EKS-KAMERATER: Jan Helge Andersen (41) har hele tiden ment at Viggo Kristiansen (43) tvang ham til å delta i ugjerningene på åstedet. Foto: Privat / Politiet
EKS-KAMERATER: Jan Helge Andersen (41) har hele tiden ment at Viggo Kristiansen (43) tvang ham til å delta i ugjerningene på åstedet. Foto: Privat / Politiet

Viggo Kristiansen anmelder Jan Helge Andersen for falsk anklage

KRISTIANSAND (TV 2): Riksadvokaten mener at Jan Helge Andersens (41) forklaring, selve kronbeviset som ble brukt til å dømme Viggo Kristiansen (43), mangler troverdighet.

Med Riksadvokatens ferske konklusjon i hånd, går Kristiansens forsvarere umiddelbart til anmeldelse av Andersen for uriktige anklager.

Det bekrefter advokat Arvid Sjødin overfor TV 2 lørdag.

– Vi mener, naturligvis, at dette dreier seg som falsk anklage som gjelder medvirkning til disse handlingene Kristiansen ble dømt. Riksadvokaten var tydelig på fredag, og vi mener det øvrige bevisbildet understøtter dette, sier Sjødin.

– Vi mener det er nødvendig å ta dette steget.

Selve anmeldelsen skal formelt leveres i neste uke, opplyser Sjødin.

Jan Helge Andersens advokat, Svein Holden, ønsker ikke å kommentere dette.

Risikerer 21 års fengsel

Uriktige anklager har en foreldelsesfrist på fem år, men Sjødin sier til TV 2 at de mener at forbrytelsen aldri opphørte.

Sagt på en annen måte: De mener at Andersen gjennomgående siden pågripelsen for 22 år siden har gjentatt sin forklaring.

– Derfor mener vi at anklagene fra Andersen må bli sett på som ett sammenhengende forhold, sier Sjødin.

Dersom det skulle bli bevist at Andersen var alene om Baneheia-drapene, kan han derfor likevel ikke straffeforfølges for uriktige anklager som han i så fall rettet mot Kristiansen for 20 år siden.

I forbindelse med nye avhør har Andersen i all hovedsak opprettholdt sin forklaring om at Kristiansen var den mest aktive på åstedet, og at kameraten tvang ham til å drepe og forgripe seg på en av jentene.

Ifølge den gamle straffeloven, som gjaldt tilbake 2000, kan man ifølge Kristiansens advokater straffes med fengsel i inntil 21 år for falsk anklage dersom anklagen medfører en lengre fengselsstraff.

Kristiansen viser i anmeldelsen til at han har sittet 21 år i fengsel, har hatt få permisjoner og fått sitt omdømme ødelagt.

Tror ikke på Andersen

Da Riksadvokaten fredag ba Borgarting lagmannsrett om å frifinne Kristiansen for drapene i Baneheia, publiserte de samtidig en lang redegjørelse på sine nettsider.

Der skriver riksadvokat Jørn Sigurd Maurud følgende:

«Andersens forklaring lider på flere sentrale punkter av svakheter både hva gjelder indre sammenheng og plausibilitet, og ikke minst manglende samsvar med andre opplysninger i saken.

Forklaringen om hendelsesforløpet på åstedet og egen rolle bærer preg av ansvarsfraskrivelse. I tillegg kommer at Andersen har forklart seg skiftende om de seksuelle overgrepene.»

Forklaringen skal derfor ikke tillegges noen vekt i Kristiansens disfavør, mener landets øverste påtalemyndighet.

Politiet: Aktuelt å etterforske

Da Oslo-politiet ransaket hjemme hos Andersen i forbindelse med den nye etterforskningen, ble 41-åringen formelt siktet for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10), som han i retten ble frikjent for.

For å ransake hjemme hos noen, må politiet be retten om tillatelse.

I påtegningsarket fra Oslo-politiet, der de ber om tillatelse til ransaking, skriver politiadvokat Cecilie Gulnes følgende:

«En vil bemerke at dersom etterforskningen av den gjenopptatte saken mot Viggo Kristiansen skulle ende med frifinnelse, vil man stå overfor et uoppklart prat på Lena Sløgedal Paulsen. En er dermed av den oppfatning av vilkårene for å etterforske Andersen for drap eller medvirkning til drap er oppfylt.»

Videre skriver hun: «En bemerker at det også kan være aktuelt å etterforske Andersen for falske anklage.»

I samme påtegning til retten skriver politiet at de mener det er påfallende at man ikke har gjort DNA-funn fra Kristiansen på åstedet dersom Andersens forklaring stemmer.

Prøvde også i 2014

Dette er ikke første gang Kristiansen anmelder Andersen for falsk forklaring.

Etter tre avslag i i Gjenopptakelseskommisjonen, samt tap i Oslo tingrett og i Høyesterett da han saksøkte kommisjonen, virket en ny hovedforhandling i Baneheia-saken lite sannsynlig.

Sommeren 2014 forsøkte Kristiansen seg på en anmeldelse av Andersen for falsk forklaring, uten at han kom noen vei med den.

To uker etter anmeldelsen fikk Andersen et brev fra politiet der de underrettet ham om at anmeldelsen var henlagt, fordi den var «åpenbart grunnløs».