vil endre systemet etter TV 2s Reportasjer:

Vil gjøre det mulig å sjekke alle tidligere celleprøver

Nå vil helsemyndighetene gjøre det mulig for alle laboratorier å sjekke celleprøver tilbake i tid – slik det allerede fungerer i Danmark og Sverige.

Avdøde Thea Steen opplevde at celleprøvene hennes ble feiltolket. Selv om de ble analysert ved samme laboratorium med et års mellomrom ble de ikke tatt frem og tolket i sammenheng.- Laboratoriene har et enormt ansvar for vi snakker om liv eller død, sier Theas mor Tove Steen.Som TV 2 har fortalt har en fjerdedel av kvinnene som årlig får påvist livmorhalskreft fått beskjed om normale prøver sist de tok prøve.Problem hvis kvinner

Mer innhold fra TV 2