ERFAREN: Rettpsykiateren Randi Rosenqvist har skrevet flere risikovurderinger om Anders Behring Breivik. Onsdag vitnet hun i Telemark tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2
ERFAREN: Rettpsykiateren Randi Rosenqvist har skrevet flere risikovurderinger om Anders Behring Breivik. Onsdag vitnet hun i Telemark tingrett. Foto: Frode Sunde / TV 2
Psykiater om Breivik:

– Vil tro at han løslates på et tidspunkt, men det er etter min tid

SKIEN FENGSEL (TV 2): Rettspsykiateren Randi Rosenqvist har i flere timer begrunnet hvorfor Anders Behring Breivik (42) ikke skal løslates. Dersom det skulle skjedd, har hun forslag til konkrete vilkår.

– Det er klart at han har en del forestillinger som ikke er helt normale, men jeg har aldri oppfattet det som psykotisk, sier Rosenqvist i retten onsdag.

Hun mener Breivik har en blandet, ondartet personlighetsforstyrrelse med mange narsissistiske trekk.

– Jeg mener at han har samme diagnose som han har hatt hele tiden, og jeg mener at han ikke har endret sin risiko for fremtidige voldshandlinger, sier hun.

DAG TO: Anders Behring Breivik er nå ferdig med sin forklaring for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2
DAG TO: Anders Behring Breivik er nå ferdig med sin forklaring for retten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Breivik rister tydelig på hodet under store deler av Rosenqvist sitt vitnemål. Når hun snakker om hans asbergeraktige trekk, ler han ironisk.

Han har flere ganger forsøkt å fremme innsigelser mot hennes habilitet.

Fikk C på eksamen

Rosenqvist forteller at hun og flere andre var bekymret for at Breivik ville bli depressiv da han kom til Skien fengsel, fordi han etter hvert ikke fikk oppmerksomhet og pressedekning.

– Jeg skrev tidlig at jeg tenkte han ikke ville gjøre det så bra akademisk, men han var da særlig stolt da han kunne vise at han hadde fått gode karakterer på forberedende, sier hun.

– Så begynte han på statsvitenskap. Han har tatt alle fagene han har kunnet ta uten å møte opp. Når han er nektet bachelor, så handler det om at han er nektet å møte opp utenfor fengsel.

VIKTIG: Vitnemålet og risikovurderingen til Randi Rosenqvist er en sentral del av påtalemyndighetens begrunnelse for at de motsetter seg prøveløslatelse. Foto: Frode Sunde / TV 2
VIKTIG: Vitnemålet og risikovurderingen til Randi Rosenqvist er en sentral del av påtalemyndighetens begrunnelse for at de motsetter seg prøveløslatelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Breivik har ikke tilgang til internett i fengsel. Likevel har han studert mandarin, altså kinesisk.

– Han hadde planer om å utvandre til den fjerne østen. Så avviklet han senere dette, men jeg tror det er ganske vanskelig å lære seg, sier hun.

– Han tok to eksamener og fikk C på begge disse. Det var faktisk over snittet, så han har gjort det bra. Jeg har tenkt det var bra at han har studert. Da han begynte på statsvitenskap, fikk han et større vokabular og ga uttrykk for at han skjønte ting han ikke hadde skjønt før, sier Rosenqvist.

Avgjørende vitnemål

Rosenqvist har gjort flere risikovurderinger av Anders Behring Breivik siden pågripelsen i 2011.

SONER HER: Skien fengsel har en helt egen avdeling for Anders Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2
SONER HER: Skien fengsel har en helt egen avdeling for Anders Behring Breivik. Foto: Frode Sunde / TV 2

Hun redegjorde for sine vurderinger av ham i Oslo tingrett i 2012, og også i forbindelse med terroristens søksmål mot staten i 2016 og 2017.

Breiviks forklaring om at han ikke lenger har voldsintensjoner, tror hun ingenting på. Særlig viser hun til hans skiftende argumentasjon, og at han fremdeles er like oppslukt av sine ideologiske holdninger.

– Jeg tror at han kan være forferdelig farlig om han slippes ut i samfunnet, sier Rosenqvist til TV 2.

– Jeg tror at han ikke vet hva empati er. Han har kanskje lest i leksikon hva det betyr. Når han gir eksempel på hvor mye empati han har, ved å si at han jo ikke smeller med dolokket, så er det etter min mening en rar forståelse av empati-begrepet, sier hun.

Psykiateren har i mange år vært ansatt ved Ila fengsel i Bærum, der mange av de forvaringsdømte fangene i Norge soner.

PROPAGANDA: Anders Behring Breivik (42) har propaganda på dressen, munnbindet, stresskofferten og på en rekke plakater han hyppig viser frem til pressen. Foto: Frode Sunde / TV 2
PROPAGANDA: Anders Behring Breivik (42) har propaganda på dressen, munnbindet, stresskofferten og på en rekke plakater han hyppig viser frem til pressen. Foto: Frode Sunde / TV 2

Breivik soner forvaringsdommen sin i Skien fengsel, men Rosenqvist har likevel vært ansvarlig for risikovurderingen av ham.

Vurderingen til Rosenqvist er ansett som svært viktig fordi denne begrunner hvorfor, slik påtalemyndigheten ser det, Breivik ikke kan prøveløslates fra forvaringsdommen han soner.

