Vil stramme kraftig inn

Statens vegvesen foreslår blant annet forbud mot bruk på fortau og tap av førerrett ved ruspåvirket kjøring, for elsparkesyklister.

STRENGERE REGLER: Statens vegvesen foreslår en rekke innstramminger for bruk av elektriske sparkesykler. Foto: Truls Aagedal / TV 2
STRENGERE REGLER: Statens vegvesen foreslår en rekke innstramminger for bruk av elektriske sparkesykler. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Promillegrense på 0,2, aldersgrense på 12 år og hjelmpåbud for barn er allerede innført. Nå kan det bli enda flere regler for hvordan du skal kjøre med elsparkesykkel.På oppdrag fra Samferdselsdepartementet legger Statens vegvesen frem flere høringsforslag om endring i lovverket for små elektriske kjøretøy. Blant annet foreslås det et forbud mot bruk på fortau.- Med elsparkesyklene i trafikkbildet de siste årene, har v