Slik påvirker klimaendringene dyrelivet:

– Vi risikerer å få en stor smell

På norsk rødliste for arter er minst 197 arter negativt påvirket av klimaendringer. Samtidig er 300 nye arter klare for å ta plass i norsk flora og fauna.

I FARE: Rein, torsk, moskus, hare, fjellrev og lemen, er blant dyreartene som påviselig påvirkes av klimaendringer. Foto: Paul Kleiven, Heiko Junge, Terje Pedersen, Gorm Kallestad, Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix/
I FARE: Rein, torsk, moskus, hare, fjellrev og lemen, er blant dyreartene som påviselig påvirkes av klimaendringer. Foto: Paul Kleiven, Heiko Junge, Terje Pedersen, Gorm Kallestad, Håkon Mosvold Larsen, NTB Scanpix/

Globale klimaendringene fører i Norge til økt nedbør, lengre vekstsesong og kortere og mildere vintre. Det får konsekvenser for dyrelivet her hjemme.Zoolog og museumslektor Petter Bøckman ved Naturhistorisk museum forklarer at det er de hos de små artene vi ser virkningen først.- Vi ser for eksempel at flåtten er på vei i full fart nordover og oppover i terrenget. De har før blitt begrenset av kalde vintre. Når vintrene ikk