DRAPSDØMT: Stig Millehaugen rømte under permisjon fra Trondheim fengsel i juni. Han ble pågrepet i Østmarka etter en knapp uke, etter å ha blitt fotografert av et overvåkningskamera på Oslo S med en stor tursekk på ryggen
DRAPSDØMT: Stig Millehaugen rømte under permisjon fra Trondheim fengsel i juni. Han ble pågrepet i Østmarka etter en knapp uke, etter å ha blitt fotografert av et overvåkningskamera på Oslo S med en stor tursekk på ryggen Foto: Overvåkningsbilde fra Oslo S, Politiet / NTB

Vil sette fotlenke på forvaringsdømte

Stortinget åpner for elektronisk kontroll av forvaringsdømte på permisjon.

Et stort flertall i Justiskomiteen på Stortinget støtter et forslag fra Frp om å åpne for at forvaringsdømte på permisjon kan utstyres med fotlenke.

Bakgrunnen for forslaget er blant annet episoden med drapsdømte Stig Millehaugen, som i juni i år stakk av under en permisjon fra Trondheim fengsel.

– Personer som dømmes til forvaring har begått alvorlig kriminalitet. Med elektronisk overvåkning med såkalt fotlenke, er det ingen rømningsfare og vi får kontroll med vedkommendes oppholdssted, og dette øker tryggheten for omgivelsene, sier leder i Justiskomiteen, Per-Willy Amundsen, som er en av forslagsstillerne.

Forslaget:

Og Frp blir hørt i justiskomiteen. Forslaget får nå flertall med støtte fra blant annet Ap, Sp og Høyre på Stortinget:

«Stortinget ber regjeringen sikre adgang til å sette vilkår om elektronisk kontroll ved fotlenke med GPS-sender for forvaringsdømte under permisjon fra soning, og om nødvendig fremme de nødvendige lovendringer for å oppnå formålet.»

Økt trygghet

Flertallet mener at fotlenke med GPS-sender kan bidra til å øke tryggheten for fornærmede, etterlatte og samfunnet ved en prøveløslatelse, samtidig som det i liten grad begrenser den forvaringsdømtes mulighet for tilbakeføring etter endt soning.

Venstre er imot forslaget, og mener det er et veldig inngripende tiltak som kan svekke den innsattes personvern.

VANT FREM: Frps Per-Willy Amundsen får flertall for Frps forslag om fotlenke på forvaringsdømte på permisjon og prøveløslatelse. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2
VANT FREM: Frps Per-Willy Amundsen får flertall for Frps forslag om fotlenke på forvaringsdømte på permisjon og prøveløslatelse. Foto: Erlend A. Sørbø / TV 2

Per-Willy Amundsen er svært fornøyd.

– Vi får flertall. Jeg er fornøyd med at en omtrent enstemmig komite går inn for vårt forslag. Nå må justisministeren følge opp. Det gir bedre trygghet for befolkningen, mot farlige forbrytere som er ute på permisjon, sier Amundsen til TV 2.