Lav pris er nesten like viktig som punktlighet for reisende med kollektivtrafikk.   (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)
Lav pris er nesten like viktig som punktlighet for reisende med kollektivtrafikk.  (Foto: Junge, Heiko/SCANPIX)

Vil betale for bedre tilrettelagt kollektivtrafikk

Å legge kollektivtrafikken bedre til rette for folk med nedsatt funksjonsevne verdsettes blant vanlige kollektivtrafikanter.

Det viser en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Tradisjonelt har man tenkt på rullestolbrukere, blinde og svaksynte eller andre med spesielle behov når det har vært snakk om såkalte universell tilrettelegging av kollektivtrafikktilbudet.

Men slik standardheving kommer også vanlige trafikanter til gode. Trafikanter på allerede godt tilrettelagte kollektivreiser er villige til å betale om lag 4 kroner mer per kollektivreise dersom standarden i form av universell tilrettelegging økes ytterligere, viser undersøkelsen.

Informasjon på holdeplassen, informasjon om neste holdeplass om bord, leskur med sitteplass og fjerning av snø og is på holdeplassen verdsettes høyt. Lavgulv med tilpasset holdeplass og renhold på holdeplassen har også klart positiv verdi, ifølge undersøkelsen, som er foretatt blant passasjerer på utvalgte kollektivtransportmidler i Drammen, Kristiansand og Oslo.

Om lag halvparten av trafikantene i spørreundersøkelsen svarer at tiltakene for universell utforming bidrar til at de reiser mer kollektivt. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2