Vil unngå dette: – Klart køen blir lang

SANDNES (TV 2): Om seks år skal alle nye lastebiler, og enda flere busser, være elektriske. Høyre mener regjeringen er for treig, og vil få fart på arbeidet.

TAR PLASS: Tunge elektriske kjøretøy som skal forsøke å bruke ordinære ladestasjoner vil ofte måtte ta en del mer plass enn andre bilister setter pris på. Foto: Elias Håvarstein / TV 2
TAR PLASS: Tunge elektriske kjøretøy som skal forsøke å bruke ordinære ladestasjoner vil ofte måtte ta en del mer plass enn andre bilister setter pris på. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Det sier vel strengt tatt seg selv:

Skal en elektrisk lastebil lade på en ordinær ladestasjon, kan det skape frustrasjon.

– Når du kommer med en 17,5 meter lang semi, og skal stille deg inntil en lader, opptar du gjerne fem-seks ladere, sier Erik Haugland, daglig leder i Ørland transport.

– Klart personbilkøen blir ganske lang bak, fortsetter han.

Å slenge seg med på det grønne skiftet er ikke bare enkelt, stadfester Haugland.

VIL ELEKTRIFISERE MER: Erik Haugland, daglig leder i Ørland transport, ønsker å gå til innkjøp av enda flere tunge elektriske kjøretøy. Foto: Elias Håvarstein / TV 2
VIL ELEKTRIFISERE MER: Erik Haugland, daglig leder i Ørland transport, ønsker å gå til innkjøp av enda flere tunge elektriske kjøretøy. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ørland transport teller hele 144 tunge kjøretøy, hvorav seks er elektriske. To nye er på vei, men til tross for at merkosten dekkes av Enova-støtte, går det sakte.

– Enn så lenge er det ikke realistisk å elektrifisere hele flåten, slår han fast, og forklarer.

– Til sjenanse for andre

– Problemet i dag er ladeinfrastrukturen. Vi sliter med utfordringer på hurtiglading ute langs veien.

Opplevelsen er at det er altfor få lademuligheter for lastebilene ute på oppdrag. I deres område, i Rogaland, er det ingen ladestasjoner for tungtransporten.

Til nøds kan løsningen bli å forsøke å lade sammen med lettere biler.

– Det er enn så lenge ingen lademuligheter for oss uten å være til sjenanse for andre, sier han.

De tunge kjøretøyene tar nemlig ganske mye plass.

TRANGT: Når lastebilen forsøker å finne plass nær ladestasjonen, blir det fort trangt om plassen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2
TRANGT: Når lastebilen forsøker å finne plass nær ladestasjonen, blir det fort trangt om plassen. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Ladingen skjer stort sett over natta, på anlegget i Sandnes.

– Det setter store begrensninger. Vi er usikker på rekkevidden og bekymret for hvorvidt det er nok strøm til returen, forteller Hagland.

Tiden renner ut

I Nasjonal transportplan (NTP) er det nedfelt at halvparten av alle nye lastebiler og tre fjerdedeler av alle nye busser skal være elektriske.

– Før lastebileierne våger å tenke tanken på å skaffe seg nullutslipps lastebiler, må det ligge en ladeinfrastruktur i bunn, sier Liv Kari Eskeland, stortingsrepresentant for Høyre.

Statens vegvesen, Nye veier og Enova har laget en plan for lading av tungtransport.

Kort oppsummert skal ladenettet for lastebil, buss og andre tunge kjøretøy rulles ut i tre faser. De mest trafikkerte veiene prioriteres først.

LADER: Her på anlegget i Sandnes setter sjåførene lastebilene på lading over natten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2
LADER: Her på anlegget i Sandnes setter sjåførene lastebilene på lading over natten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

For Ørland transport og Erik Hagland betyr det at de enn så lenge må vente.

Dette vil Høyre få fart i.

– Vi har lagt ytterligere 100 millioner i potten. Da snakker vi stasjoner, og med flere ladepunkter per stasjon, sier Eskeland.

Hun mener tiden mot 2030 begynner å renne ut.

– Tunge kjøretøy er egentlig en lavthengende frukt for å få ned klimagassutslippene, og man skulle tro regjeringen virkelig gønnet på for å få tilstrekkelig med ladestasjoner, sier Eskeland og legger til:

– Det opplever vi at regjeringen ikke gjør.

STORTINGSREPRESENTANT: Liv Kari Eskeland og Høyre setter også av 50 millioner til døgnhvileplasser for yrkessjåfører. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre
STORTINGSREPRESENTANT: Liv Kari Eskeland og Høyre setter også av 50 millioner til døgnhvileplasser for yrkessjåfører. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen / Høyre

Eskeland er særlig kritisk til dekningen av ladestasjoner langs kysten.

– Eksempelet fra Ørland Transport er dessverre ikke unikt. Norges lastebileierforbund rapporterer om at mange selskaper vegrer seg for å investere eller utvide el-lastebilparken fordi det rett og slett ikke finnes ladekapasitet langs veiene, sier hun.

Derfor la hun i før sommeren, sammen med en rekke andre, frem et forslag om å tilpasse ladepunkter til elektriske ferjer til å også kunne brukes av tunge kjøretøy.

– Ferjene bruker kun denne strømmen i kort tid, derfor kan vi legge til rette for at busser og tunge kjøretøy kan lade mens de venter på ferja, sier stortingsrepresentanten.

Innstillingen ble vedtatt av et enstemmig storting forrige uke.

– Det er veldig spennende, plutselig har du da tilgjengeliggjort et mye større antall punkter, sier Eskeland.

Samferdselsdepartementet: – Satser sterkt

Samferdselsdepartementet opplyser i en epost til TV 2 at ladestasjoner for tunge kjøretøy er høyt prioritert.

«For et år siden la regjeringen frem en ladestrategi. Ladeløsninger for tungtransporten var et av de store satsingsområdene som ble løftet frem, og som regjeringen nå jobber med å legge til rette for.»

Videre skriver departementet at Enova allerede har støttet flere hundre ladepunkter hos bedriftene så langt i år.

«Enova satser sterkt på utbygging av ladestasjoner for tunge kjøretøy. Gjennom tre runder med støtte til lading på bedriftenes egne områder har de støttet 445 ladepunkt med til sammen 120 mill. kroner så langt i år. Enova støtter også utbygging av offentlige ladestasjoner for tungtransport. Første runde i dette programmet hadde søknadsfrist 16. oktober. Søknadene er til behandling.»