EU vil styrke energisikkerheten:

Vil ha krav om solcellepanel på offentlige og private bygg i Norge

EU-kommisjonen vil lovpålegge bruk av solcellepaneler på offentlige og private bygg. Krigen i Ukraina er årsak til at EU nå intensiverer innsatsen for å gjøre seg uavhengig av russiske energi.

SOLCELLEPÅBUD: Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. Nå forslår EU at det innføres solcellepåbud for å blant annet å kunne sikre energiuavhengighet til Russland. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scvanpix
SOLCELLEPÅBUD: Stadig flere nordmenn skaffer seg solcellepaneler. Nå forslår EU at det innføres solcellepåbud for å blant annet å kunne sikre energiuavhengighet til Russland. Foto: Gorm Kallestad / NTB Scvanpix

Krigen i Ukraina har for alvor vist hvor sårbare EU og medlemslandene er når det gjelder energiforsyning.Russlands invasjon av Ukraina har samtidig gjort at det grønne skiftet virkelig har skutt fart i EU.EU-kommisjonen har jobbet på spreng og presenterte for få dager siden en ambisiøs energiplan: REPowerEU.Juridisk forpliktelseI denne planen presenteres forslaget om å «innfase en juridisk forpliktelse til å instal