Vil lokke kommunene til å holde folk friske

Ved å pålegge kommunene å ta en femdel av sykehusregningen, tror helseminister Bjarne Håkon Hanssen de vil gjøre mer for å holde innbyggerne friske.

Jo færre pasienter som må på sykehus, jo mer penger sitter kommunen igjen med til andre formål. Det er tanken bak forslaget helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen lanserte på landsmøtet til Arbeiderpartiet søndag.

- I dag har vi et system som gjør det mer lønnsomt å behandle pasienter på sykehus enn å hindre at de blir syke, sier Hanssen til NTB.

40 prosent av kostnadene staten har overfor sykehusene er gjennom stykkprisfinansiering. Hanssen vil skyve halvparten av dette over på kommunene, mot å øke de frie økonomiske overføringene tilsvarende.

Dermed får kommunene 13 nye milliarder kroner innenfor dagens rammer hvis forslaget blir vedtatt og reformen gjennomført.

Hanssen håper ordningen vil føre til at kommunene i større grad satser på forebygge alvorlig sykdom. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2