FLYTTAR: Mange binder seg til ein leigekontrakt i eitt år om gongen. Det vil Leieboerforeningen ha ein slutt på. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2
FLYTTAR: Mange binder seg til ein leigekontrakt i eitt år om gongen. Det vil Leieboerforeningen ha ein slutt på. Foto: Jan-Petter Dahl/TV 2

Vil forby bindingstid i leigekontraktar: – Heilt hinsides

Det blir stadig vanlegare å ha bindingstid i leigekontraktar, ifølge Leieboerforeningen, som vil forby ordninga. Utleiemegleren meiner ordninga skaper tryggleik for begge partar.

Sommaren er tida då mange studentar er på flyttefot. Mange flytter til ein ny leilegheit på studiestaden, medan andre skal begynne å studere og skal leige for første gong.

Når innflyttingsdato er avtalt og kontrakten skal signerast, er det mange som skriv under på ein kontrakt over tre år, der ein først har moglegheit til å seie opp etter ni månader.

– Forferdeleg situasjon

Utleigarar kan legge bindingstid i leigekontrakta med heimel i Husleigelova. Dette meiner advokat Tom Risa i Leieboerforeningen at ikkje lenger burde vere lov.

Han kallar ordninga med bindingstid for «hinsides og heilt grusom».

– Det er ein forferdeleg situasjon. For det inneber at uansett kva situasjon ein er i som leigetakar, så blir ein bunde til å betale leiga fram til 1. august, seier Risa.

Han bruker ein kontrakt som blir inngått 1. august med ni månaders bindingstid og oppseiingstid på tre månader som døme.

Risa viser til at situasjonen for mange studentar ofte endrar seg i løpet av eit år. Nokon får seg jobb ein annan stad, medan andre sluttar på studiet og flyttar heim.

Advokaten meiner dei verste døma er kontraktar som kun kan seiast opp ein gong i året. Dersom ikkje dette blir gjort, binder ein seg automatisk for ytterlegare eitt år.

– Vi meiner at dette er eit ønske om å binde opp leigetakaren maksimalt. Men samtidig er det avtalt at det, i dei mest ekstreme tilfella, kun er leigaren som er ei slik bindingstid. Då har utleigar tre månaders oppseiingstid, og kan i teorien seie opp når som helst, seier Risa.

Kraftigare enn nødvendig

Forslaget om forbod møter ikkje motstand hos Huseierne.

ANBEFALER IKKJE: Huseierne anbefaler ikkje sine medlemmer å inkludere bindingstid i leigekontraktar, seier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2
ANBEFALER IKKJE: Huseierne anbefaler ikkje sine medlemmer å inkludere bindingstid i leigekontraktar, seier forbruker- og kommunikasjonssjef i Huseierne, Carsten Pihl. Foto: Bjørn Roger Brevik / TV 2

– Då binder du leigetakar og utleigar litt kraftigare enn det man eigentleg treng. Det finst andre konstruksjonar innanfor husleieloven ein kan bruke, seier forbruker- og kommunikasjonssjef Carsten Pihl.

Han legg til at Huseierne ikkje anbefaler sine medlemmer å legge inn eit punkt om bindingstid i kontraktar.

– Viss vi blir spurt, pleier vi å seie at det treng ein ikkje å gjere. Vi anbefaler å heller velje tidsbestemt kontrakt og fleksibilitet i oppseiingstid, seier Pihl.

UEINIG: – VI synest kanskje dei svartmalar litt vel mykje, seier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom
UEINIG: – VI synest kanskje dei svartmalar litt vel mykje, seier Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom. Foto: Norsk Eiendom

Administrerande direktør i Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl, synest derimot at eit ønske om forbod er å ta litt for hardt i.

– Vi synest kanskje dei svartmalar litt vel mykje. Frå ein profesjonell utleigar sin side er det eit mål, også i utleigebygårdar, å legge til rette for eit stabilt bumiljø, seier Tellevik Dahl.

Ho meiner at eit forbod mot bindingstid vil gjere det vanskeleg for profesjonelle utleigarar å skape gode bumiljø.

– På den andre sida kan ting skje for einkvar leigetakar, som gjer at ein kanskje vil gå ut av ein leigekontrakt tidlegare. Vår erfaring er at dette stort sett løyser seg etter samtale med utleigar, seier Tellevik Dahl.

Har alltid bindingstid

Ein av dei største aktørane på utleigemarknaden, Utleiemegleren, er ueinige med Huseierne og Leieboerforeningen. Dei har alltid bindingstid som eit utgangspunkt i kontraktane sine.

– Utleiemegleren sitt konsept er å tilby langsiktige leigeavtalar. Ved å sleppe å utsetje leigetakar for ei oppseiing fordi utleigar til dømes vil selje, så binder vi partane til at leigeforholdet må vare i eit år, seier juridisk direktør Tor Aaserød i Utleiemegleren.

– Leieboerforeningen vil at dette skal bli forbode og meiner at ei oppseiingstid på tre månader er tilstrekkeleg?

– Mange leigekontraktar i dag har jo det, så det er litt ut frå kva ein ønsker. Viss du ønsker langsiktige leigeforhold er det dumt å utsetje seg for ein kontrakt som kan seiast opp etter ein, to eller tre månader, seier Aaserød.

LANGSIKTIGE AVTALAR: – Utleiemegeleren sitt konsept er å tilby langsiktige leigeavtalar, seier Tor Aaserød. Utleigeaktøren har i utgangspunktet bindingstid i sine kontraktar. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
LANGSIKTIGE AVTALAR: – Utleiemegeleren sitt konsept er å tilby langsiktige leigeavtalar, seier Tor Aaserød. Utleigeaktøren har i utgangspunktet bindingstid i sine kontraktar. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Han meiner at ein kan finne løysingar dersom ein student som har bunde seg til ein kontrakt, flyttar grunna jobb eller avslutta studie.

– I praksis så finn vi ei løysing for desse også, ved at dei for nokre tusenlapper anten kan finne eit framleigeforhold eller annonsere på nytt. Då vil ein kunne finne ein ny leigetaker som kan tre inn i kontrakten, seier Aaserød.