Vil ha nytt sykehus ved Mjøsas bredd

Styret i Sykehuset Innlandet gikk torsdag inn for å utrede bygging av et felles akuttsykehus nær fylkesgrensen mellom Oppland og Hedmark, på øst- eller vestsiden av Mjøsbrua.

Fem av seks punkter i vedtaket var enstemmig. Det var én av de fire ansatterepresentantene i styret som stemte imot ett av punktene som omtaler den langsiktige strategiske utviklingen av sykehustilbudet i regionen.

Administrerende direktør Morten Lang-Ree skal i løpet av høsten fremme forslag om hvordan det videre utredningsarbeidet skal legges opp. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2