Vil gi slankesprøyter til seksåringer: – Når skal man slutte da?

Den elleville interessen for slankesprøyter avtar ikke. Nå kan de også bli tilgjengelig for barn.

BEKYMRET: Overlege Pétur B. Júliússon ved Haukeland universitetssykehus mener det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til bruken av slankemedisiner og barn. Foto: Eva Frimanslund / TV 2
BEKYMRET: Overlege Pétur B. Júliússon ved Haukeland universitetssykehus mener det er mange ubesvarte spørsmål knyttet til bruken av slankemedisiner og barn. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Slankesprøyter brukes av millioner av voksne verden over. Etterspørselen er enorm, og har ført til mangelsituasjon i en lang rekke land.

Og nå skal sprøytene brukes på barn.

I hvert fall hvis den danske legemiddelgiganten Novo Nordisk får det som de vil.

78 barn

VIKTIG: Overlege Johannes Rolin mener det er viktig at vi undersøker om slankemedisiner også funker bra på barn. Foto: Privat
VIKTIG: Overlege Johannes Rolin mener det er viktig at vi undersøker om slankemedisiner også funker bra på barn. Foto: Privat

De står nå bak en studie hvor de skal se på hvordan effekten av slankesprøyter er hos barn helt ned til seks år.

– Dette er bra, er Johannes Rolin sin første reaksjon på studien.

Han er spesialist i barnesykdommer, overlege og medisinsk ansvarlig ved hormon-, overvekt,- og ernæringsavdelingen på sykehuset i Vestfold.

Studien går ut på at barn mellom seks og 12 år over en periode på 56 uker enten får virkestoffet Liraglutid (Saxenda) eller placebo. Hvem som får hva er tilfeldig.

Målet er å se om denne medisinen kan hjelpe barn med å gå ned i vekt. Studien vil også se hvor mye de går ned, og om det er noen bieffekter.

78 barn i ni land deltar. Blant landene som deltar er USA, Belgia, Portugal og Sveits. Norge er ikke med.

– Vi ønsket egentlig å delta, men det lot seg ikke gjøre, sier Rolin.

Studien ble først omtalt av P4 Nyheter.

EFFEKTIV: Slankemedisinen Saxenda har vist seg å være effektiv til behandling av fedme. Foto: Aage Aune / TV 2
EFFEKTIV: Slankemedisinen Saxenda har vist seg å være effektiv til behandling av fedme. Foto: Aage Aune / TV 2

– Ikke nok

Overlegen forklarer at han er positiv til at også barn må få tilgang til den beste behandlingen. Og akkurat nå er det slankesprøyter.

– Det vi gjør nå, er nok ikke for alle. Når man nå har tilgang til noe som er bevist å være trygt, tenker jeg det er viktig å undersøke om det er effektivt, også hos barn. Alternativet er kanskje verre, sier Rolin og legger til:

– Klarer vi å forhindre at barn utvikler veldig alvorlig fedme, og alt som følger med det, så kan det være viktig for noen.

UTBREDT: Fedme hos barn er et stadig voksende problem verden over. Foto: Jae C. Hong / Ap
UTBREDT: Fedme hos barn er et stadig voksende problem verden over. Foto: Jae C. Hong / Ap

Man anslår at cirka tre prosent, eller 30.000 barn i Norge sliter med fedme. En femtedel sliter med overvekt, ifølge overlegen.

– Foreløpig har vi kun kirurgi som har stor effekt, noe som ikke er aktuelt for barn. Disse medisinene er vist å være trygge for barn og har lite bivirkninger.

– Da mener jeg vi skylder de som trenger det mest, å gi denne behandlingen dersom den er effektiv.

– Ikke nødvendig

En som ikke er like positiv til medikamentell behandling av fedme hos seksåringer er Pétur B. Júliússon. Han er overlege ved barneklinikken og barneteamet på overvektspoliklinikken på Haukeland universitetssykehus, og mener ikke det er nødvendig.

