Stjerneadvokater i ordkrig:

– Vi var gode venner i mange år, og så har noe skjedd med han

Viggo Kristiansen ventes endelig frifunnet neste uke, og Birgitte Tengs' fetter er omsider renvasket. Nå er to tidligere venner og advokatkolleger i bitter strid.

KONFLIKT: De to advokatene og tidligere vennene, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, går i tottene på hverandre (bildet er en montasje). Foto: Kristian Myhre / TV 2
KONFLIKT: De to advokatene og tidligere vennene, Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin, går i tottene på hverandre (bildet er en montasje). Foto: Kristian Myhre / TV 2

Et endelig punktum er i sikte for Viggo Kristiansen, og fetteren til Birgitte Tengs har endelig fått opphevet erstatningsdommen.

Bak to uskyldig dømte menn har flere hjelpere arbeidet utrettelig i mange, mange år. Blant de mest fremtredende er forsvarsadvokatene Sigurd Klomsæt og Arvid Sjødin.

Nå er det isfront mellom dem.

– Hvorfor er det så viktig for han å fremstå som den som har løst begge sakene? Han har ikke det, sier advokat Sigurd Klomsæt.

Klomsæt var forsvarer for Viggo Kristiansen fra 2008 til 2012, og den første advokaten som tok i saken etter domfellelsen. I tillegg var han forsvarer da Birgitte Tengs' fetter ble frikjent i 1998.

SAMARBEIDSPARTNERE: Sjødin, Viggo Kristiansen og Klomsæt under rettssaken mot Gjenopptakelseskommisjonen i 2011. Foto: TV 2 / Arkiv
SAMARBEIDSPARTNERE: Sjødin, Viggo Kristiansen og Klomsæt under rettssaken mot Gjenopptakelseskommisjonen i 2011. Foto: TV 2 / Arkiv

– Min jobb er ikke å ta ære, min jobb er å få et resultat, og det resultatet var han aldri i stand til å få, svarer advokat Arvid Sjødin.

Sjødin er nåværende forsvarer til både Viggo Kristiansen og fetteren til Birgitte Tengs – uten Klomsæt.

Da arbeidet startet, i slutten av 2000-tallet, var situasjonen en helt annen.

– Var gode venner

Viggo Kristiansen hadde sittet i fengsel i åtte år da han i 2008 sendte et brev til flere advokater.

Ingen advokater ville ta i den betente saken, som har blitt beskrevet som et nasjonalt traume. Unntaket var Sigurd Klomsæt.

I 2008 begynte han det omfattende arbeidet med å få Kristiansens sak gjenåpnet.

– Det er åpenbart at helt sentrale bevis ikke er tatt hensyn til, sa Klomsæt til TV 2 allerede i 2008.

Neste uke er det forventet at Borgarting lagmannsrett endelig frifinner Viggo Kristiansen.

Klomsæt viser til at både Gjenopptakelseskommisjonen og Riksadvokaten tilla arbeidet mellom 2008 og 2012 stor vekt da saken endelig ble gjenopptatt.

IRRITERT: Sigurd Klomsæt opplever at han, og andre, som har gjort essensielt arbeid for Viggo Kristiansen ikke får den fortjente anerkjennelsen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2
IRRITERT: Sigurd Klomsæt opplever at han, og andre, som har gjort essensielt arbeid for Viggo Kristiansen ikke får den fortjente anerkjennelsen. Foto: Magnus Nøkland / TV 2

– Dette var på grunnlag av arbeidet jeg fremskaffet i min periode, som var fra april 2008 til mai 2012, sier han.

– Men han nevnte deg med navn da Riksadvokaten innstilte på frifinnelse?

– Ja, og det skulle bare mangle, men hvor sentralt var det da han senere samme kveld ble intervjuet av alle? Han nevnte ikke meg eller andre aktører med et ord, sier Klomsæt.

Strid om fetterens erstatningsdom

Birgitte Tengs' fetter ble i Gulating lagmannsrett i 1998 frifunnet for drapet på sin kusine. Da var Sigurd Klomsæt fetterens hovedforsvarer. Arvid Sjødin vitnet for fetteren i saken.

Dagen etter frifinnelsen ble fetteren dømt til å betale en erstatning på 100.000 kroner til Birgittes foreldre. Klomsæt tok saken til Høyesterett og deretter til den Europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Brudd på menneskerettskonvensjonen, slo domstolen i Strasbourg fast tilbake i 2003.

Dette mener advokat Klomsæt var en endelig frifinnelse.

– Jeg er overbevist om at faglig sett ble avgjørelsen i Strasbourg i 2003 det som avsluttet denne saken, også den sivilrettslige delen. Resten er konstruksjon, sier Klomsæt.

Klomsæt gikk den gang til Riksadvokaten for å inngå et forlik om erstatning, noe som skapte splid i forsvarer-gruppa.

– Resultatet av det var at fetteren sparket han som advokat, og siden har han vært en plage i alle de årene fordi han har aldri anerkjent at han er borte fra saken, svarer Sjødin.

Erstatningsdommen ble endelig opphevet av Agder lagmannsrett 4. november i år.

– Det er sjikane

I 2012 mistet advokat Klomsæt sin advokatbevilling etter å ha blitt anklaget for å ha lekket et bilde av 22. juli-terroristen til pressen. Etter dette tok Sjødin over som hovedforsvarer for Viggo Kristiansen.

I tillegg representerte Sjødin nettopp Sigurd Klomsæt i kampen for å gjenvinne bevillingen. Dette oppnådde de i 2014.

Deretter skjærer det hele seg.

– Det som har skjedd senere har sin årsak i det han gjorde i 2016, da han skjøv meg ut. Det var et bevisst valg han tok. Han ville ha med andre personer enn meg, sier Klomsæt.

– Jeg skjøv han ikke ut. Han trakk seg av fri vilje, fordi han ikke likte rollen han fikk, svarer Sjødin.

Nå, bare dager før Viggo Kristansens sak endelig går for Borgarting lagmannsrett, er ikke Sjødin og Klomsæt på talefot.

– Når det gjelder Klomsæt vil jeg nødig uttale meg så veldig mye. For jeg har oppdaget at han er en person som er veldig misunnelig, sier Sjødin.

KALDT: Advokat Arvid Sjødin er ikke på talefot med sin tidligere venn og kollega Sigurd Klomsæt. Foto: Kristian Myhre / TV 2
KALDT: Advokat Arvid Sjødin er ikke på talefot med sin tidligere venn og kollega Sigurd Klomsæt. Foto: Kristian Myhre / TV 2

Han legger til:

– Han går etter dem som gjør en god jobb og fullfører det arbeidet han påbegynte, men ikke klarte, sier Sjødin.

– Det er sjikane. Vi var gode venner i mange år, og så har noe skjedd med han, sier Klomsæt.

Selv mener Sjødin det er vrøvl at han tar ære for andres arbeid.

– Jeg leter etter resultater og har fått dem, men jeg har ikke løpt rundt etter ære. Men, jeg tror de som springer rundt og skal ha ære, de bør stanses, sier Sjødin.