FORSVARSANALYSEN 2024

Vil ha flere over 60 år i Forsvaret

Mer kunstig intelligens, «space»-samarbeid med USA, anskaffelse av «lavkostnadmissiler»: Dette er forskernes anbefalinger til Forsvaret i 2024.

OVER 60: Forsvarsanalysen peker på at det er nødvendig med flere offiserer og vil beholde flere i jobb etter 60 år. Her er US Marines i Bardufoss i januar og trener til årets storøvelse, Nordic Response 2024. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2
OVER 60: Forsvarsanalysen peker på at det er nødvendig med flere offiserer og vil beholde flere i jobb etter 60 år. Her er US Marines i Bardufoss i januar og trener til årets storøvelse, Nordic Response 2024. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

«Effekten av den pågående aldersbølgen gjør at Forsvaret i de neste 10–15 årene ikke vil ha mange nok offiserer tilgjengelig for å dekke Forsvarets behov».

Det kommer frem i Forsvarsanalysen 2024.

– Flere bør få mulighet til å fortsette etter 60 års aldersgrense. Det trengs en plan for å møte behovet for teknologisk kompetanse, både gjennom kompetanseheving av militært personell og gjennom å ansette flere sivile, heter det i analysen.

I tillegg bør kapasiteten på offiser-utdanningen «økes snarest mulig». 

– Rerekruttering må settes i system, der relevant kompetanse fra sivil sektor anerkjennes, heter det i analysen.

Kunstig intelligens

– Forsvaret bør styrke arbeidet rundt kunstig intelligens, gjennom tydelige målbilder og prioriteringer, heter det i Forsvarsanalysen 2024.

Det er blant de «nye mulighetene» Forsvaret bør utforske ifølge forskerne ved FFI.

EVNE TIL STRID: Forskerne ved FFI mener Norge må klargjøre hva som er ambisjonsnivået når det gjelder evne til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Her er en corvette i aksjon under øvelsen Joint VIking 2023 Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2
EVNE TIL STRID: Forskerne ved FFI mener Norge må klargjøre hva som er ambisjonsnivået når det gjelder evne til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Her er en corvette i aksjon under øvelsen Joint VIking 2023 Foto: Malene Indrebø-Langlo / TV 2

I tillegg ber de Forsvaret vurdere å «utvikle eller anskaffe lavkostnadsmissiler».

– Forsvarsanalysen tilrår også mer internasjonalt samarbeid innenfor space, med særlig tilknytning til USA, heter det i rapporten.

Evne til strid i nord

I Forsvarsanalysen 2024 er det flere punkter som listes opp som viktig for Forsvarets langtidsplan. 

– Det første er å ha et forsvar som virker. Mange deler av Forsvaret virker godt, men dessverre ikke alle, heter det i analysen.

Videre er det særlig to forhold som legges vekt på i år, som kan påvirke den kommende langtidsplanen: 

– Følgene av Russlands angrep på Ukraina, og rivaliseringen mellom stormaktene USA og Kina i Indo-Stillehavsregionen.

RÅD TIL FORSVARSSJEFEN: I Forsvarsanalysen 2024 kommer forskerne ved FFI med råd om hva som bør prioriteres til forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Her fra da Sjøforsvaret fikk ny sjef på Haakonsvern marinebase. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2
RÅD TIL FORSVARSSJEFEN: I Forsvarsanalysen 2024 kommer forskerne ved FFI med råd om hva som bør prioriteres til forsvarssjef Eirik Kristoffersen. Her fra da Sjøforsvaret fikk ny sjef på Haakonsvern marinebase. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

FFI mener Forsvaret bør rette større oppmerksomhet mot evnen til å møte «begrensede angrep og sammensatte trusler». 

Dette innebærer å utforme et realistisk ambisjonsnivå og konsept for «evnen til høyintensiv strid mot russiske styrker i nord», og bør gjøres i tett samarbeid med Finland og Sverige, ifølge analysen.

I tillegg bør Forsvaret som et minimum realisere og utvikle evne til å troverdig nekte en angriper i å nå sine militære mål i høyintensiv strid på norsk territorium, på kort og lang sikt.