Vil ha offentlig pensjon på dagens nivå

Arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor krever i pensjonskravet som ble overlevert onsdag framtidige pensjonsordninger på samme nivå som i dag.

Onsdag leverer hovedsammenslutningene i staten sitt felles pensjonskrav med krav om tilpasset tidligpensjon og tjenestepensjon i offentlig sektor.

– Vi må få til en løsning som sikrer våre medlemmer en god tjenestepensjonsordning også i framtida, sier forhandlingslederne Morten Øye i LO Stat, Arne Johannessen i Unio-stat, Pål N. Arnesen i YS Stat og Curt A. Lier i Akademikerne Stat.

De fire hovedsammenslutningene representerer til sammen ca. 120.000 statstilsatte. Hovedtrekkene i pensjonskravet er en bruttomodell som sikrer to tredjedeler av sluttlønn ved 30 års opptjening, beholde dagens avtalefestede pensjon (AFP) og videreføring av særaldersgrensene. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2