Vil ha lakseturisme med i jordbruksoppgjøret

Organisasjonen Norske Lakseelver vil ha støtte til lakseturisme som en del av årets jordbruksoppgjør.

Ønsket – eller kravet – er satt fram i et brev til Landbruks- og matdepartementet. Der blir det blant annet vist til laksefiskets betydning for verdiskapingen i Bygde-Norge, og en uttalelse fra landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) om at departementets mål er å øke omsetningen til 2 milliarder kroner. Verdiskapingen med utgangspunkt i laksefiske hevdes i dag å være på cirka 1,4 milliarder kroner.

Daglig leder Torfinn Evensen i Norske Lakseelver skriver at for å nå dette målet, vil prioritering av lakseturisme i jordbruksforhandlingene være svært viktig.

Norske Lakseelver har samme adresse som Norges Bondelag, og er en organisasjon for elveeiere langs laksevassdrag.

Økonomiske midler fra jordbruksoppgjøret til lakseturisme skal eventuelt brukes til markedsføring, produktutvikling og kompetanseheving blant tilbyderne, går det fram av brevet til Landbruksdepartementet. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2