STATSRÅDEN HØYT OPPE: Terje Aasland, olje- og energiminister (Ap) tar en selfie 110 meter over bakkenivå på Stokkfjellet i Selbu. Aasland sier vi må ofre mer natur, fordi vi trenger mer grønn strømproduksjon. Foto: Frank Lervik / TV 2
STATSRÅDEN HØYT OPPE: Terje Aasland, olje- og energiminister (Ap) tar en selfie 110 meter over bakkenivå på Stokkfjellet i Selbu. Aasland sier vi må ofre mer natur, fordi vi trenger mer grønn strømproduksjon. Foto: Frank Lervik / TV 2

Vil ha mer vindkraft: – For å ta vare på naturen, må vi ofre noe natur

Olje- og energiministeren er klar i sin tale, han mener vi må ha mer fornybar energi. Da må natur ofres, ifølge Terje Aasland (Ap).

Statsråden for olje- og energidepartementet tar heisen opp 110 meter over bakken. Vel oppe på mølle-taket kan Terje Aasland skue utover 20 andre vindturbiner på Stokkfjellet i Selbu i Trøndelag. Et slikt syn vil han gjerne se flere av. Mer utbygging, er budskapet til arbeiderpartistatsråden.

– Vi trenger mer vindkraft

Ministeren er på besøk i vindkraftparken i Selbu. Det er «Åpen dag» med masse besøkende, og Aasland nyter synet av glade besøkende og vindturbinene som surrer og går i den varme sommervinden.

– Vi trenger mer vindkraft, det er enkle prosjekter å bygge ut og det er rimelig kraft.

VIL HA MER AV DETTE: 21 vindmøller produserer strøm i Selbu kommune i Trøndelag. Statsråd Aasland vil at flere kommuner skal søke om å få bygge slike vindkraftanlegg. Foto: Frank Lervik / TV 2
VIL HA MER AV DETTE: 21 vindmøller produserer strøm i Selbu kommune i Trøndelag. Statsråd Aasland vil at flere kommuner skal søke om å få bygge slike vindkraftanlegg. Foto: Frank Lervik / TV 2

Det er få ting som har ført til mer sinne og engasjement blant folk enn utbygging av vindkraft på land. Demonstranter prøvde å stoppe utbygginga på Frøya i Trøndelag, men mislyktes. Sørsamene på Fosen fikk sin sak behandlet av Høyesterett i 2021 - og vant.

Solbergregjeringen satte i 2019 all konsesjonsbehandling av vindkraft på land på vent. Den sittende regjeringen mener det er gode grunner for å gjenåpne vindkraftutbygging.

«Derfor åpner vi opp igjen for konsesjonsbehandling av vindkraft på land der vertskommunene sier ja», skrev Aasland på regjeringen.no 22. april i år.

– Vi må ofre natur

Statsråden finner en støttespiller i Selbu: ordføreren! Ole Morten Balstad (Ap) møter sin partifelle på dette punktet. Landet trenger mer strøm.

Men vindkraftanlegget båndlegger mye natur i kommunen din, er det verdt det?

ENIGE: Ordføreren i Selbu, Ole Morten Balstad, og olje- og energiministeren Terje Aasland er skjønt enige om at kommunene må få bedre betalt for naturen sin. Foto: Frank Lervik / TV 2
ENIGE: Ordføreren i Selbu, Ole Morten Balstad, og olje- og energiministeren Terje Aasland er skjønt enige om at kommunene må få bedre betalt for naturen sin. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Ja, det er det jo forskjellige meninger om. Men en ting er helt sikkert, og det er at vi trenger mer strøm, sier ordfører Balstad.

Han sier at god nok strømforsyning kan komme til å trekke nyetableringer innafor industri til kommunen. Balstad påpeker også at Selbu nyter godt av inntektene vindparken gir. Pluss at den også ga noen arbeidsplasser.

Det at kommunene får noen ekstra millioner i inntekt, og noen få arbeidsplasser, er det tilstrekkelig med tanke på all naturen som går tapt?

– Jeg skulle gjerne hatt mer igjen for naturen vi gir, det må jeg være ærlig på. Men jeg synes vi har godt betalt slik det er nå. Og så ser jeg det er en vilje hos regjeringen til å betale oss mer, og det er fornuftig.

Statsråden mener vi må ofre noe for å oppnå noe.

GLAD MINISTER: Arbeiderpartistatsråden hygget seg med frammøtte folk på Stokkfjellet i Selbu. Foto: Frank Lervik / TV 2
GLAD MINISTER: Arbeiderpartistatsråden hygget seg med frammøtte folk på Stokkfjellet i Selbu. Foto: Frank Lervik / TV 2

– Vi må ofre noe natur for å nå dette målet, vi trenger å få kuttet klimagassutslippene, og da må vi satse på fornybar energi. For å kunne ta vare på naturen vår må vi ofre noe natur. Så ja, vi må bruke noe mer natur for å sikre oss i tida framover.

Hvordan overbevise kommune-Norge?

I en del kommuner har diskusjonen gått svært hardt for seg. Om vindkraft ødelegger mer enn den gagner. Ikke alltid har de heftige uenighetene fulgt de sedvanlige partipolitiske skillelinjene heller.

– Hvordan skal du overbevise kommunepolitikerne rundt om i landet?

– Som jeg sier, de må få mer igjen for innsatsen. Noen kommuner ønsker ikke vindkraft, og det er greit, men de som stiller areal til disposisjon for samfunnsnyttig energiproduksjon bør belønnes bedre.

– Kan du være mer konkret?

– Nei, det kan jeg ikke, dette er noe vi jobber med nå og det finner vi helt sikkert et veldig godt system for, og kan redegjøre for mer detaljert senere.

INNTEKT OG JOBBER: Selbu nyter godt av ekstra inntekt og noen arbeidsplasser, mener ordføreren. Foto: Frank Lervik / TV 2
INNTEKT OG JOBBER: Selbu nyter godt av ekstra inntekt og noen arbeidsplasser, mener ordføreren. Foto: Frank Lervik / TV 2

Heller ikke i Selbu unngikk man sterke debatter. Hyttefolket reagerte. Og samene i området fikk utbetalt en kompensasjon av TrønderEnergi for tapte områder.

De uttalte den gang til Adresseavisen at tapet av natur føltes bittert og urettferdig.

Ordfører Balstad mener likevel det gikk nokså smidig for seg.

– Vi gikk bort fra et bestemt område der det var mange særinteresser og som var et potensielt konfliktområde. Og valgte et annet område hvor vi blant annet måtte kjøpe ut enkelte hytte-eiere.

Balstad selv synes at vindkraftparken ser fin ut. Men han er fullstendig klar over at langt fra alle deler hans syn.