vikarbyrå-regjering - – Vikarbyrådirektivet bankes gjennom til uka

Arbeiderpartiets regjeringstopper vil trumfe gjennom det omstridte vikarbyrådirektivet i løpet av neste uke, melder NRK.

Det største regjeringspartiet skal dermed ha bestemt seg for å overkjøre regjeringspartnerne SV og Senterpartiet samt en nær samlet norsk fagbevegelse.

Mens SV allerede har varslet at det er aktuelt å ta dissens i regjeringen dersom vikarbyrådirektivet trumfes gjennom, har Senterpartiet ennå ikke tatt stilling til dette.

Uten støtte hos SV og Sp må Arbeiderpartiet søke flertall på borgerlig side for å innføre EUs vikarbyrådirektiv i norsk lovgiving. Direktivet slår blant annet fast at arbeidstakere som leies inn fra bemanningsbyråer, skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som de ville hatt om de var fast ansatt i bedriften. I tillegg anerkjennes vikarbyråene som arbeidsgivere.

Kritikerne mener direktivet vil føre til økt bruk av vikarer og midlertidig ansatte, i tillegg til å svekke ansettelsesvernet og retten til faste stillinger. (©NTB)

Mer innhold fra TV 2