Vil endre skatteregler – disse hytteeierne kan bli rammet

Et nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten skal gi mer rettferdig skattlegging av hytter. Skattebetalerforeningen advarer mot det de mener kan bli dramatiske konsekvenser for enkelte hytteeiere.

HYTTESKATT: Flere hytteeiere risikerer å måtte betale mer skatt. Foto: Aage Aune / TV 2
HYTTESKATT: Flere hytteeiere risikerer å måtte betale mer skatt. Foto: Aage Aune / TV 2

I disse dager behandler Finansdepartementet et forslag om nytt verdsettelsessystem for fritidsboliger i formuesskatten, som skal gjøre at hytteeiere skattlegges mer rettferdig.Forslaget innebærer å endre hvordan man fastsetter verdien av en hytte, som har betydning for utregningen av hvor mye en person skal betale i formuesskatt.Departementet har sendt forslaget ut på høring, og fått svar fra en rekke aktører.- Bakgrunnen for forslaget er at dagens regelverk for fastsetti