Vil stenge tilfluktsrom – nå ber regjeringen nordmenn om å beskytte seg selv

Ifølge regjeringen vil Norges befolkning ikke rekke å søke dekning i et tilfluktsrom.

Det finnes cirka 2,6 millioner tilfluktsromplasser i Norge. Dekningsgraden varierer stort i de ulike byene. Foto: Steinar Figved/TV 2
Det finnes cirka 2,6 millioner tilfluktsromplasser i Norge. Dekningsgraden varierer stort i de ulike byene. Foto: Steinar Figved/TV 2

TV 2 har tidligere fortalt at Norge ikke er i stand til å beskytte hele befolkningen i en nødsituasjon.Under den kalde krigen skulle tilfluktsrom spredt over hele landet sørge for sivilbefolkningens sikkerhet, men i mange år har ikke Norge hatt beredskap for å klargjøre, bemanne eller drifte dem.- Skal avviklesI stedet for å ruste opp tilfluktsrommene vil regjeringen avvikle dagens ordning, skriver Justis- og beredskapsdeparte