Vil endre lover for å inkludere ukrainske flyktninger

Regjeringen legger frem forslag til midlertidige endringer i flere lover. Målet er å sikre at regelverket er fleksibelt nok til at kommunene raskt og effektivt kan håndtere et stort antall flyktninger.

Før påske sendte regjeringen et omfattende forslag til lovendringer ut på høring for å sikre at kommunene raskt skal kunne bosette ukrainske flyktninger.- Tilbakemeldingene vi har fått gjennom høringsrunden viser hvor viktig det er at de som kommer, får tilstrekkelig språkopplæring. Mange peker også på at det er mye som må falle på plass for at de som kommer til Norge raskt kan gå i arbeid eller utdanning, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.