Revidert nasjonalbudsjett:

Vil styrke evnen til alliert mottak på Andøya

Regjeringen foreslår å bruke om lag 167 millioner kroner på Andøya for å styrke evnen til alliert mottak og for å støtte sivile aktører med relasjon til Forsvaret.

STYRKES: Regjeringen vil videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya. Foto: Roy Arne Salater / TV 2
STYRKES: Regjeringen vil videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

Dette innebærer blant annet å frigjøre areal og få på plass ny inngjerding, noe som er en forutsetning for at sivil næringsvirksomhet kan utvikles videre på Andøya flystasjon.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa er forverret gjennom de siste årene. Samtidig har Finland blitt Nato-medlem, og Sverige er i en pågående prosess mot Nato-medlemskap. Dette taler for at det vil bli større behov for å tilrettelegge for å motta allierte styrker på Andøya og i Norge. Dette legger vi nå til rette for, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) til TV 2 under et besøk på Andøya flystasjon.

UTVIKLING: Det skal frigjøres areal og få på plass ny inngjerding her på Andøya flystasjon. Foto: Roy Arne Salater / TV 2
UTVIKLING: Det skal frigjøres areal og få på plass ny inngjerding her på Andøya flystasjon. Foto: Roy Arne Salater / TV 2

For å legge bedre til rettet for å styrke den nasjonale evnen til alliert mottak i nord, legger regjeringen til grunn at man vil videreføre og styrke vedlikeholdet av kritisk infrastruktur på Andøya.

Regjeringen legger videre til grunn for at det er Andøya som har relevant infrastruktur som kan tilgjengeliggjøres for å styrke evnen til alliert mottak ut over de basene som skal utvikles i samsvar med vedtatt langtidsplan.

– At vi synliggjør ambisjoner om at Forsvaret skal kunne ha aktivitet på Andøya også fremover, bidrar til å forberede grunnen for at allierte kan investere i infrastruktur på Andøya i fremtiden. Samtidig er dette et viktig grep for sivilt næringsliv på Andøya, sier Gram.

VIKTIG: Forsvarsminister
Bjørn Arild Gram (Sp) mener det også er et viktig grep for sivilt næringsliv på Andøya. Foto: Gorm Røseth / TV 2
VIKTIG: Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) mener det også er et viktig grep for sivilt næringsliv på Andøya. Foto: Gorm Røseth / TV 2

– Vi samler Forsvarets virksomhet på et mer konsentrert område av Andøya flyplass og bidrar gjennom det til at sivilt næringsliv med relasjon til Forsvaret kan vokse på område som i dag er militært, forteller han.

En forutsetning for sivil næringsutvikling på flystasjonsområdet er at det blir iverksatt tiltak snares som ny inngjerding. I tillegg foreslår regjeringen å ansette noe personell for å tilrettelegge for behov tilknyttet Andøya Space sin virksomhet.

Dette legger også til rette for å bedre Forsvarets evne til å motta styrker fra alliert land og øvelse av luftmilitære ressurser, fortalte Gram.