TV 2
KREVER BEDRING: Generalsekretær Birgitte Lange i Redd Barna er ikke fornøyd med det hun ser og hører om tilstandene på flere norske akuttmottak. Foto: Stein Akre/ TV 2

Hun påpeker at Norge er et rikt land og vi har økonomiske ressurser til å tilby mottak på et annet nivå enn det ukrainerne som kommer hit blir tilbudt.

– De som kommer til asylmottakene har med seg traumatiske og alvorlige opplevelser fra Ukraina. Å være på et asylmottak skal være en god opplevelse for dem som har vært på flukt, sier Lange.

Rom for forbedring

Direktør for mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre, er klar på at det er deres ansvar å sørge for at alle mottak de inngår avtaler med, holder en tilfredsstillende standard.

Fløtre innrømmer også at de har forbedringspotensiale.

VIL TA GREP: Direktør for mottak og retur Borgild Fløtre lover at UDI vil ta grep for å forbedre situasjonen. Foto: Martin Leigland / TV 2
VIL TA GREP: Direktør for mottak og retur Borgild Fløtre lover at UDI vil ta grep for å forbedre situasjonen. Foto: Martin Leigland / TV 2

– Nå har vi vært i en oppstartsfase, og vi har bedt leverandørene levere mottak veldig raskt. Men vi har som et mål å være tett på mottakene, og gå spesielt inn der vi har fått avviksmeldinger og ta en gjennomgang av de mottakene hvor vi er bekymret, sier Fløtre til TV 2.

Direktøren for mottak og retur lover nå at de vil rydde opp.

– Helt konkret vil vi be mottakene om å utbedre. Normalt vil de få en tidsfrist, og en tiltaksliste. Også må vi følge opp at de leverer, sier Fløtre.