TILBUD FORSVINNER:

Ville dø – nå smiler Henriette

Da Henriette byttet ut medisinering med miljøterapi, slapp de tunge tankene som nær førte til selvmord. Men nå blir det langt vanskeligere å få plass ved klinikken som hun mener reddet livet hennes.

LIVET SMILER: Henriette Mosti (23) frykter flere vil dø på venteliste når fritt behandlingsvalg fases ut ved nyttår. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
LIVET SMILER: Henriette Mosti (23) frykter flere vil dø på venteliste når fritt behandlingsvalg fases ut ved nyttår. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Her har på en måte alle dørene mine blitt åpnet, smiler Henriette Mosti til TV 2.

Det er lite som røper at hun for noen måneder siden var så sterkt preget av en tøff barndom med en tilværelse inn og ut av barnevernsinstitusjoner og fosterhjem, at hun vurderte å avslutte livet sitt.

– Det at din egen familie ikke ønsker å ha deg, det er jo en ganske tung byrde å føle på, forteller hun.

– Ja, at man føler at man ikke er verdt noen ting.

Fikk sovemedisin for å bli frisk

Via fastlegen gikk ferden til distriktsmedisinsk senter, DPS, for å få hjelp med de tunge tankene.

– Der sa de at du har depresjon, og her har du medisiner du trenger for å sove, sier Henriette.

NY START: Linda Kant, Henriette Mosti og Jimmy Førdedal mener at det å ha blitt sett for dem de er ved Fekjærklinikken, og ikke bare som diagnoser, har gitt dem tilbake troen på livet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
NY START: Linda Kant, Henriette Mosti og Jimmy Førdedal mener at det å ha blitt sett for dem de er ved Fekjærklinikken, og ikke bare som diagnoser, har gitt dem tilbake troen på livet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Hun forteller at hun hadde time på DPS en gang i uka, men at hun følte det eneste fokuset de hadde var på medisiner.

– Så da startet jeg på en dose. Og så måtte jeg få høyere dose for hver gang. Og det var det, ja.

Hun forteller at hun fikk litt hjelp, men ikke nok.

– Man kommer liksom ikke videre.

Fekjær ble redningen

Gjennom ordningen med fritt behandlingsvalg, søkte Henriette seg til den private stiftelsen Fekjær. Dette er et psykiatrisk behandlingssted med røtter tilbake til 40-tallet.

Hun forteller at fokuset er mer på miljøterapi enn diagnoser og medisiner. Pasientene kan være innlagt i flere måneder og behandlere er til stede i bomiljøet døgnet rundt.

Slik fungerte ordningen fritt behandlingsvalg

  • Gjennom fritt behandlingsval kan pasientar i spesialisthelsetenesta velje kvar dei vil ha behandling på det offentlege si rekning.
  • Pasienten kan velje mellom offentlege behandlingsstadar, private som har avtale med det offentlege og private behandlingsstadar som er godkjent av Helfo.
  • Om lag 21.200 pasientar mottok tenester hos leverandørar registrert i godkjenningsordninga i 2021. Det er om lag 3.300 fleire pasientar samanlikna med 2020.
  • I 2021 vart det utbetalt 514,9 millionar kroner i utbetalte refusjonar i samband med ordninga.
  • Ordninga blei innført i 2015 av Solberg-regjeringa.
  • Støre-regjeringa vil avskaffe ordninga i 2023.

Kilde: helsenorge.no

– Den omsorgen jeg får her, har jeg på en måte aldri hatt. Her er det noen som har tro på meg og lar meg føle det jeg føler, sier Henriette.

– De er veldig flinke til å pirke på riktig måte og sier de riktige tingene.

– Det har gjort at på veldig kort tid så har jeg åpnet meg veldig og har endelig fått et håp om at jeg skal klare det, smiler hun.

Må ikke kjappe seg å bli friske

Martine Furnes er en av psykologene ved Fekjær. Hun peker på at tid med pasientene er viktig.

– Det med tid er viktig for at ikke pasientene skal føle at de må kjappe seg å bli friske fordi de får bare får så så mye tid, sier psykolgen.

– For hvis de har opplevd helt forferdelige ting som de aldri har snakket om, og de har en grunnleggende mistillit, eller mangler trygghet til å kunne åpne seg, og det å få vite du får 10 timer og det er det, da er det veldig mange som tenker; ja, men da er det bedre bare ikke å gå i gang. For det vil ikke gå eller jeg trenger mer tid. Det vil bare åpne såret og ikke lege noen ting.

