Vil legge press på bankene

Mens mange sliter med å få økonomien til å gå rundt, er det rentefest i bankene. Sosialistisk Venstreparti, mener finansministeren må komme på banen.

SI IFRA: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), oppfordrer til å ta kontakt med banken og forhandle om renten. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2
SI IFRA: Trygve Slagsvold Vedum (Sp), oppfordrer til å ta kontakt med banken og forhandle om renten. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Bankene sine renteinntekter er skandale.

Det konstaterer nestlederen i Sosialistisk Venstreparti, Marian Hussein overfor TV 2.

– Man ser at når utlånsrenten heves av Norges Bank, er bankene raske med å heve sine renter, sier Hussein.

LETTERE Å SPARE: Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Marian Hussein, mener finansministeren må komme på banen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
LETTERE Å SPARE: Nestleder i Sosialistisk Venstreparti, Marian Hussein, mener finansministeren må komme på banen. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Hun fortsetter:

– Men innskuddsrentene, der du faktisk som alminnelig sparer hadde tjent litt, der er bankene mye tregere. I disse dager ser vi at det er det bankene tjener mest på.

Mener bedriftene har samfunnsansvar

Selv om det er utfordrende for forbrukeren å betale økende summer i rente, er bankene bedrifter med mål å tjene penger.

Marian Hussein mener bankene har et samfunnsansvar selv om de er bedrifter.

– Enten må må politikerne endre reglene, eller så må bankene faktisk gjøre en del tiltak, sier hun.

Hun mener også at det er for lite konkurranse i bankmarkedet, og at dette fører til vanskeligere forhold som kunde.

– Ansvaret ligger på regjeringen

– Bankene har store overskudd, og vi ser at i toppen får de store bonuser. Det er ikke deres fortjeneste at renten har gått opp, og da bør de heller ikke tjene på det, sier leder i Rødt, Marie Sneve Martinussen til TV 2.

KRITISK: Rødt-lederen mener bankene må gjøre det enklere for forbrukeren. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2
KRITISK: Rødt-lederen mener bankene må gjøre det enklere for forbrukeren. Foto: Pål Martin Rossing / TV 2

Hun mener ansvaret nå ligger på regjeringen, og at det er for vanskelig for forbrukeren å finne de beste tilbudene, og bytte bank.

– Forbrukerne kan ta telefonen til banken, prute ned renta, bytte bank, men problemet her er at det er alt for vanskelig, og at bankene utnytter den situasjonen, sier hun til TV 2.

Vil ta det opp med bankene

Trygve Slagsvold Vedum oppfordrer forbrukerne til å ta kontakt med banken og forhandle om renten. Han mener det er mange banker i Norge, og at dette bidrar til at forbrukeren kan si ifra.

– Det er ingen grunn for at bankene skal ha ekstra gevinster på grunn av denne urolige tiden, så de har et ansvar, sier finansministeren til TV 2.

Han vil be bankene være både ansvarlige og skikkelige, både på lånerenten og innskuddsrenten.

– Det er klart at det er viktig at bankene ikke skrur opp utlånsrenten mer for å få større marginer. Vi må ha et kritisk blikk, for her er det mange som tjener mye penger.

LAVE INNSKUDDSRENTER: Finansministeren forteller at det er naturlig at han tar opp tematikken med bankene. Foto: Gorm Røseth / TV 2
LAVE INNSKUDDSRENTER: Finansministeren forteller at det er naturlig at han tar opp tematikken med bankene. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Vedum opplyser om at han har halvårige møter med finansnæringen hvor han har tatt opp tematikken, og at han kommer til å følge mer med på dette fremover.

– Jeg vil legge litt press, men jeg har ikke styringsretten. Man kan misforstå og tro at finansministeren går inn og styrer, og det har jeg ikke makt til. Sånn skal det være for vi har frie banker i Norge, sier Vedum.

– Men det betyr vel noe, et tydelig signal fra en finansminister?

– Summen av ting betyr noe.