Vil satse mer kollektivt for gods og folk

Kraftig satsing på veier og baner må til for å møte trafikkøkningen i årene fremover. Det kommer fram i transportutredningen som ble lagt fram tirsdag.

Fiskeri- og kystministeren og samferdselsministeren mottok rapporten fra utredningsfasen for arbeidet med Nasjonal transportplan 2014-2023.

Befolkningsvekst, bedre råd blant folk og globalisering gjør at det må tas et krafttak i trafikken, ifølge rapporten.

- Det må i større grad tilrettelegges for å overføre mer gods fra vei til sjø og bane, og privatbilisme til kollektivtransport og gang- og sykkeltrafikk, heter det i rapporten.

Nasjonal transportplan (NTP) trekker opp de store linjene i regjeringens transportpolitikk. Planen skal gjøre det mulig å se helheten i de politiske vurderingene for hva det skal satses på de nærmeste årene.

NTP gjelder for ti år av gangen, men planen skal revideres og behandles av Stortinget hvert fjerde år. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2