TRENGER TID: Psykolog Martine Furnes mener det er bedre å bruke litt ekstra ressurser på pasientene så de ikke blir svingdørspasienter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
TRENGER TID: Psykolog Martine Furnes mener det er bedre å bruke litt ekstra ressurser på pasientene så de ikke blir svingdørspasienter. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Furnes mener det er viktigere at det blir brukt litt ekstra ressurser på pasientene for å unngå at de blir svingdørspasienter.

– Vi har ikke pasienter som kommer på nytt og på nytt. Det er jo på en måte målet at man skal gi en såpass lang innleggelse å jobbe igjennom. Sånn at pasienten skal slippe å komme tilbake.

Slutt fra årsskiftet

Fra nyttår betaler ikke det offentlige lenger for pasienter fra den gamle ordningen med fritt behandlingsvalg på Fekjær. Helse Sør-Øst øker fra 17,6 til 19,6 plasser, men samtidig forsvinner 13 plasser fra fritt behandlingsvalg. Ledelsen ved Fekjær har ikke klart å få til avtaler om å kunne behandle pasienter fra de andre helseforetakene. Dermed blir 10 av 30 plasser stående tomme.

Og de er ikke alene. Valdresklinikken som behandler rusavhengige melder at de legger ned driften fordi det har vist seg umulig å få avtaler med helseforetak utenom egen region.

Stortingspolitiker og medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Bård Hoksrud, har bedt om å få en orientering om konsekvensene for Fekjær.

Daglig leder Elling Fekjær og klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken viser ham rundt i boenheter som nå vil bli stående tomme. De mener regjeringen lovet at det ikke skulle bli reduksjoner da de vedtok å legge ned ordningen med fritt behandlingsvalg.

TOMT: Daglig leder Elling Fekjær og klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken viser Stortingsrepresentant Bård Hoksrud en av de tomme boenhetene ved Fekjær-klinikken. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen TV 2
TOMT: Daglig leder Elling Fekjær og klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken viser Stortingsrepresentant Bård Hoksrud en av de tomme boenhetene ved Fekjær-klinikken. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen TV 2
TOMT: Ti rom blir stående tomme ved den psykiatriske klinikken Fekjær fra nyttår når retten til fritt behandlingsvalg er avviklet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
TOMT: Ti rom blir stående tomme ved den psykiatriske klinikken Fekjær fra nyttår når retten til fritt behandlingsvalg er avviklet. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Regjeringen var veldig tydelig på at at avvikling av fritt behandlingsvalg ikke skulle gå utover pasientene. De skulle opprettholde kapasiteten, opprettholde behandlingstilbudet som var i det offentlige, sier Perlestenbakken.

– Vi opplever at det ikke er sånn. Behandlingstilbudet til befolkningen blir redusert. Det blir færre døgnplasser her uten at det blir en kompensasjon fra fra helse Sør-Øst, og det må komme fra Stortinget.

– Skjønner ikke hvor helseministeren er

Nå vil Bård Hoksrud i Helse- og omsorgskomiteen forsøke å få stortinget med seg på å forhindre at behandlingsplasser skal stå tomme.

Han håper å få inn en egen merknad om Fekjær i Statsbudsjettet.

– Så står det ledige plasser her som de ikke får ta i bruk fra årsskiftet. Det er nesten utrolig. Jeg skjønner ikke hvor helseministeren er, utbryter Bård Hoksrud.

UMENNESKELIG: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener det er nesten umenneskelig at unge mennesker som sliter ikke får tilbud ved Fekjær. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
UMENNESKELIG: Stortingsrepresentant Bård Hoksrud (Frp) mener det er nesten umenneskelig at unge mennesker som sliter ikke får tilbud ved Fekjær. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Det kan ikke være ideologi som skal avgjøre om man får et tilbud eller ikke. Det må være at når det er ledig kapasitet, så må vi bruke den ledige kapasiteten for å hjelpe mennesker. Flere av de som har vært her og er pasienter her, og har jo vurdert å ta livet sitt.

Mener Hoksrud har ideologiske skylapper

Helse- og omsorgsdepartementet svarer at det viktigste er at de får mest mulig pasientbehandling for helsekronene.

– Jeg tenker at det viktigste for oss er å sikre et tilbud til pasienter, ikke nødvendigvis hvilke institusjoner som skal få hvilke pasienter, svarer statssekretær Karl Kristian Bekeng i Helse- og omsorgsdepartementet.

