SOLCELLEPÅBUD: Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. Nå forslår EU at det innføres solcellepåbud for å blant annet å kunne sikre energiuavhengighet til Russland. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scvanpix
SOLCELLEPÅBUD: Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. Nå forslår EU at det innføres solcellepåbud for å blant annet å kunne sikre energiuavhengighet til Russland. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scvanpix
EU vil styrke energisikkerheten:

Vil ha krav om solcellepanel på offentlige og private bygg i Norge

EU-kommisjonen vil lovpålegge bruk av solcellepaneler på offentlige og private bygg. Krigen i Ukraina er årsak til at EU nå intensiverer innsatsen for å gjøre seg uavhengig av russiske energi.

Krigen i Ukraina har for alvor vist hvor sårbare EU og medlemslandene er når det gjelder energiforsyning.

Russlands invasjon av Ukraina har samtidig gjort at det grønne skiftet virkelig har skutt fart i EU.

EU-kommisjonen har jobbet på spreng og presenterte for få dager siden en ambisiøs energiplan: REPowerEU.

Juridisk forpliktelse

I denne planen presenteres forslaget om å «innfase en juridisk forpliktelse til å installere solcellepaneler på nye offentlige og næringsbygg og nye boligbygg.»

Mer folkelig sagt: EU ønsker å innføre krav om solcellepaneler på både private og offentlige bygg.

Til TV 2 sier pressekontakt for EU-kommisjonen, Giulia Bedini, at man fra 2026 ønsker å få på plass lovpålagte krav om bruk av solcellepaneler.

EU-kommisjonen ønsker blant annet å gjøre installasjon av solenergi på taket obligatorisk for:

Alle nye offentlige og næringsbygg med brukbart gulvareal større enn 250 m2 innen 2026.

Alle eksisterende offentlige og kommersielle bygninger med nyttig gulvareal større enn 250 m2 innen 2027.

Alle nye boligbygg innen 2029.

EU-KOMMISJON: Nå skal EU-kommisjonens forslag behandles av EU-parlamentet og av medlemslandene.
EU-KOMMISJON: Nå skal EU-kommisjonens forslag behandles av EU-parlamentet og av medlemslandene.

SV: – Inspirerende

SVs miljøpolitiske talsperson, Lars Haltbrekken, er svært fornøyd med EUs solenergi-initiativ.

VIL HA SOLCELLEPÅBUD: Lars Haltbrekken (SV) roser EU for taktomslaget som skjer innen det grønne skiftet og støtter forslaget om lovpåbud. Foto: Lise Åserud / NTB
VIL HA SOLCELLEPÅBUD: Lars Haltbrekken (SV) roser EU for taktomslaget som skjer innen det grønne skiftet og støtter forslaget om lovpåbud. Foto: Lise Åserud / NTB

– Dette er utrolig bra og viser at fremtiden er fornybar, og ikke fossil. Norge har et enormt potensiale for å utnytte solenergi, vi må la oss inspirere av det EU gjør og sette mål for utbygging av solenergi i Norge, sier Lars Haltbrekken til TV 2.

Haltbrekken, som er medlem av Miljø- og energikomiteen på Stortinget, sier at SV ønsker at det skal produseres minst 8 terrawattimer med solenergi innen 2030.

Norsk vannkraft produserer til sammenligning 140 terrawattimer i året.

– Vi vil pålegge nye bygg å ta i bruk solcellepaneler og vi foreslår i den nye energimeldingen at det skal bli enklere å dele solenergi mellom boliger og bygg, sier Haltbrekken.

Miljøstiftelsen Zero jubler

– Vi synes det er veldig positivt at EU-kommisjonen legger frem en rekke forslag for å fase ut fossil energibruk. Det handler om det grønne skiftet, men like mye om energisikkerhet i Europa, sier Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero.

SVÆRT FORNØYD: Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero liker det han nå hører. Foto: Zero
SVÆRT FORNØYD: Stig Schjølset, fagsjef i Miljøstiftelsen Zero liker det han nå hører. Foto: Zero

Han sier det nå er en voldsom satsing på mange områder.

– Hvor mye skyldes krigen i Ukraina?

– Det er uten tvil hovedgrunnen til at EU akselererer innsatsen, men det har lenge vært en erkjennelse at EU er for avhengig av import av kull, olje og gass.

Allerede før Ukraina-krigen startet var europeisk energipolitikk i alvorlig trøbbel.

– Men man skrur nå til noen ekstra knepp i forhold til alle forslag som ligger på bordet, mener Schjølset.

– Hvilken politisk respons tror du et påbud om bruk av solcellepanel vil få her hjemme?

– Blir dette vedtatt er det ingen grunn til at Norge skal be om tilpasning eller unntak, mener Schjølset.

Han påpeker at et lovforslag fra EU-kommisjon skal til behandling hos medlemslandene og i EU-parlamentet. Det kan ta opp mot to år, men kan komme raskere.

Utfordringer

Utfordringene som har oppstått i det globale energimarkedet og som er forårsaket av Russlands invasjon av Ukraina, har for alvor vist hvor sårbare mange av EUs medlemsland er.

«Det haster dobbelt med å transformere Europas energisystem: å få slutt på EUs avhengighet av russisk fossilt brensel, som brukes som et økonomisk og politisk våpen og koster europeiske skattebetalere nesten 100 milliarder euro per år. Ved å opptre som en union kan Europa fase ut sin avhengighet av russisk fossilt brensel raskere», skriver EU-kommisjonen på sine nettsider.

Her kan du lese hva EU kommisjonen skriver om temaet.

EU tror de kan klare å kutte hele to tredjedeler av russisk gass allerede i år og på sikt gjøre seg helt uavhengige av Russland.

Skattemessige tiltak

RePowerEU slår fast at solenergi er det som raskest kan bygges ut og dempe virkningen av energipriskrisen Europa nå er inne i.

EU kommisjonen oppfordrer medlemsstatene også til å bruke skattemessige tiltak for å oppmuntre til energisparing, som reduserte momssatser på energieffektive varmesystemer, bygningsisolasjon og apparater og produkter.

Kommisjonen foreslår også å øke det overordnede 2030-målet for fornybar energi fra 40 prosent til 45 prosent.

BEKYMRET: Energikrisen bekymrer mange, og EU jobber nå på spreng for å sikre full uavhengighet av Russland. Foto: Håkon Mosvold Larsen
BEKYMRET: Energikrisen bekymrer mange, og EU jobber nå på spreng for å sikre full uavhengighet av Russland. Foto: Håkon Mosvold Larsen

EU setter mål om 320 GW (AC) ny solkraft innen 2025, med mål om 600 GW innen 2030. For å få til dette må det fjernes en rekke hindringer som i dag står i veien for raskere utbygging, skriver Solenerigiklyngen.

Etter invasjonen av Ukraina har argumentet for en rask overgang til ren energi aldri vært sterkere og tydeligere, ifølge EU-kommisjonen

EU importerer 90 prosent av gassforbruket sitt, og Russland står for rundt 45 prosent av denne importen, i varierende nivåer på tvers av medlemslandene. Russland står også for rundt 25 prosent av oljeimporten og 45 prosent av kullimporten.