ULIKE LØSNINGER: Skolene løste de tekniske problemene ulikt. Noen skrev ut eksamen på papir, andre ventet og noen fikk den avlyst. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
ULIKE LØSNINGER: Skolene løste de tekniske problemene ulikt. Noen skrev ut eksamen på papir, andre ventet og noen fikk den avlyst. Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
Eksamenskaoset:

Vil gi elevene karaktervalg

Mandagens bokmålseksamen ble kaotisk. Elevorganisasjonen ønsker at elevene skal bestemme om de vil ha karakter eller ikke. Hva som faktisk skjer er opp til statsforvalterne.

Mandag skulle alle landets tredjeklassinger på videregående skoler i Norge ha eksamen i norsk hovedmål.

Det gikk ikke helt etter planen.

Utdanningsdirektoratet er vert for eksamensoppgaven. På nettsiden fikk mange elever problemer med innloggingen. Noen skoler fikk i tillegg problemet med nettet internt.

Nå mener Elevorganisasjonen at alle skal få valget om de vill annullere karakteren eller ikke. Hvis de velger å annullere den, vil ikke eksamenskarakteren i norsk bokmål stå på karakterutskriften.

For de som har gjort det bra, kan det være en fordel å ha den stående. For de som har gjort det dårligere en snittkarakteren sin, vil det være negativt.

Elvene skal velge selv

– Det var kaotisk i går. Det er et såpass stort omfang dette her, så vi har enda ikke fått helt oversikt.

Det sier påtroppende leder i Elevorganisasjonen, Petter Andreas Lona, om mandagens tekniske problemer for Utdanningsdirektoratet (Udir).

Lona forteller at problemet som oppstod er så stort, at det vil være umulig å ha en nasjonal oversikt. Derfor vil de gi hver enkelt elev muligheten til å bestemme selv.

– Vi mener at alle elever bør få velge selv om de vil ha karakteren på eksamen som ble gjennomført på mandag annullert eller ikke.

PÅTROPPENDE: Petter Andreas Lona er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen
PÅTROPPENDE: Petter Andreas Lona er påtroppende leder i Elevorganisasjonen. Foto: Elevorganisasjonen

Fikk utlevert feil eksamen

Også nestleder i Elevorganisasjonen, Alva Mathilde Sunde Gjersøe, mener at eksamen som ble gjennomført mandag, ikke ble gjennomført på en rettferdig måte.

Hun understreker at det er mange elever som har gjennomført eksamen på veldig ulike premisser.

– Mange elever har levert en veldig god eksamen, og de bør få beholde karakteren om de ønsker det. Men de som satt med helt ulike forutsetninger, bør få stryke karakteren sin.

Tilbakemeldingen de har fått fra de ulike fylkene er at problemene har vært hos Udir sin innloggingsportal. Mange har heller ikke fått tilgang til de hjelpemidlene de hadde krav på.

BESKYMRET: Nestleder i Elevorganisasjonen, Alva Mathilde Sunde Gjersøe, mener eksamen ikke har blitt gjennomført på like premisser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
BESKYMRET: Nestleder i Elevorganisasjonen, Alva Mathilde Sunde Gjersøe, mener eksamen ikke har blitt gjennomført på like premisser. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

Problemer med hjelpemidler fikk Elevorganisasjonen tilbakemelding om sist uke og.

– I tillegg har vi fått melding fra noen i Troms og Finnmark som møtte opp til matteeksamen, men som fikk utlevert nynorskeksamen.

– Så det er tydelig at det er problemer med portalen til Udir, sier Sunde Gjersøe.

– Lar karakteren stå

Mandag skrev TV 2 at elever i Møre og Romsdal fikk eksamen annullert. Men privatskolene Akademiet videregående skole og Vestborg videregående skole gjennomførte eksamen og lar karakteren stå.

– Vi har eget nett og hadde ingen internettproblemer. Elevene hadde tilgang til hjelpemidlene de skulle, forteller rektor ved Vestborg videregående skole, Jon Ove Holden.

ÅLESUND: Eksamen avlyses i Møre og Romsdal grunnet dataproblemer. Her ved Ålesund Videregående skole Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2
ÅLESUND: Eksamen avlyses i Møre og Romsdal grunnet dataproblemer. Her ved Ålesund Videregående skole Foto: Kristian Haug Hansen / TV 2

– Så etter at Udir hadde løst innloggingsproblemene på eksamensnettsiden, gikk eksamen som planlagt her, sier Holden.

Resten av fylket hadde problemet med det felles internettet i tillegg til innloggingsproblemene og får eksamenen annullert.

Holden sier at elevene reagerer litt ulikt.

– Noen synes at det er godt å få karakter når man har jobbet med norsk i fem timer, andre synes det er urettferdig at andre skoler i fylket får annullert eksamen.

Han tror de fleste elevene opplever at problemene med innloggingen gikk ut over konsentrasjonen, og at de derfor ikke helt fikk vist det de kunne.

Tirsdag har Udir hatt møte med Statsforvalterne og bedt dem skaffe seg oversikt over hvilke problemer som oppsto.

Beklager dypt og inderlig

Morten Rosenkvist, direktør i Utdanningsdirektoratet beklager til alle som opplevde dette.

– Jeg vil gi en dyp og inderlig beklagelse. Jeg forstår at dette ikke er ideelt, sier Rosenkvist.

Den type feil som Udir hadde mandag, har de ikke vært borte i før, sier han.

Det går mye rykter blant elevene om at dette er et lite brukt system for gjennomføring av eksamen. Det avkrefter Rosenkvist.

DIREKTØR: Morten Rosenkvist beklager til alle som opplevde problemer under eksamen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2
DIREKTØR: Morten Rosenkvist beklager til alle som opplevde problemer under eksamen. Foto: Ditlev Eidsmo / TV 2

– Systemet er fra en stor, internasjonal levrandør og brukes mange steder, som i Frankrike, Italia og noen steder i USA. Så dette er hyllevare, sier han.

Under pandemien ble dette brukt av privatistene og i høst ble nasjonale prøver gjennomført på samme system.

Han understreker også at dette er et system som er testet for en langt høyere ytelse enn brukerantallet de hadde inne på systemet mandag. Da var det 48.000 brukere inne.

Feilen er nå rettet og skjer ikke igjen, betrygger han.