ØKER KAPASITETEN: Karl Kristian Bekeng, Statssekretær HOD, Ap, sier det viktigste for regjeringen er at de får behandlet flere pasienter. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2
ØKER KAPASITETEN: Karl Kristian Bekeng, Statssekretær HOD, Ap, sier det viktigste for regjeringen er at de får behandlet flere pasienter. Foto: Foto: Martin Berg Isaksen / TV 2

– Jeg mener at her er det Bård Hoksrud som har ideologiske skylapper ved å mene at man skal pålegge kjøp av private tjenester.

– Vi har en pragmatisk holdning, fortsetter Bekeng.

– Det kjøpes private tjenester av sykehusene for over 16 milliarder, og det kommer antageligvis til å øke neste år også. Men det viktigste er at flest mulig pasienter får hjelp for de pengene vi bruker på helse på statsbudsjettet.

Sier de utvider

Statssekretæren spør om Fekjær har forsøkt å lage avtaler direkte med de andre regionale helseforetakene.

Til det svarer Fekjær at de ikke har sett at de andre helseforetakene har lagt ut anbud innen den behandlingsformen de driver. I tillegg vil det det bli behov for mer administrasjon om de skal forhandle med fire forskjellige parter.

Direktør Mona Stensby i Helse Sør-Øst svarer skriftlig når TV 2 spør hvorfor de ikke utvider antall plasser ved Fekjærklinikken:

Etter at ordningen fritt behandlingsvalg ble avviklet, har Helse Sør-Øst RHF utvidet avtalene med private aktører innen psykisk helsevern.

Det gjelder på en rekke områder.

Avtalene ble utvidet i 2023, og de blir ytterligere utvidet i 2024.

Dette er endringer vi kan gjøre innenfor regelverket, og endringene er basert på behov og faglige vurderinger.

Utover dette ønsker vi ikke å kommentere forhold knyttet til enkeltaktører nå.

Helse Sør-Øst RHF er i en prosess med flere pågående og kommende anskaffelser.

I PROSESS: Konserndirektør Mona Stensby sier Helse Sør-Øst er i en prosess med flere pågående og kommende anskaffelser. Foto: Helse Sør-Øst RHF
I PROSESS: Konserndirektør Mona Stensby sier Helse Sør-Øst er i en prosess med flere pågående og kommende anskaffelser. Foto: Helse Sør-Øst RHF

Forferdelig å avvise folk

Ledelsen ved Fekjær ser på sin side ikke noe til at bevilgningene øker.

– Regjeringen var tydelig på at avvikling av fritt behandlingsvalg ikke skulle gå utover pasientene. Vi opplever at det ikke er sånn når behandlingstilbudet til befolkningen blir redusert, sier klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken.

– Det blir færre døgnplasser her og når vi ser hva folk sliter med, og vi dessverre må si nei, du må regne med ett års ventetid, det er helt forferdelig. Da kan kanskje at Ola og Kari ligge under torva, advarer han.

KAN DØ: Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken advarer om at unge på venteliste kan dø i ventetiden Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
KAN DØ: Klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken advarer om at unge på venteliste kan dø i ventetiden Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

Også psykologen advarer om at kuttene i antallet langtidsplasser og lang ventetid kan få konsekvenser.

Mange av våre pasienter har alvorlig selvskadingsproblematikk og sliter også med suicidal adferd så, sier Martine Furnes.

– Det hender jo at vi får beskjed om at pasienter som står på venteliste har forsøkt å ta livet sitt i mellomtiden, eller er akuttinnlagt, eller at det går veldig gærent da.

Stort ansvar

Henriette blir provosert over statssekretærens svar.

– Han eier ikke følelser og vet ikke hva han sier hun.

Hun mener de som vedtar kuttene bærer på et stort ansvar

– Vi har jo allerede mistet veldig mange til psykiske lidelser og vi kommer dessverre til å miste mange flere, advarer Henriette Mosti.

STORT ANSVAR: Henriette Mosti, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og psykolog Martine Furnes frykter lange ventelister kan føre til flere selvmord. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2
STORT ANSVAR: Henriette Mosti, klinikksjef Tor Anders Perlestenbakken og psykolog Martine Furnes frykter lange ventelister kan føre til flere selvmord. Foto: Harald Bjørnson Jacobsen / TV 2

– Og hvis de har tenkt å kutte ned på flere av disse mulighetene her, så må de nesten bære på at det er mange som mister livet sitt.