LIVSVARIG BESØKSFORBUD: Monica Mæland (H) vil at domstolene skal kunne ilegge voldsutøver livsvarig besøksforbud. Hun vil også ha opp bruken av såkalt omvendt voldsalarm.
LIVSVARIG BESØKSFORBUD: Monica Mæland (H) vil at domstolene skal kunne ilegge voldsutøver livsvarig besøksforbud. Hun vil også ha opp bruken av såkalt omvendt voldsalarm.
volds

Vil pålegge voldsutøvere livsvarig besøksforbud

Justisministeren vil ha livsvarig besøksforbud og mener at voldsutøvere og ikke voldsofrene, skal utstyres med voldsalarm.

- Det er ingen menneskerett å kunne oppsøke mennesker man har utsatt for vold og overgrep. Jeg mener at vi må gjøre endringer i lovverket slik at domstolene i langt større grad pålegger voldsutøvere evig besøksforbud, sier justisminister Monica Mæland (H).Det er den som har begått vold som skal måtte begrense sin bevegelsesfrihet, ikke den som er utsatt for vold. Det er et budskap som justisministeren tror mange støtter og som hun mener det er på høy tid å følge opp.Vil styrke

Mer innhold fra TV 2