– En vil i hvert fall ikke begynne med å medisinere så unge barn med fedme, sier han til TV 2.

KRITISK: Overlege Pétur B. Júliússon mener vi ikke vet nok om bivirkningene av slankesprøytene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2
KRITISK: Overlege Pétur B. Júliússon mener vi ikke vet nok om bivirkningene av slankesprøytene. Foto: Eva Frimanslund / TV 2

Júliússon er tydelig på at han mener man kommer i mål uten å medisinere.

– Med god livstilsendringsbehandling hvor hele familien involveres hjelper vi mange.

Han understreker likevel at barn er forskjellige.

– Det vil likevel være noen som ville hatt glede av en slik behandling. Men vi må begynne med en livsendring, løfte blikket og se hva vi kan gjøre med barnas omgivelser i større grad enn hva vi gjør i dag.

– Når skal man slutte?

Overlegen setter også spørsmål ved bivirkningene.

– Medisiner kommer ikke uten bivirkninger, og vi vet ikke nok om det lange løp.

I utgangspunktet må man gå på slankemedisiner livet ut, hvis ikke kan man risikere å gå opp igjen i vekt. Det er også noe Júliússon stiller spørsmål ved.

– Hvis man begynner å ta slankemedisiner som seksåring, når skal man slutte da? Det er mange ubesvarte spørsmål.

– Trist

Han får støtte av klinisk ernæringsfysiolog og PhD-kandidat ved NTNU, Tove Drilen.

– Jeg synes det er trist om vi lever i et samfunn hvor vi skal gi sprøyter til en seksåring, fordi de har en stor kropp, sier Drilen.

KRITISK: Tove Drilen er klinisk ernæringsfysiolog og PhD-kandidat ved NTNU. Hun er svært kritisk til at barn skal bruke slankesprøyter.
KRITISK: Tove Drilen er klinisk ernæringsfysiolog og PhD-kandidat ved NTNU. Hun er svært kritisk til at barn skal bruke slankesprøyter.

Hun reagerte da hun så hvor unge barn som deltar i studien.

– Anbefalt behandling av fedme hos barn innebærer endring av levevaner over tid, med mål om en best mulig helse.

Drilen mener man starter i helt feil ende, dersom seksåringer får slankesprøyter. Hun mener det er mye som kan gjøres i stedet.

– Vi lever i et fedmefremmende samfunn, hvor energitette søtsaker er alt for lett tilgjengelig. Og situasjonen har bare blitt verre etter at matprisene gikk opp.

Det går særlig utover de som allerede er sårbare.

– De utvikler nå fedme fordi vi lever i det samfunnet vi gjør.

– Blir bare verre og verre

Hun er tydelig på at det burde bli enklere og billigere å ta smarte valg for en god helse.

– Og sånn er det ikke nå. Jeg opplever at det bare blir verre og verre. Selv om man politikerne snakker om at skal ta grep, så går det for sakte i praksis.

Myndighet- og samfunnskontakt i Novo Nordisk, Tor Egil Frostelid, sier til TV 2 at legemiddelet foreløpig ikke er godkjent hos barn under 12 år.

– Fedmebehandling hos barn og ungdom er en vanskelig tematikk, og vi forstår at det reises spørsmål.

HAR FORSTÅELSE: Tor Egil Frostelid i Novo Nordisk har forståelse for at det oppstår reaksjoner. Foto: Novo Nordisk
HAR FORSTÅELSE: Tor Egil Frostelid i Novo Nordisk har forståelse for at det oppstår reaksjoner. Foto: Novo Nordisk

Frostelid understreker at de har satt i gang en klinisk studie for å fremskaffe mer kunnskap og dokumentasjon om behandling av sykelig overvekt hos barn.

– Vi kan ikke uttale oss om hvordan behandlingstilbudet vil se ut i fremtiden, sier han.