Forslag i Stortinget

Vil ha pils i parken

Venstre vil la deg drikke øl eller vin i parken. Nå har de lagt fram forslag i Stortinget om at kommunene selv skal få avgjøre alkoholpolitikken.

ØL I PARKEN: Venstre ønsker at kommunene selv skal bestemme om og hvor det skal være lov å drikke øl på offentlige plasser. Unge Venstre leder Ane Breivik har fått med seg partileder Guri Melby på forslaget i Stortinget. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
ØL I PARKEN: Venstre ønsker at kommunene selv skal bestemme om og hvor det skal være lov å drikke øl på offentlige plasser. Unge Venstre leder Ane Breivik har fått med seg partileder Guri Melby på forslaget i Stortinget. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Venstre har ingenting i mot at folk nyter en øl eller en flaske vin i parken. Men dette er forbudt i Norge i dag.

Etter alkoholloven er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

Dette vil Venstre ha slutt på. Partiet vil la kommunene selv bestemme alkoholpolitikken. Og også om det skal være lov å sitte i parken og drikke.

De har lagt fram et forslag som skal behandles i Stortinget før sommeren der de ber regjeringen komme med nye regler som lar kommunene selv regulere konsum av alkohol på offentlig sted. Dermed regner de med at dette i mange kommuner vil ende med nye og mer liberale regler.

Lokalt selvstyre

Det er lederen i Unge Venstre, Ane Breivik, som har tatt initiativet til dette forslaget. Hun har vikariert som stortingsrepresentant i vinter og benyttet anledningen til å få med seg sine partifeller.

NYTT FORSLAG: Unge Venstres leder Ane Breivik, sammen med partileder Guri Melby har lagt fram forslag i Stortinget som vil gi økt kommunalt selvstyre på alkoholpolitikken, hvis det blir vedtatt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
NYTT FORSLAG: Unge Venstres leder Ane Breivik, sammen med partileder Guri Melby har lagt fram forslag i Stortinget som vil gi økt kommunalt selvstyre på alkoholpolitikken, hvis det blir vedtatt. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

– Dette er noe den enkelte kommune kan avgjøre. Vi vil la kommunene bestemme sjøl. I tillegg har vi et forbud som ikke praktiseres i særlig grad. Det er det enkelt politidistrikt som bestemmer om de vil håndheve dette forbudet, eller ikke, forteller Breivik til TV 2.

Kommunene bestemmer allerede i dag store deler av alkoholpolitikken. Både skjenkebevilgninger og skjenketider avgjøres av den enkelte kommune. Noe som er mer demokratisk, ifølge Venstre.

– Det skal ikke være politiet som bestemmer disse reglene, eller om de vil håndheve dem eller ikke, sier Breivik.

– Men dere er ikke redd for mer fyll i parkene?

– Dette kan lokalpolitikere ordne opp i på en god måte. Dagens forbud er meningsløst, det er en sovende regel. Det er mye bedre med en lov som gjenspeiler realitetene. Totalforbudet etterleves ikke. Kommunene må få mer frihet til å bestemme dette, mener hun.

LIBERALISERING: Unge Venstres leder, Ane Breivik, vil la kommunene selv bestemme alkoholpolitikken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
LIBERALISERING: Unge Venstres leder, Ane Breivik, vil la kommunene selv bestemme alkoholpolitikken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Sovende forbud

Venstres forslag betyr også at kommunene kan innskrenke reglene hvis de vil. De kan også bestemme hvor i kommunen de ikke vil ha alkoholkonsum, som f.eks. utenfor barnehager.

Partileder Guri Melby er med på forslaget, som hun mener vil bidra til å øke det lokale selvstyre.

– Dette er et sovende forbud i dag. Kommunene kan også definere dette tydeligere og si hvor de ikke vil ha alkoholkonsum. Så dette er ikke nødvendigvis en liberalisering, men kampen flyttes til kommunestyrene, sier Melby.

Venstre-lederen forteller om da hun var i Dublin i fjor. Mange pub'er var fulle, men folk tok med seg glasset ut på gata. Melby mener dette er bra for restaurantene, som kan øke omsetningen.

– Der hvor det er fullt kan folk ta med øl ut i gata. Dette skaper liv i gatene. Det er rett og slett frigjørende å ta med seg en øl ut i gata eller i parken. Noe som er realiteten i mange land, sier Melby.

SER TIL UTLANDET: – Det er rett og slett frigjørende å ta med seg en øl ut i gata eller i parken. Noe som er realiteten i mange land, sier Guri Melby (venstre). Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
SER TIL UTLANDET: – Det er rett og slett frigjørende å ta med seg en øl ut i gata eller i parken. Noe som er realiteten i mange land, sier Guri Melby (venstre). Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Dusteregler

Venstre håper på flertall i Stortinget for forslaget. Både Høyre og Fremskrittspartiet har programfestet at de vil ha bort forbudet. Nå tror Venstres politikere at også regjeringspartiene ser fordeler ved dette.

– Ap og Sp sier de er opptatt av å styrke lokalsamfunnet så de burde jo støtte dette forslaget. Vi kan få flertall for det, tror Melby, som regner med støtte også fra MDG og SV.

Hun mener også at en opphevelse av forbudet kan være bra for næringslivet. Og at det kan være viktig for noen kommuner, mens andre ikke vil ha en liberalisering.

– Vi er for å regulere konsum. Men vi er ikke for dusteregler som gjør det vanskelig å drive næringsvirksomhet. I dag er det moralisme som preger norsk alkoholpolitikk. Det må vi bort i fra, sier Venstre-lederen, som viser til at det allerede finnes lover og regler mot ordensforstyrrelser og plagsom adferd.

ENIGE: Guri Melby og Ane Breivik vil ha lov til å drikke øl og vin i parken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2
ENIGE: Guri Melby og Ane Breivik vil ha lov til å drikke øl og vin i parken. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Avstemming i juni

Politiet bekrefter at de ikke prioriterer drikke-forbudet. Til Adresseavisen har sjefen for Sentrum politistasjon i Trondheim tidligere sagt at dette er en bestemmelse de ikke håndhever. De siste 6 årene er det ikke registrert et eneste forelegg for drikking på offentlig sted i byen, i følge avisen.

Også i Oslo har politiet opplyst om at dette er regler de ser gjennom fingrene med. Men de griper inn om folk blir bråkete og sjenerende.

Stortinget vil stemme over forslaget i juni. Men eventuelle nye regler som gir kommunestyrene avgjørelsen i disse sakene kan tidligst være klare i 2024. Og etter dette må kommunestyrene innføre sine egne regler. Dermed blir det ikke lovlig med pils eller vin i parken på noen år ennå. Selv om Stortingets flertall vedtar at kommunestyrene skal ha det avgjørende ord når det gjelder alkoholkonsum på offentlig sted.