Vil fjerne momsen på reparasjoner

Rekordmange klimabevisste unge vil reparere i stedet for å kjøpe nytt, men tjenestene er dyre. Nå krever flere partier at regjeringen tar grep.

VIL FIKSE MER: Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg, som sitter i Stortingets finanskomite mener at å kutte momsen på reparasjoner vil være riktig virkemiddel når så mange nå ønsker å reparere og ta vare på tingene sine, i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Foto: Alf Simensen / TV 2
VIL FIKSE MER: Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg, som sitter i Stortingets finanskomite mener at å kutte momsen på reparasjoner vil være riktig virkemiddel når så mange nå ønsker å reparere og ta vare på tingene sine, i stedet for å kaste og kjøpe nytt. Foto: Alf Simensen / TV 2

– Vi vet at mange har lyst å leve miljøvennlig, og da kan regjeringen gjøre det aller enkleste, nemlig å kutte momsen på reparasjoner.

Det sier Miljøpartiet de Grønnes Lan Marie Berg, som sitter i Stortingets finanskomite.

Hun mener det er et helt åpenbart riktig virkemiddel når mange nå ønsker å reparere og ta vare på tingene sine, i stedet for å kaste og kjøpe nytt.

– Vi vet at det vil spare mange tonn med utslipp, og kan skape flere titalls tusen nye arbeidsplasser. Så det er bra for oss som vil leve miljøvennlig, og også for de nye grønne næringen som vi skal skape i Norge, sier hun.

KLIMATILTAK: Fikse, ikke kaste. Foto: Martin Fønnebø / TV 2
KLIMATILTAK: Fikse, ikke kaste. Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Men regjeringen er ikke interessert i å ta i bruk dette virkemiddelet for å få fart på reparasjonstjenestene i Norge. I en e-post til TV 2 skriver statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen (Sp):

«Det er ingen garanti for at kutt i merverdiavgiften fører til lavere priser på reparasjon for kundene. (…) Undersøkelser som SIFO har gjort indikerer at en avgiftsreduksjon for reparasjoner i liten grad vil påvirke prisene på reparasjonstjenester. Vi mener derfor at kutt i merverdiavgiften ikke er et egnet tiltak for å få flere til å velge reparasjonstjenester.»

Også i distriktene

Skomaker Truls Gundersen i Sandvika i Bærum, tror det er en god idé å kutte i momsen på tjenestene han og andre reparatører tilbyr, men ikke bare fordi tjenestene vil bli litt billigere.

– Jeg tror ikke at reparasjoner automatisk ville bli 25 prosent billigere fordi momsen ble fjernet, men en skomaker som meg ville kunne ha tjent litt mer og da ville slike tjenester kunne etablere seg på litt mindre steder også, ikke bare i de store byene, mener han.

VIL FJERNE MOMSEN: Skomaker Gundersen mener kutt i momsen ville gi flere reparasjonstjenester også i distriktene Foto: Martin Fønnebø / TV 2
VIL FJERNE MOMSEN: Skomaker Gundersen mener kutt i momsen ville gi flere reparasjonstjenester også i distriktene Foto: Martin Fønnebø / TV 2

Det er ikke bare MDG og bransjen selv som nå tar til orde for å ta moms- eller skattegrep for å gjøre reparasjon mer tilgjengelig for flere.

Kravet kommer nå også fra flere politiske partier på tvers av fløyene.

– Må ta et oppgjør

– Regjeringen bør ha en større gjennomgang av skatter og avgifter for å se hvordan vi kan rigge dette på en lur måte slik at det blir lettere å reparere for eksempel klær enn det og kjøpe nytt.

Det er sier Høyres Mathilde Tybring-Gjedde. Hun påpeker at momskutt ikke kan komme som tiltak alene, men at også produsentene må ta sin del av ansvaret.

– Vi må ta et oppgjør med bruk- og kast-samfunnet. Produktene må lages slik at varer lengre og ikke kastes, tillegg til å se på skatter og avgifter, sier hun.

MÅ TA ET OPPGJØR: Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener grep kan tas med momsredukjon for reparasjoner. Foto: Lage Ask / TV 2
MÅ TA ET OPPGJØR: Høyres Mathilde Tybring-Gjedde mener grep kan tas med momsredukjon for reparasjoner. Foto: Lage Ask / TV 2

Høyrepolitikeren er nok ikke helt enig med sin politiske motstander SV, men de er begge enige i prinsippet om at grep må tass for at vi skal reparere mer, i stede for å stadig kjøpe nytt.

SVs medlem i Finanskomiteen, Kari Elisabeth Kaski sier at partiet er positivt til å også bruke skatte- og avgiftssystemet til å fremme sirkulærøkonomi, gjenbruk og reparasjon.

– Det kan innebære å gjøre endringer i momsregelverket. Vi vil også lovfeste retten til reparasjon for forbrukeren og plikt til reparasjon for forhandleren, sier Kaski.