Forslag: Romaner og kjøretur

Under sin forklaring peker Rosenqvist også på en rekke vilkår hun mener vil være viktige dersom Breivik skulle løslates.

– Det er mulig å gi en del vilkår ved en prøveløslatelse. Fast bolig, samtaler med friomsorgen, påbud om å oppholde seg på en bolig innen visse tidspunkt, forbud mot kontakt med personer innen radikale miljøer, samt forbud mot rusmidler og anabole steroider, for eksempel.

Rosenqvist understreker samtidig tydelig at hun mener det ikke vil være tilstrekkelige vilkår til å verne samfunnet mot ham.

I stedet foreslår hun noen ting som kan gjøres «for å vekke Breiviks interesse for verdenen utenfor».

– Man kan lese romaner, kanskje kjøre en biltur i Skien sentrum, der en i personalet kjøper en is til ham mens han venter i bilen og ser hvordan byen ser ut. Fengselet har vært ganske fleksible, men på særlig høy sikkerhet er det ikke særlig stort handlingsrom man har, sier hun.

Forsvarer Øystein Storrvik spør Rosenqvist om ikke det er helt urealistisk å kjøre en tur med Breivik i baksetet.

– Jeg prøver å foreslå ting jeg mener er realistisk. Så er det et spørsmål om man kan få det til praktisk, sier hun.

Tror han vil bli løslatt en dag

Telemark fengsel har bedt Breivik selv om å legge frem sine planer om bostad og arbeid dersom han prøveløslates.

Han ønsker å søke asyl i Kina eller Japan. Eventuelt kunne han tenke seg å være i asyl på Svalbard eller Kirkenes, ifølge fengselet.

VITNER: Jurist og rådgiver Emily Krokann i Skien fengsel redegjør i retten for fengselets egne vurderinger rundt hans begjæring om prøveløslatelse. Foto: Frode Sunde / TV 2
VITNER: Jurist og rådgiver Emily Krokann i Skien fengsel redegjør i retten for fengselets egne vurderinger rundt hans begjæring om prøveløslatelse. Foto: Frode Sunde / TV 2

Fengselet påpeker at Breivik har ikke bolig eller et reelt arbeidstilbud, selv om han selv hevder han enkelt vil kunne få seg jobb og inntekt.

– Han vil ha krav på penger til livsopphold og bolig fra nav. Han har en betydelig gjeld som følge av terrorhandlingene, sier Emily Krokann, som er rådgiver ved fengselet, i retten.

Breivik har ikke noen kontakt med familie etter at moren døde i 2013, opplyser Krokann. Han har hatt regelmessig kontakt med en brevvenn, men han mener selv det er viktig at han kan ha kontakt med meningsfeller.

Etter å ha vitnet i retten svarer Rosenqvist på flere spørsmål fra TV 2. Hun tror at Breivik en dag vil bli løslatt.

– Jeg vil tro at han blir prøveløslatt på et tidspunkt, men det er etter min tid.

– Hvilken tidshorisont ser du for deg da?

– Jeg vet ikke hva samfunnet vil akseptere. Når man har forvaringsdom, så kan ikke domstolen si at du ikke fortjener å slippe ut. Det som betyr noe, er om det er farlig å slippe deg ut. Nå har det gått ti år og ingenting har skjedd. Går det ti år til, så vil noen andre vurdere det. Så kan det gå ti år til igjen, jeg vet ikke. Dette er et langt løp, sier hun.

Rosenqvist påpeker også at Breiviks aldring vil kunne spille inn på farepotensialet hans.

Nynazist forklarte seg

Assisterende fengselsleder Espen Jambak blir i retten grillet av forsvarer Storrvik angående Breiviks soningsprogresjon.

– Jeg enig i at det lite progresjon, men om den er for liten, er vanskelig å si. Vi mener vi har gjort gode vurderinger rundt de tilfellene som har vært. Det er likevel grunner til at man nå vurderer et annet sikkerhetsregime for den innsatte, sier han.

I RETTEN: Assisterende fengselsleder Espen Jambak er ikke enig med Anders Behring Breivik i at soningsprogresjonen nødvendigvis er for liten. Foto: Frode Sunde / TV 2
I RETTEN: Assisterende fengselsleder Espen Jambak er ikke enig med Anders Behring Breivik i at soningsprogresjonen nødvendigvis er for liten. Foto: Frode Sunde / TV 2

Jambak er imidlertid svært lite konkret rundt hva slags type sikkerhetsregime som vurderes.

Tidligere onsdag forklarte Breivik seg om hvordan han har opplevd progresjonen i sine soningsforhold de siste årene.

Deretter forklarte den svenske nynazisten Per Öberg seg om hvorfor han og hans miljø står klare til å ha kontakt med Breivik dersom han en dag blir løslatt.

PROFILERT: Per Öberg er en sentral skikkelse i den Nordiske Motstandsbevegelsen. Foto: Aftonbladet / NTB
PROFILERT: Per Öberg er en sentral skikkelse i den Nordiske Motstandsbevegelsen. Foto: Aftonbladet / NTB

Rettssaken vil etter planen avsluttes torsdag, mens fredag er holdt av som en reservedag.